Islam - putvjernika.com

 • Sedam najvećih grijeha
  Koji su to sedam upropaštavajućih grijeha u islamu i koja je kazna za njih?The post Sedam najvećih grijeha appeared first on Put vjernika.
  - 2 days ago 22 Sep 20, 4:11pm -
 • Šest koraka kako poboljšati namaz
  Elhamdulillah. Težnja ka postizanju kvalitetnog namaza je nešto što svi mi, kao produktivni muslimani, želimo. Niko od nas ne želi da uči Kur'an tokom našeg namaza a da se naš iman ne osvježi. Svi želimo da osjetimo mir kada ispoljavamo pokornost Allahu. Svačiji život je jako užurban i ovo ima utjecaj na vrijeme provedeno u […]The post Šest koraka kako poboljšati namaz appeared first on Put vjernika.
  - 4 days ago 20 Sep 20, 7:38pm -
 • Pouke bitke na Uhudu
  Ibn Kajjim kaže da je bitka na Uhudu, iako su u njoj muslimani bili poraženi, bila, ustvari, velika pobjeda za muslimane. Zašto? Zato što je ta bitka “rudnik zlata”, jer je mnogo historijskih pouka koje se mogu izvući iz ovog događaja. Pouke koje ćemo, inšaAllah, izvući su uglavnom pouke iz Kur'ana, iz sure Ali ‘Imran. […]The post Pouke bitke na Uhudu appeared first on Put vjernika.
  - 7 days ago 17 Sep 20, 3:50pm -
 • Najopasnija stvar koja pobjedonosnu generaciju može odvratiti od Pravog puta i pobjede
  Najopasnije što pobjedonosnu generaciju može odvratiti od Pravog puta i pobjede, zaprijetiti njihovoj slobodi i zarobiti im srca jeste nepostojanje podrške od porodice i bližnjih.The post Najopasnija stvar koja pobjedonosnu generaciju može odvratiti od Pravog puta i pobjede appeared first on Put vjernika.
  - 8 days ago 16 Sep 20, 4:21pm -
 • Pobjedonosna generacija žudi za Allahovim zadovoljstvom
  Pobjedonosna generacija žudi za Allahovim zadovoljstvomThe post Pobjedonosna generacija žudi za Allahovim zadovoljstvom appeared first on Put vjernika.
  - 10 days ago 14 Sep 20, 6:07pm -
 • Šta se dogodilo kada je poslanik Musa a.s. zatražio od Allaha da Ga vidi
  Ovdje je Musa, alejhis-selam, tražio od Allaha da Ga vidi, i On ga je izvijestio da Ga ne može vidjeti na ovom svijetu, govoreći da će moći vidjeti Allaha ako se ništa ne desi kad se On ukaže brdu.The post Šta se dogodilo kada je poslanik Musa a.s. zatražio od Allaha da Ga vidi appeared first on Put vjernika.
  - 11 days ago 13 Sep 20, 5:57pm -
 • Ima li razlike između namaza muškarca i žene?
  Ispravno je da ne postoji razlika između namaza muškarca i žene.The post Ima li razlike između namaza muškarca i žene? appeared first on Put vjernika.
  - 13 days ago 11 Sep 20, 8:32pm -
 • Zašto su muslimani razjedinjeni
  Rekao je Uzvišeni Allah: „Od onih koji govore: ‘Mi smo kršćani’, Mi smo zavjet prihvatili, ali su i oni dio onoga čime su bili opominjani izostavili, zato smo među njih neprijateljstvo i mržnju do Kijametskog dana ubacili; a Allah će ih sigurno obavijestiti o onome što su radili“. (Al-Maide) Rekao je imam Ibn Kesir: „Od […]The post Zašto su muslimani razjedinjeni appeared first on Put vjernika.
  - 16 days ago 8 Sep 20, 7:52pm -
 • Pobjedonosna generacija: Kako su se ashabi odazivali na poziv u borbu
  Kako se Hanzala, radijallahu anhu, mladoženja, odazvao na poziv u borbu i poginuo u Bici na UhuduThe post Pobjedonosna generacija: Kako su se ashabi odazivali na poziv u borbu appeared first on Put vjernika.
  - 17 days ago 7 Sep 20, 6:29pm -
 • Pobjedonosna generacija: Ashabi i ljubav prema Plemenitom Allahu i Poslaniku a.s.
  Ashabi i ljubav prema Plemenitom Allahu Srca Poslanikovih, sallallahu alejhi ve sellem, drugova bila su ispunjena ljubavlju prema Allahu, i to je ostavilo očit trag na njihovo ponašanje, toj su ljubavi davali prioritet kad joj se suprotstavila ljubav prema nečemu drugom, na primjer, ljubav prema očevima, sinovima i prijateljima. Kako su se ashabi ponijeli u […]The post Pobjedonosna generacija: Ashabi i ljubav prema Plemenitom Allahu i Poslaniku a.s. appeared first on Put vjernika.
  - 19 days ago 5 Sep 20, 8:33pm -

menhedz.com

 • Znate li šta je habia?
  U opskrbu spada i habia, a to je iskreno dobro djelo učinjeno u tajnosti daleko od pogleda ljudi, a koje ti može služiti kao zalog kod Uzvišenog Gospodara.The post Znate li šta je habia? appeared first on Menhedž.
  - 1 day ago 23 Sep 20, 9:06am -
 • Koga meleki proklinju
  Postoje i nesretnici, oni koje meleki proklinju i protiv kojih čine dovu. Allah, subhanehu ve teala, i Njegov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, obavijestili su nas i o tome.The post Koga meleki proklinju appeared first on Menhedž.
  - 2 days ago 22 Sep 20, 6:00pm -
 • Najveća Allahova kapija, džennet ovoga svijeta, odmaralište učenih, život zaljubljenih, uživanje pobožnih i radost požudnih
  Vjerovjesnik صلى الله عليه وسلم je kazao: “Slast imana osjetio je onaj ko je zadovoljan da mu Allah bude Gospodar, islam vjera i Muhammed poslanik.” (Muslim)The post Najveća Allahova kapija, džennet ovoga svijeta, odmaralište učenih, život zaljubljenih, uživanje pobožnih i radost požudnih appeared first on Menhedž.
  - 3 days ago 21 Sep 20, 6:18pm -
 • Jeza i strah potiču od grijeha
  Primjećujemo da su grješnici uvijek uplašeni i bojažljivi.The post Jeza i strah potiču od grijeha appeared first on Menhedž.
  - 4 days ago 20 Sep 20, 7:57am -
 • Šest faza šejtanovog zavođenja ljudi
  Šejtan neprestano slijedi i čovjeka zavodi sve dok ga ne zavede, pokvari i priključi svojoj propaloj stranci.The post Šest faza šejtanovog zavođenja ljudi appeared first on Menhedž.
  - 6 days ago 18 Sep 20, 6:25pm -
 • Meleki nosioci Arša mole za onoga koji povjeruje, pokaje se i bude slijedio Allahov put
  Nosioci Arša i oni koji su oko njega mole za onoga koji povjeruje, pokaje se i bude slijedio Allahov put, a mole i za njegove bližnjeThe post Meleki nosioci Arša mole za onoga koji povjeruje, pokaje se i bude slijedio Allahov put appeared first on Menhedž.
  - 7 days ago 17 Sep 20, 3:50pm -
 • Kakvo je to iskreno pokajanje?
  Kakvo je to iskreno pokajanje?The post Kakvo je to iskreno pokajanje? appeared first on Menhedž.
  - 8 days ago 16 Sep 20, 12:12pm -
 • Oni s kojima je druženje bolest
  To su oni od čijeg druženja, ne samo da nema nikakve koristi, ni u vjeri ni ovosvjetskim stvarima, nego se zbog njega gubi i vjera i dunjaluk, ili jedno od njih dvoje.The post Oni s kojima je druženje bolest appeared first on Menhedž.
  - 9 days ago 15 Sep 20, 6:14pm -
 • Meleki mole za onoga koji ljude poučava dobru
  Meleki mole za onoga koji ljude poučava dobruThe post Meleki mole za onoga koji ljude poučava dobru appeared first on Menhedž.
  - 10 days ago 14 Sep 20, 3:08pm -
 • Zagrobni život (berzah)
  Znaj da čovjek poslije smrti1 uživa ili pati, i to, kako duhovno, tako i tjelesno. Duša nakon rastanka sa tijelom nastavlja da uživa ili pati. Ona i poslije ima određenu vezu sa tijelom, pa zajedno uživaju ili pate.2 Uzvišeni Allah kaže: I Allah ga je sačuvao nevolje koju su mu oni skovali, a faraonove ljude […]The post Zagrobni život (berzah) appeared first on Menhedž.
  - 11 days ago 13 Sep 20, 4:26pm -

menhedz.com - Kur'an

 • Minuta uz Kur’an – Organ na koji Kur’an djeluje
  Ovaj kratki video isječak govori o načinu objavljivanja Kur’ana i mjestu njegovog djelovanja. Predavač : Uvejd b. Hamud el-Atvi Prijevod: Senad Muhić Izvor: Islamhouse.com Priprema: Menhedz.comThe post Minuta uz Kur’an – Organ na koji Kur’an djeluje appeared first on Menhedž.
  - 45 days ago 10 Aug 20, 3:47pm -
 • Šejh Jusuf Barčić: Kritika muslimanima zbog ostavljanja učenja Kur'ana
  Kratak govor šejha Jusufa Barčića, rahimehullah, potsticajna kritika mladićima s bradom i svim drugim muslimanima zbog ostavljanja učenja Kur'ana, pogotovo u jutarnje vrijeme. (Dnevni podsjetnik)The post Šejh Jusuf Barčić: Kritika muslimanima zbog ostavljanja učenja Kur'ana appeared first on Menhedž.
  - 66 days ago 20 Jul 20, 12:51pm -
 • Stanka uz suru Et-Tekasur (Zgrtanje imovine)
  „Rekli su učenjaci: ko želi izliječenja svoga srca i da ga okuje u pokornosti njegovom Gospodaru treba da poveća spominjanje rušitelja strasti, rastavljača od društva, pretvaraoca jetima i siročeta (tj. smrt), i da često posmatra ljude na samrti, i posjećuje mezarje muslimana.The post Stanka uz suru Et-Tekasur (Zgrtanje imovine) appeared first on Menhedž.
  - 82 days ago 4 Jul 20, 8:19pm -
 • Kome će na Sudnjem danu pripasti dva Dženneta?
  Kaže Uzvišeni Alah: „A onome ko se bude bojao stajanja pred svojim Gospodarom pripast će dva perivoja“ (Er-Rahman, 46.) Imam Ibn Kesir je rekao sljedeće: ‘(Što se tiče) riječi Uzvišenog: („A onome ko se bude bojao stajanja pred svojim Gospodarom pripast će dva privoja“) – ovaj ajet spada u uopćene ajete, kako kažu Ibn Abbas […]The post Kome će na Sudnjem danu pripasti dva Dženneta? appeared first on Menhedž.
  - 15 Jun 20, 2:34pm -
 • Preporuke za pamćenje Kur'ana
  Preporuke za pamćenje Kur'anaThe post Preporuke za pamćenje Kur'ana appeared first on Menhedž.
  - 9 Jun 20, 8:03pm -
 • „Zaista je ovaj Kur'an uputa ka Putu koji je najispravniji“
  Tumačenje ajeta „Zaista je ovaj Kur'an uputa ka Putu koji je najispravniji“The post „Zaista je ovaj Kur'an uputa ka Putu koji je najispravniji“ appeared first on Menhedž.
  - 3 Jun 20, 1:22pm -
 • Kako se sačuvati nemorala? (primjer Jusufa a.s.)
  U ovom klipu šejh Jusuf Barčić nam objašnjava na primjeru Jusufa, alejhi selam, kako se musliman može sačuvati nemorala.The post Kako se sačuvati nemorala? (primjer Jusufa a.s.) appeared first on Menhedž.
  - 13 Jan 20, 7:57pm -
 • Najveće iskušenje Jusufa alejhisselam
  U ovom klipu šejh Jusuf Barčić, rahimehullah, komentariše ajete sure Jusuf u kojima Uzvišeni govori o jednom od najvećih iskušenja kojima je iskušao Svoga poslanika Jusufa, alejhi selam.The post Najveće iskušenje Jusufa alejhisselam appeared first on Menhedž.
  - 1 Jan 20, 2:42pm -
 • Sta će reći nevjernici kada im se približi Džehennem
  U ovom klipu šejh Jusuf Barčić komentariše ajete sure Eš-Šua’ra (Pjesnici) u kojima Uzvišeni opisuje govor nevjernika kada ugledaju za njih pripremljen Džehennem.The post Sta će reći nevjernici kada im se približi Džehennem appeared first on Menhedž.
  - 28 Dec 19, 7:06pm -
 • Blagodati sure Kehf (Veza izmedju sure Kehf i Dedžala)
  Kratak i poučan video o blagodatima sure Kehf i vezi izmedju sure Kehf i Dedžala. (Multisebil)The post Blagodati sure Kehf (Veza izmedju sure Kehf i Dedžala) appeared first on Menhedž.
  - 31 Oct 19, 7:43pm -

Islam - islampress.net

stazomislama.com

minber.ba

 • novoSud u Njemačkoj odobrio učenje ezana putem razglasa
  Visoki upravni sud u Munsteru u Njemačkoj donio je presudu kojom je odobreno učenje ezana putem razglasa, javlja Anadolu Agency (AA). Par u toj zemlji je pokrenuo sudski postupak, tvrdeći da ih uznemirava ezan koji se uči putem zvučnika s džamije. Ipak, Sud je presudio u korist džamije, navodeći da učenje ili emitovanje snimka učenja […]
  - 22 hours ago 23 Sep 20, 8:19pm -
 • novoFrancuski mediji otvorenim pismom podržali časopis koji je objavio karikature poslanika Muhammeda a.s.
  Brojni francuski mediji pozvali su građane Francuske da pruže podršku slobodi izražavanja, tvrdeći da su časopisu “Charlie Hebdo”, koji se našao u žiži javnosti nakon što je objavio uvredljive karikature poslanika Muhammeda, upućene prijetnje, javlja Anadolu Agency (AA). Francuski časopis je u januaru 2015. godine objavio uvredljive karikature poslanika, a isto su ponovili i 1. […]
  - 22 hours ago 23 Sep 20, 8:17pm -
 • novoNastavljeni antirežimski protesti u Egiptu
  Na poziv opozicionara nastanjenog u Španiji Muhammeda Alija u Egiptu su i sinoć u nekoliko gradova nastavljeni antirežimski protesti, javlja Anadolu Agency (AA). Opozicione medijske kuće i korisnici društvenih mreža javljaju da su antirežimski protesti održani i sinoć u gradovima Gizi i Beni Suveyfu. Isti izvori javljaju da su protesti pod nazivom “septembarski ustanak“ održani […]
  - 22 hours ago 23 Sep 20, 8:15pm -
 • novoLibija: U padu helikoptera poginula četiri ruska plaćenika
  Četiri plaćenika iz ruske grupe Wagner poginula su kada se helikopter s municijom srušio u centralnoj Libiji, objavila je u srijedu libijska vojska. “Helikopter u kojem su bili ruski plaćenici i municija pao je u gradu Sukna, u oblasti Al-Jufrah. Prema preliminarnim informacijama, helikopter je eksplodirao, a poginula su četiri ruska plaćenika iz Wagnera”, izjavio […]
  - 22 hours ago 23 Sep 20, 8:14pm -
 • Pravosnažnost sunneta
  Priredio: Mr. Hajrudin Tahir Ahmetović Uzvišeni Allah poslao je Svoga poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, da ljudima dostavi i pojasni Njegovu Knjigu. Kao što je u cijelosti dostavio Allahovu Knjigu, Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, i pojasnio je Kur’an, i kao što je dostavljanje Objave teklo pod nadzorom Uzvišenog Allaha, tako je zasigurno i […]
  - 1 day ago 23 Sep 20, 10:18am -
 • Bošnjaci bojkotovali početak sjednice NSRS zbog Krajišnika
  Sramnom činu upriličenom na samom početku sjednice – minuti šutnje za Krajišnika – prisustvovala je velika većina poslanika. Bojkotovali su ga jedino poslanici iz Koalicije “Zajedno za BiH” Edin Ramić, Begija Smajić i Senad Bratić. Za razliku od njih troje, četvrti Bošnjak u NSRS, ali onaj koji provodi politiku SNSD-a, Denis Šulić, prema našim informacijama, […]
  - 2 days ago 22 Sep 20, 8:57pm -
 • Guterres pozvao Izrael i Palestinu na ponovno pokretanje pregovora
  Generalni sekretar Ujedinjenih naroda Antonio Guterres pozvao je u utorak međunarodnu zajednicu da relizira globalno primirje do kraja godine. “Apeliram na pojačane međunarodne napore, predvođene Vijećem sigurnosti UN-a, da se postigne globalno primirje. Imamo 100 dana. Sat otkucava”, rekao je on u uvodnom govoru na 75. zasjedanju Generalne skupštine UN-a. Naglasio je da države moraju pokazati međusobnu solidarnost kako bi […]
  - 2 days ago 22 Sep 20, 8:52pm -
 • Ministarstvo odbrane Turske: Armenija da odmah prestane igrati se s vatrom
  Ministarstvo odbrane Turske je objavilo da je Armenija prekršila primirje u Tovuzu i ubila vojnika Azerbejdžana, prenosi Anadolu Agency (AA). “Armenija da odmah prestane igrati se s vatrom”, poručilo je Ministarstvo odbrane Turske putem Twitter profila. “Armenija, koja je nezakonito okupirala Nagorno-Karabah, sada je prekršila prekid vatre u regiji Tovuz i ubila hrabrog azerbejdžanskog vojnika. Izražavamo saučešće svoj našoj braći i […]
  - 3 days ago 21 Sep 20, 8:38pm -
 • Rusija će nastaviti patrole sirijskim autoputem M4 kad se situacija smiri
  Rusija i Turska obustavile su zajedničke patrole autoputem M4 u Siriji iz sigurnosnih razloga i nastavit će ih kad se situacija tamo smiri, rekao je ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov u komentarima objavljenim u ponedjeljak. Lavrov je također rekao u intervjuu za njujorški biro Al Arabije da strane u sukobu moraju postići prekid vatre u […]
  - 3 days ago 21 Sep 20, 8:35pm -
 • SDA odgovorila SDP-u: Suzdržite se od vrijeđanja lika i djela Alije Izetbegovića
  Stranka demokratske akcije (SDA) reagirala je na komentar Socijaldemokratske partije (SDP) o stelama postavljenim u Gimnazijskoj ulici u Općini Centar Sarajevo, a na kojima su ispisani i citati prvog predsjednika predsjedništva Bosne i Hercegovine Alije Izetbegovića. Kako su saopćili iz sarajevske SDA, oštro se oštro protivi SDP-ovom pokušaju degradiranja časnog lika i djela Izetbegovića. “Iako […]
  - 3 days ago 21 Sep 20, 8:28pm -

divithana.com

 • Jedna po jedna
  Piše: Aida Krzić Bošnjakinja muslimanka ima se čime dičiti. Može se, i treba, dičiti bogobojaznošću, smjernošću, obrazovanjem, mudrošću, plemenitošću, dovitljivošću, ustrajnošću, umijećem da ukrasi i upotpuni svako djelo Bošnjaka muslimana – svojih, sinova, očeva, muževa, braće, kolega. Odgajala je Bošnjakinja muslimanka, i odgaja, kćeri i sinove kojima se može ponositi. Učila je i usavršavala se, ...
  - 2 May 20, 1:00pm -
 • Kakav je bio odnos ashaba prema Poslaniku, a.s.
  Ashabi su najbolji ljudi nakon vjerovjesnika i poslanika, najljepšeg su morala, najvećeg znanja i najčišćijih srca. I od njihove posebnosti i najvećih odlika jeste gledanje, slušanje ii druženje sa Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem. Kada bi im se obraćao, obarali bi svoje glave i pomno ga slušali kao da su im ptice bile na ...
  - 10 Apr 20, 8:43am -
 • Najveća dženaza u historiji
  Jedne noći, sultan Sulejman Kanuni probudio se u strahu od sna kojeg je sanjao. Pozvao je svog bliskog čuvara te mu naredio da pripremi njihove konje, jer će večeras izaći maskirani kako bi se lično osvjedočili u kakvom stanju narod živi. Ovo je bio i običaj sultana Sulejmana da izađe kao nepoznata osoba među ljude ...
  - 9 Apr 20, 10:10am -
 • Poslanici u izolaciji
  Tokom potopa, Nuh, as, bio je, zajedno sa skupinom vjernika, izoliran na lađi. Zbog suprotstavljanja mnogoboštvu, Ibrahim, a.s, bio je izoliran od svog naroda i vlastitog oca. Kada su ga, zbog zavisti, braća izdala, Jusuf, a.s., bio je izoliran u bunaru. Nakon što mu je oduzet imetak, evlad, ugled i zdravlje, Ejjub, a.s., bio je ...
  - 26 Mar 20, 5:16pm -
 • Čistoća i higijena, prvi korak u prevenciji zaraznih bolest
  Piše: mr. Osman Smajlović, prof. Zarazne bolesti i epidemije i u savremenom svijetu nemilice odnose ljudske živote. Mnogi su uzroci takvog satanja, ali sasvim je sigurno da prljavština i nehigijena imaju veliku ulogu u tome i otuda je neophodno ukazati na stav islama u pogledu čistoće i higijene kao najvažnijih faktora preventive. Islam i čistoća ...
  - 24 Mar 20, 6:11pm -
 • Hutba hafiza Osman-ef. Kalabića: Vjernika krase oprez, znanje i sabur
  Neka je zahvala Uzvišenom Allahu, swt, i neka je salawat i selam na našeg Plemenitog Poslanika Muhammeda, s.a.w.s, njegovu časnu porodicu i čestite ashabe. „Od Allaha je svaka blagodat koju uživate, a čim vas nevolja kakva zadesi, opet od Njega glasno pomoć tražite. I kad vam On poslije nevolju otkloni, neki od vas isti čas ...
  - 18 Mar 20, 5:01pm -
 • Obavljanje umre za druge osobe tokom boravka u Mekki za vrijeme hadža
  Pitanje: Esselamu alekum! Zanima da li za vrijeme boravka u Mekki tokom obavljanja hadža, možemo obaviti umru za svoje najmilije? Odgovor: Umra, za razliku od hadždža, može se obavljati tokom cijele godine i naše hadžije prilikom obavljanja hadža obave i umru. Zavisno do vrste hadždža kojeg obavljaju, naše hadžije umru obave prije (temettu’) ili poslije ...
  - 8 Mar 20, 7:55pm -
 • Šejma Mehić – Mahrama (Official Music Video 2020)

  - 22 Feb 20, 7:25pm -
 • Politička sloboda žene muslimanke
  Prenosi Katade da je Omer radijallahu anh jedne prilike izašao iz mesdžida sa svojim slugom pa su sreli na ulici staricu koja ih je poselamila. Omer radijallahu anh je uzvratio na selam, a starica je rekla: “O Omere, zapamtila sam vrijeme kada su te zvali Omerica, dok si se igrao na tržnici Ukaz. I od ...
  - 20 Feb 20, 12:07pm -
 • Kada je muž obavezan isplatiti mehr supruzi?
  Pitanje: Esselamu alejkum. Da li se vjenčani dar mehr može ženi isplatiti u cijelom iznosu a da to ne znači razvod braka? Negdje sam pročitala da muž treba isplatiti mehr ženi odmah ali neki smatraju da se to daje jedino u slučaju razvoda braka? Odgovor: Mehr je dug muža prema njegovoj supruzi. U osnovi, mehr ...
  - 18 Feb 20, 8:02pm -

akos.ba

 • novoZahvalnost: Budi zadovoljan onim što imaš!
  Nije zgoreg ponoviti da nas časni Kur'an uči ovom principu, kad kaže: ”'To što ti dajem ti uzmi i od zahvalnih budi!”’ (El-E'raf, 144)             Imajmo na umu da je većina prvih učenjaka i običnih ljudi bila siromašna, ponekad čak bez onog osnovnog za život, a kamoli da su imali prostrane kuće, snažne jahalice, vrijedneThe post Zahvalnost: Budi zadovoljan onim što imaš! appeared first on AKOS.
  - 7 hours ago 24 Sep 20, 11:46am -
 • Obavljaj namaz kada Me se sjetiš
  „Ko prespava namaz ili ga zaboravi, otkup je za njega da klanja kada se sjeti. Nema drugog otkupa.“ Allah dž.š., kaže: ”Obavljaj namaz kada Me se sjetiš.” Porijeklo hadisa Ovaj hadis prenose Buharija i Muslim, od Enesa b. Malika, radijallahu anhu. Povod nastanka Poslanik je putovao sa grupom ashaba i na tom putu su seThe post Obavljaj namaz kada Me se sjetiš appeared first on AKOS.
  - 1 day ago 23 Sep 20, 11:02am -
 • Koristi od preispitivanja duše
  U koristi preispitivanja duše u prvom redu spada upoznavanje sa njenim porocima, jer onaj ko ne zna poroke svoje duše ne može znati ni kako da ih ukloni. Kada čovjek upozna poroke svoje duše, on dušu, Allaha radi, počne prezirati. Neko od učenih je rekao: “Kada bi grijesi zaudarali na (neprijatan) miris,niko pored mene neThe post Koristi od preispitivanja duše appeared first on AKOS.
  - 1 day ago 23 Sep 20, 8:26am -
 • Vjerovjesnici su braća
  Svi vjerovjesnici su braća i njih je Allah poslao kako bi ljudima ukazivali na pravi put i izveli ih iz tame na svjetlo. Zbog toga je Uzvišeni Allah vjerovanje u njih učinio uslovom i temeljem imana. Uzvišeni kaže: Recite: Mi vjerujemo u Allaha i u ono što je objavljeno nama, i u ono što jeThe post Vjerovjesnici su braća appeared first on AKOS.
  - 1 day ago 23 Sep 20, 8:21am -
 • Objelodanite sklapanje braka i učinite ga javnim činom
  „Objelodanite sklapanje braka i učinite ga javnim (činom).“ (1:245) Porijeklo hadisa Prenosi ga Hasan b. Sufjan, Taberani od Saib b. Jezida El-Kindija. Sujutija kaže za ovaj hadis da je dobar „hasen“. Uzrok nastanka Jedan od Poslanikovih drugova tajno je obavio vjenčanje svoje kćerke, tako što se dogovorio sa mladoženjom da njegova kćerka ostane u roditeljskojThe post Objelodanite sklapanje braka i učinite ga javnim činom appeared first on AKOS.
  - 2 days ago 22 Sep 20, 8:49am -
 • Sam svedi svoj račun
              Nema nijednog važnijeg posla a da on nema svoju računicu kojom se kontrolira njegov početak i njegov kraj, njegov dobitak i njegov gubitak, osim čovjekovog života koji teče na nejasan način, da mu se ne zna ni uspon ni pad.             Da li neko od nas razmišlja o tome da li da uzme registarThe post Sam svedi svoj račun appeared first on AKOS.
  - 2 days ago 22 Sep 20, 8:46am -
 • Odgoj u islamu: Ponašanje prilikom pozdravljanja
  I kod pozdravljanja postoje norme ponašanja koje je odgajatelj dužan učvrstiti u djetetu i privići ga na njih, a one su sljedeće: Poučiti dijete da Islam naređuje pozdravljanje selamom Allah naređuje pozdravljanje u Svome Kur'anu kada kaže: „O vjernici, u tuđe kuće ne ulazite dok dopuštenje ne dobijete i dok ukućane ne pozdravite.“ (En-Nur, 27)The post Odgoj u islamu: Ponašanje prilikom pozdravljanja appeared first on AKOS.
  - 2 days ago 22 Sep 20, 8:44am -
 • Praktično pojašnjenje kako doviti
  Vjernik treba da zna i da vjeruje da je dova ibadet, i da upućujući dovu Allahu on je u ibadetu, bez obzira na to što od Njega traži i neku dunjalučku korist. Preneseno sa portala: n-um.com – Podignuti ruke, po mogućnosti biti okrenut prema Kibli i biti pod abdestom. – Dovu početi zahvalom Allahu, salavatomThe post Praktično pojašnjenje kako doviti appeared first on AKOS.
  - 2 days ago 22 Sep 20, 7:29am -
 • Poučne hadiske priče
  Kao što imaju kurʽanske priče i događaji o ranijim poslanicima i njihovim narodima, tako i Muhammed, s.a.v.s., posebnom vrstom vahja prenio u hadisima poučne primjere iz vremena prošlih naroda. Imami i drugi učeni ljudi su u svojim vazovima i obraćanjima prenosili te hadise, koji su se prepričavali na sijelima, halkama i okupljanjima naroda. To suThe post Poučne hadiske priče appeared first on AKOS.
  - 3 days ago 21 Sep 20, 12:27pm -
 • Uvijek imaj samokontrolu i sustegni se od loših mislih, ljudi i postupaka
              U ranoj mladosti bio sam vrlo precizan u svojoj samokontroli. Pravio sam kratkoročne programe za oslobađanje od svojstava i djela koja mi se nisu sviđala, i sjećam se da sam se pomogao jednim od tih podsjetnika da bih potvrdio fraze kroz koje sam prolazio, i to s dva aspekta – intelektualnog i psihičkog, aliThe post Uvijek imaj samokontrolu i sustegni se od loših mislih, ljudi i postupaka appeared first on AKOS.
  - 3 days ago 21 Sep 20, 12:25pm -

iskra-islama.net

menhedz.com

 • Znate li šta je habia?
  U opskrbu spada i habia, a to je iskreno dobro djelo učinjeno u tajnosti daleko od pogleda ljudi, a koje ti može služiti kao zalog kod Uzvišenog Gospodara.The post Znate li šta je habia? appeared first on Menhedž.
  - 1 day ago 23 Sep 20, 9:06am -
 • Koga meleki proklinju
  Postoje i nesretnici, oni koje meleki proklinju i protiv kojih čine dovu. Allah, subhanehu ve teala, i Njegov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, obavijestili su nas i o tome.The post Koga meleki proklinju appeared first on Menhedž.
  - 2 days ago 22 Sep 20, 6:00pm -
 • Najveća Allahova kapija, džennet ovoga svijeta, odmaralište učenih, život zaljubljenih, uživanje pobožnih i radost požudnih
  Vjerovjesnik صلى الله عليه وسلم je kazao: “Slast imana osjetio je onaj ko je zadovoljan da mu Allah bude Gospodar, islam vjera i Muhammed poslanik.” (Muslim)The post Najveća Allahova kapija, džennet ovoga svijeta, odmaralište učenih, život zaljubljenih, uživanje pobožnih i radost požudnih appeared first on Menhedž.
  - 3 days ago 21 Sep 20, 6:18pm -
 • Jeza i strah potiču od grijeha
  Primjećujemo da su grješnici uvijek uplašeni i bojažljivi.The post Jeza i strah potiču od grijeha appeared first on Menhedž.
  - 4 days ago 20 Sep 20, 7:57am -
 • Šest faza šejtanovog zavođenja ljudi
  Šejtan neprestano slijedi i čovjeka zavodi sve dok ga ne zavede, pokvari i priključi svojoj propaloj stranci.The post Šest faza šejtanovog zavođenja ljudi appeared first on Menhedž.
  - 6 days ago 18 Sep 20, 6:25pm -

saff.ba

 • Dodikov prijatelj Hofer šokirao Austriju izjavom da je Kur’an opasniji od koronavirusa
  Lider austrijske desničarske Slobodarske partije Austrije (FPÖ) Norbert Hofer iznio je skandalozne tvrdnje tokom antivladinih protesta, odnosno predizbornog skupa u Beču. On je u svom govoru kritizirao saveznu vladu i mjere protiv pandemije koronavirusa. No, vrhunac je bilo poređenje koje je šokiralo javnost, naročito muslimansku zajednicu u ovoj zemlji. “Ne bojim se koronavirusa. Korona nije […]
  - 96 days ago 20 Jun 20, 10:22am -
 • Preuzmite besplatnu mobilnu aplikaciju “Hisnul Muslim – Zaštita svakog muslimana”
  Hisnul Muslim – Zaštita svakog muslimana je aplikacija koja sadrži vjerodostojne dove sa arapskim i bosanskim prijevodom, kao i audio na arapskom i bosanskom. Dove su podijeljene u kategorije radi lakšeg odabira onih dova koje su nam potrebne u datom trenutku. Aplikacija također posjeduje i notifikacije za jutarnji i večernji zikr u skladu namazskih vremena […]
  - 21 Nov 17, 4:55pm -
 • Muderrisova hutba: Allah, dželle še'nuhu, zabranjuje nasilje, posebno zulum vladara
  Hatib: Nezim Halilović Muderris Tema današnje hutbe je Allah, dželle še'nuhu, zabranjuje nasilje (zulum). Zulum  je jedan od velikih grijeha, koji je prisutan u različitim oblicima, vremenu i prostoru, a svojstven je isključivo zlim pojedincima, grupama, pa i narodima. Zulum možemo podijeliti u tri vrste: 1. Prema Allahu, azze ve dželle, kroz širk (pripisivanje druga), što […]
  - 3 Mar 17, 8:27am -
 • Kratka priča za one koji žele lijegati i ustajati snažni i bezbrižni
  Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić Ova kratka priča može nam pomoći da učinimo velike promjene u našem životu.  Naime, jedan profesor je započeo svoje predavanje držeći u ruci čašu u kojoj je bilo malo vode. Podigao je čašu da je svi studenti vide, a zatim je upitao: ”Šta mislite kolika je težina ove čaše sa ovo […]
  - 24 Feb 17, 1:33pm -
 • Ja i moj babo
  Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić Kada sam imao 4 godine – moj babo je najbolji! Kada sam imao 6 godina – moj babo poznaje sve ljude. Kada sam imao 10 godina – moj babo je odličan, ali mu je narav teška. Kada sam imao 12 godina – moj babo je bio dobar kad sam ja bio […]
  - 23 Feb 17, 1:01pm -

Islam - novihorizonti.ba

 • novoTurski istraživači: Vrlo vjerovatno da su pronašli lađu Nuha a.s na planini Ararat u Turskoj (POGLEDAJTE VIDEO)
  U gradu Agri u Turskoj je objavljena knjiga pod naslovom “Noina arka, otkriće stoljeća” turskih autora Erkana Kosedaga i Cema Sertesena u kojoj iznose zanimljive podatke i tvrdnje o mogućem mjestu na kojem se nalazi Noina arka (Poslanika Nuha, alejhi sselam, lađa), javlja Anadolu Agency (AA). Iako su naučnici iz cijelog svijeta stoljećima raspravljali o ...
  - 8 hours ago 24 Sep 20, 10:29am -
 • novoGRČEVI U NOGAMA SU OPASAN SIMPTOM: Evo na šta ukazuje bol u listovima i butinama – ODMAH DOKTORU
  Grčevi u mišićima dolaze naglo te predstavljaju stezanje mišića poslije buđenja ili nakon što zaspimo. Također, grčeve može uzrokavati bilo koja fizička aktivnost. Nedostatak tečnosti glavni je uzrok pojave grčeva u mišićima. Probadajući i intenzivan bol najčešće nastaje u nogama, mada može da se javi i u drugim delovima tijela. Ovo stanje traje od nekoliko ...
  - 11 hours ago 24 Sep 20, 7:46am -
 • novoPOGLEDAJTE REAKCIJU ERDOGANA KAD JE ČUO UČAČA KUR’ANA (VIDEO)
  Nekada su halife i nadređeni iz redova muslimana bili bogobojazni i učeni robovi, spremni da svojim primjerom pokažu običnom svijetu kako treba da izgleda uzorit musliman, međutim, to je bilo, nekada, davno… Naše stanje je toliko otužno, da je teško naći političara koji umije proučiti Fatihu, a kamo li nešto više od toga, pa na ...
  - 14 hours ago 24 Sep 20, 4:48am -
 • novoBOLESNO: Potrošio “brdo” para jer želi izgledati kao “vanzemaljac”
  Na svom projektu radi godinama, a za većinu njegovih modifikacija zaslužan je artist iz Barcelone Ekstremni ljubitelj tjelesnih modifikacija kaže kako je tek na 16% svog projekta Black Alien. Francuz Anthony Loffredo morao je otputovati u Barcelonu kako bi se podvrgnuo modifikacijama koje su u Francuskoj ilegalne. Iako je modifikacija tijela sve popularnija, Loffredo ju ...
  - 14 hours ago 24 Sep 20, 4:29am -
 • novoAllah je oprostio preljubnici koja je napojila žednog psa, pa šta tek reći za onoga…
  Piše: Edhem Šerkavi / Preveo i prilagodio: Abdusamed Nasuf Bušatlić Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jednom prilikom je govorio ashabima, pokušavajući im objasniti da je Džennet bliži čovjeku od vezica na njegovoj obući, pa je rekao: ”Žena preljubnica ili prostitutka vidjela je psa u vrućem danu kako kruži oko bunara, a jezik mu je bio ...
  - 14 hours ago 24 Sep 20, 4:24am -
 • novoEvo dva veoma efikasna načina preko kojih Allah ispunjava želje, odnosno prima dove
  Eh, kako bi ljudi voljeli znati svoju budućnost… Mnogo je želja, mnogo nagomilanih i neriješenih problema. Svako želi da je što sretniji, da ga zdravlje služi, da djecu zdravu ima, da je sretan/sretna u braku, da ima fin posao i solidnu egzistenciju… Riješenja za svoje probleme, ljudi danas traže na raznim mjestima i na razne ...
  - 24 hours ago 23 Sep 20, 7:09pm -
 • novoPOGLEDAJTE KAKAV SU MEZAR PRONAŠLI USRED PUSTINJE
  Na društvenim mrežama se pojavila slika jednog kabura koji je prekriven travom i to usred pustinje, SubhanAllah. To me podsjetilo na hadis od Poslanika s.a.v.s. kojeg prenosi Bera ibn Azib r.a. a koji glasi: ‘’Izašli smo s Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, na dženazu jednom ensariji i kad smo došli do mezarja, Poslanik, sallallahu alejhi ...
  - 24 hours ago 23 Sep 20, 7:03pm -
 • IZNAD OVE KABE NA ZEMLJI SE NALAZI JOŠ JEDNA NA NEBESIMA
  Nebeska Kaba Meleki imaju svoju Kabu iznad sedam nebesa koju hodočaste. Ovu Kabu je Allah u Kur’anu nazvao Bejtul-Ma’mur. On se u suri Tur zaklinje sa ovom Kabom: “I (tako mi) Hrama poklonika punog.” (Tur, 4) Pri tumačenju ovog ajeta Ibn Kesir je rekao: “Navodi se u dva Sahiha da je Poslanik, sallallahu alejhi we ...
  - 1 day ago 23 Sep 20, 5:34pm -
 • PAPA PROMJENIO FACU A ERDOGAN ZATRAŽIO DRUGU STOLICU! ŠTA SE DESILO U VATIKANU?
  Predsjednik Recep Tajip Erdogan je jedno oličenje oštroumnog i mudrog čovjeka koje nećemo na skoro vidjeti. Otkako on vodi Tursku, ekonomija je u rapidnom porastu, državni sistem je puno bolji i još hrpu stvari tu ima za nabrajati. Ali mudrost i oštroumnost Erdogana je posebna priča, pročitajte u nastavku jedan događaj kada je Erdogan posjetio ...
  - 1 day ago 23 Sep 20, 5:25pm -
 • MUSLIMANI znate li koji je to sedam najvećih grijeha u islamu i koja je kazna za njih? (MNOGI NE ZNAJU)
  Pitanje: Koji su to sedam upropaštavajućih grijeha u islamu i koja je kazna za njih? Odgovor: Hvala pripada Allahu. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je spomenuo sedam upropaštavajućih grijeha koji vode svoga počinioca u Džehennem u vjerodostojnom hadisu kojeg bilježe Buharija i Muslim: „Čuvajte se sedam upropaštavajućih grijeha.“ Mi smo rekli: „Koji su to Allahov ...
  - 1 day ago 23 Sep 20, 8:46am -