Islam - putvjernika.com

 • novoVjerničko oružje u borbi protiv šejtana
  Prvo: Oprez Šejtan je vješti prljavi neprijatelj koji se trudi da zavede Ademovo potomstvo. Onoliko koliko budemo poznavali ovog neprijatelja, njegove ciljeve, sredstva i puteve kojima nas zavodi, toliko ćemo se od njega sačuvati, a ako insan bude nemaran po pitanju ovih stvari njegov neprijatelj će ga zarobiti i usmjeriti u pravcu koji mu on […]
  - 22 hours ago 5 Dec 19, 9:07pm -
 • Osobe koje Allah neće pogledati na Sudnjem danu
  Amr bin Alî nas je obavjestio: Jezîd bin Zurej nam je ispričao: Umer bin Muhammed nam je ispričao od Abdullâha bin Jesâr od Sâlima bin Abdillâh, a on od svog oca koji je ispričao da je Allâhov Poslanik (sallâ Allâhu alejhi ve sellem) rekao: ”Tri osobe Allâh, azze ve džell, neće gledati na Sudnjem danu: […]
  - 2 days ago 4 Dec 19, 9:50pm -
 • Muslimani su se udaljili od sunneta | Halid Jasin
  Halid Jasin o stanju nekih muslimana danas. Izvor: Istikamet
  - 3 days ago 3 Dec 19, 8:58pm -
 • Liječenje problema siromaštva
  Poslanik, s.a.v.s., je tražio zaštitu od siromaštva i uporedio ga je sa poniženjem rekavši: „Allahu moj, ja ti se utičem od siromaštva, neimaštine i poniženja.“1 Također je siromaštvo spomenuo zajedno sa nevjerovanjem: „…i utičem ti se od siromaštva i nevjerovanja.“2 Ovo je dokaz da je siromaštvo veoma opasno i da ono čovjeka može odvesti u […]
  - 4 days ago 2 Dec 19, 3:58pm -
 • Ovakvo tumačenje riječi la ilahe illallah nije ispravno
  Pitanje: Veliki broj onih koji se smatraju pripadnicima i sljedbenicima džemata Et-Teblig, riječi la ilahe illallah tumače kao čišćenje srca od pogrešnih i zabludjelih uvjerenja, te ubacivanje u srce ispravnog uvjerenja vezanog za Allahovo biće. To, po njima, znači čvrsto vjerovati da nema drugog stvoritelja osim Allaha, niti da iko osim Njega istinski opskrbljuje, niti […]
  - 5 days ago 1 Dec 19, 8:45pm -
 • Pozivanje na dobro i odvraćanje od zla je centralni stub vjere
  Pozivanje na dobro i odvraćanje od zla je centralni stub vjere zbog koga je Allah slao sve Svoje vjerovjesnike. Da nije njega i znanja i rada po njemu prekinuto bi bilo vjerovjesništvo, nestalo bi vjere, došlo bi do općeg zastoja, zavladale bi zablude, neznanje bi uzelo maha, svuda bi se raširio nered, opustjele bi zemlje […]
  - 6 days ago 30 Nov 19, 5:30pm -
 • Organiziranje ciljanih obilazaka (džamija) nema osnove u sunnetu
  Pitanje: Kakav je propis organiziranja obilazaka lokalnog karaktera u kojima sudionici obilaze džamije koje se nalaze u blizini pod izgovorom da je ovakvo nešto prakticirao Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, i njegovi ashabi? Odgovor: Ukoliko je organiziranje takvih obilazaka samo sredstvo kojim se želi djelovati na Allahovom putu, u tome nema ništa sporno i to […]
  - 7 days ago 29 Nov 19, 6:05pm -
 • Koje je pravo značenje širka i koje vrste postoje
  Pitanje: Često čitam da se za nešto kaže da je veliki šrik ili da je mali širk. Možete li mi objasniti razliku između ove dvije vrste? Odgovor: Hvala pripada Allahu. Jedna od najvećih obaveza jeste poznavati značenje širka, njegovu opasnost i različite vrste, tako da bi naš tevhid (vjerovanje u Allahovu jednoću), i naša vjera […]
  - 8 days ago 28 Nov 19, 7:00pm -
 • Propisi sehvi sedžde – sedžde zaborava
  Sehvi sedžda ima nekoliko propisa koji su bitni a koje mnogi ljudi ne poznaju.  
  - 9 days ago 27 Nov 19, 10:16pm -
 • Uzimanje Allahovog Poslanika kao posrednika između nas i Allaha
  Pitanje: Kakav je islamski propis u pogledu uzimanja poslanika Muhammeda, salallahu ‘alejhi ve sellem, za posrednika između nas i Allaha, dželle šanuhu? Odgovor na ovo pitanje zahtijeva dodatna pojašnjenja: Ako se pod ovim posredništvom podrazumijeva slijeđenje Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, ljubav prema njemu, zatim pokornost njegovim naredbama, te ostavljanje njegovih zabrana, kao i iskrena […]
  - 10 days ago 26 Nov 19, 10:56pm -

menhedz.com

 • novoDova kada se kreće na put
  «بسم الله الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون» «الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله،الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت). رواه الترمذي وأبو داود Bismi-l-Lah. El-hamdu li-l-Lah. Subhan e-l-lezi sehhare lena haza ve ma […]
  - 7 hours ago 6 Dec 19, 12:20pm -
 • Pretvaranje – nekoliko korisnih i bitnih propisa o pretvaranju
  Jezičko značenje: ispoljavanje određene stvari drugome da je vidi. Šerijatsko značenje: ispoljavanje pokornosti drugima kako bi je ljudi vidjeli i pohvalili. Propis pretvaranja: a) Malo pretvaranje predstavlja mali širk. b) Svako djelo ili skoro svako djelo koje se čini sa pretvaranjem predstavlja veliki širk i on se ne pojavljuje kod vjernika, već je to osobina […]
  - 1 day ago 5 Dec 19, 4:36pm -
 • Minuta uz Kur'an – Pravo roditelja kod djece
  Kratak i lijep govor o pravima roditelja kod djece i kako djeca trebaju postupati sa njima? Predavač : Uvejd b. Hamud el-Atvi Izvor: Islamhouse.com Priprema: Menhedz.com
  - 2 days ago 4 Dec 19, 7:59pm -
 • Dova koju musafirima uče oni koji ostaju
  «أستودعُ الله دينَك، وأمانتَك، وخواتيم عملك». رواه أحمد والترمذي Estevdi’u-l-Lahe dineke, ve emaneteke ve havatime ‘amelike. Allahu povjeravam vjeru tvoju, amanet (polog) tvoj i završetke djela tvojih. (Bilježe Ahmed i Tirmizi) Klikni na sliku za prikaz u punoj veličini.
  - 3 days ago 3 Dec 19, 2:16pm -
 • Da li će se griješnik, nad kojim je sprovedena šerijatska kazna, kažnjavati i na Ahiretu?
  Pitanje: Kada čovjek učini grijeh, te zatim bude kažnjen zbog toga na dunjaluku, da li će se za isti kažnjavati i nakon svoje smrti? Na primjer: kada čovjek učini zinaluk ili ukrade, te bude kažnjen ubistvom ili odsecanjem ruke na dunjaluku, da li će se i na Ahiretu kažnjavati za taj grijeh? Ili ako je […]
  - 6 days ago 30 Nov 19, 3:51pm -
 • Dova musafira za one koji ostaju
  «أستودعكم الله الذي لا تضيعُ ودائعه». رواه أحمد وابن ماجه Estevdi’ ukumu-l-Lahe-l-lezi la tedi'u vedai'uhu. Ostavljam vas u amanet (na čuvanje) Allahu, Čiji se amanet ne može izgubiti. (Hadis bilježe Ahmed i Ibn Madže) Klikni na sliku za prikaz u punoj veličini.
  - 7 days ago 29 Nov 19, 2:12pm -
 • Liječim se od sihra već četiri godine, ali nema nikakvog pomaka!
  Pitanje: Es-selamu alejkum, imam par pitanja ako možete da mi odgovorite? Liječim se od sihra već četiri godine, ali nema nikakvog pomaka. U kući se vjera praktikuje, jutarnji zikrovi, maslinovo ulje, učena voda, hidžama sve što je po sunetu. A rezultati ništa posebno. Bila sam kod različitih učača rukije al’ ništa. Napade imam non-stop. Tako, borim […]
  - 8 days ago 28 Nov 19, 5:53pm -
 • Greške klanjača u namazu (13. dio)
  Šesdeset i prva greška: neki klanjači ne pokazuju niti pomjeraju svoj kažiprst na tešehhudu. Ispravno: treba usmjeriti svoj kažiprst u pravcu Kible i pomjerati ga prilikom tešehhuda (o pomjeranju kažiprsta postoji razilaženje među učenjacima, op. Menhedž). Šesdeset i druga greška: raširiti prste dok se šake nalaze na stegna prilikom sjedenja između dvije sedžde. Ispravno: ispružiti […]
  - 9 days ago 27 Nov 19, 4:15pm -
 • PUTNA DOVA
  «الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون» «اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البرَّ والتقوى، ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنّا بُعْدَهُ، اللهم أنت الصاحبُ في السفر، والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، وكآبة […]
  - 9 days ago 27 Nov 19, 3:24pm -
 • Foto citat: Dova prije spolnog odnosa u braku
  بسـم الله .اللهم جنّبنا الشيطان، وجنّب الشيطان ما رزقتنا Bismi-l-Lah. Allahumme džennibne-š-šejtane ve džennibi-š-šejtane ma rezaktena. Allahu, skloni nas od šejtana i skloni šejtana od onoga čime si nas opskrbio. (Bilježe Buharija i Muslim) Klikni na sliku za prikaz u punoj veličini.
  - 10 days ago 26 Nov 19, 3:38pm -

menhedz.com - Kur'an

 • Blagodati sure Kehf (Veza izmedju sure Kehf i Dedžala)
  Kratak i poučan video o blagodatima sure Kehf i vezi izmedju sure Kehf i Dedžala. (Multisebil)
  - 36 days ago 31 Oct 19, 7:43pm -
 • Komentar sure “El-Fatiha” od imama Sa'dija
  1 – U ime Allaha tj. otpočinjem svakim Allahovim imenom, zato što je riječ „ime“ (الإسم) jednina u obliku odredbenice, pa tako obuhvata sva lijepa imena Allaha. On je Bog Koji se obožava, Koji zaslužuje da samo On bude obožavan, zbog toga što On posjeduje svojstva božanstvenosti, a to su savršena svojstva Milostivog, Svemilosnog – to […]
  - 53 days ago 14 Oct 19, 6:31pm -
 • Allahov razgovor sa vjernicima u Džennetu
  Uzvišeni Allâh je rekao: إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً أُوْلَئِكَ لاَ خَلاَقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ وَلاَ يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ “Doista oni koji za obavezu svoju prema Allâhu i zakletve svoje kupuju nešto što malo vrijedi, na drugom svijetu nikakva dobra neće imati. Allâh s […]
  - 5 Aug 19, 4:14pm -
 • Prelijepo kazivanje o četiri iskušenja koja su spomenuta u suri Kehf
  Prelijepo kazivanje o iskušenjima spomenutim u suri El-Kehf i o dragocjenim poukama tih iskušenja.
  - 1 Aug 19, 2:44pm -
 • Korist od višeženstva imaju žena, muž i ummet
  Kaže Uzvišeni Allah: „Zaista je ovaj Kur'an uputa ka Putu koji je najispravniji, i vjernicima koji čine dobra djela donosi radosnu vijest da ih čeka nagrada velika.“ (El-Isra, 9) Rekao je šejh i mufessir Eš-Šenkiti, rahimehullah: “Kur'an je dozvolio višeženstvo zbog koristi same žene, kako joj ne bi bila uskraćena udaja (s obzirom da je […]
  - 14 Jul 19, 7:00pm -
 • Minuta uz Kur’an – Allah čuva Svoja stvorenja, a na ljudima je da Mu se pokore
  Predavač u ovom kratkom predavanju pojašnjava ajet u kome se spominje da je Allah Uzvišeni naredio Musaovoj majci da ga baci u rijeku pojašnjavajući time da je Allah jedini Koji svime upravlja i da ga samo On može spasiti. Predavač : Uvejd b. Hamud el-Atvi Prijevod: Senad Muhić Izvor: Islamhouse.com Priprema: Menhedz.com
  - 19 May 19, 5:37pm -
 • Minuta uz Kur’an – Dobrota roditelja je uzrok očuvanja imetka svojoj djeci čak i nakon njihove smrti
  Predavač u ovom kratkom isječku pojašnjava jedan od uzroka očuvanja imetka svojoj djeci čak i nakon smrti roditelja. Jako poučno. Predavač : Uvejd b. Hamud el-Atvi Prijevod: Senad Muhić Izvor: Islamhouse.com Priprema: Menhedz.com
  - 15 May 19, 5:33pm -
 • Na koje se sve načine postiže rizk?
  Poznati mufessir i imam El-Kurtubi, rahimehullah, je u svom Tefsiru rekao sljedeće: Postoji šest vrsta sebeba pomoću kojih se traži opskrba (rizk): 1 Najuzvišenija je opskrba kojom je opskrbljivan Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, a ona se ogleda u njegovim riječima: „Moja opskrba se nalazi ispod sjenke moga koplja, a poniženje i potčinjenost određena je onom […]
  - 12 Apr 19, 4:45pm -
 • Brdo u Džehennemu
  Ebû Se´îd el-Hudrî je ispričao da je Vjerovjesnik (sallâ Allâhu ‘alejhi ve sellem) rekao o Allâhovim (azze ve džell) Riječima ”Ja ću opteretiti njega usponom” (Kur'an,  74:17) ”To je brdo od vatre na koje će se morati penjati. Kada stavi svoju ruku na njega, ona se istopi, a kad je podigne, ona se povrati. Kada stavi svoju […]
  - 11 Apr 19, 2:10pm -
 • Ukrasi i lijepe stvari su samo za vjernike
  Kaže Uzvišeni Allah u prijevodu značenja: “Reci: ‘Ko je zabranio Allahove ukrase koje je On za robove Svoje stvorio, i ukusna jela?’ Reci: ‘To je za vjernike na dunjaluku, a i na ahiretu jesu samo za njih.’ Eto, tako Mi podrobno izlažemo ajete ljudima koji znaju. Reci: ‘Gospodar moj zabranjuje gnusna djela, i javna i […]
  - 19 Feb 19, 1:13pm -

Islam - islampress.net

 • Kako je Zakir Naik postao terorista?

  - 52 days ago 15 Oct 19, 11:18am -
 • Odgovor svećeniku koji je izjavio da je Islam gori od nacizma i komunizma
  “Stoga svu mušku djecu pobijte! A ubijte i svaku ženu koja je poznala muškarca! A sve mlade djevojke koje nisu poznale muškarca ostavite na životu za se.” (Biblija, Brojevi 31: 17) “Zato idi, i pobij Amalika, i zatri kao prokleto sve što god ima; ne žali ga, nego pobij i ljude i žene i djecu […]
  - 72 days ago 25 Sep 19, 11:00am -
 • Prizor za pamćenje
  Prije par sedmica, poslije džume,  primijetila sam jedan prizor. Prelijepa starija žena je sjedila na stolici dok je učila Kur’an, i svako malo je pauzirala i učila dovu. Način na koji je lice okrenula prema nebu, kako je dlanove namjestila u dovi, kako su joj oči bile pune nade i molbe, kako su joj usne […]
  - 86 days ago 11 Sep 19, 9:15pm -
 • Droge, alkohol i muslimani
  Osjećaj krivice, sramote i straha od stigmatizacije su među razlozima zašto mnogi muslimani ne traže pomoć. Osim toga, stvarnost je da ne postoje kulturno osjetljiva mjesta koja pružaju pomoć muslimanima koji se bore s ovisnošću o drogama i alkoholu. Iako bi većina muslimana mogla biti šokirana saznanjem ili priznanjem, kao i šira zajednica, muslimanska zajednica […]
  - 93 days ago 4 Sep 19, 8:22pm -
 • Poučna priča: Nafaka uvijek pronađe svoj put
  Šejh Ali Tantavi, rahimehullah, prenio je jednu interesantnu priču: „Ispričao mi je šejh Sadik al-Madžidi, bivši afganistanski ministar u Egiptu, kako je jednom dobio važan politički zadatak u Rusiji. Pošto se plašio da će na putu prolaziti kroz mjesta čiji stanovnici ne kolju meso na halal način, a kod sebe je imao dvije kokoši, zatražio […]
  - 22 Aug 19, 8:57pm -
 • Vjerski značaj, smisao i svrha kurbana
  Sama riječ kurban, općenito, u širem smislu, znači žrtva i ono što se žrtvuje. U užem vjerskom smislu, uobičajenom kod naših i mnogih drugih muslimana u svijetu, označava živinče, koje se žrtvuje po propisima vjere, u danima Kurban bajrama. To žrtvovanje, odnosno prinošenje kurbana, ili, kako se kod nas popularno kaže: “klanje kurbana”, je, kako […]
  - 10 Aug 19, 10:02pm -
 • Moje dijete i Kurban-bajram: Kada djeca mogu prisustvovati klanju kurbana?
  Mnoge majke se pitaju koja je dob djeteta najpogodnija da može prisustvovati klanju kurbana. Dr. Sumeja Ibrahim El-A’ndas ponudila je odgovor na ovo zanimljivo pitanje: “Draga majko, postoji nekoliko vrlo značajnih stvari o kojima majka (a i svaki roditelj) treba voditi računa prije Kurban-bajrama. To su: – Reci svome djetetu da će taj kurban i […]
  - 10 Aug 19, 10:01pm -
 • Hadžije na Arefatu: Vrijeme provode u dovama, namazu i učenju Kur’ana
  Put prema Arefatu, a boravak na ovom mjestu je jedan od tri farza ili tri temeljna obreda hadždža, pete islamske dužnosti, javlja Anadolu Agency (AA). Deveti dan posljednjeg mjeseca hidžretskog kalendara zul-hidždžeta, poznat i pod nazivom Dan Arefata, ove godine je 10. augusta. U noći s petka na subotu hadžije su organizovano prevezene do ove […]
  - 10 Aug 19, 9:59pm -
 • Bosanka uči pravljenju halve kuhare na Hadžu
  Izvor:
  - 10 Aug 19, 9:58pm -
 • Jesu li odabraniji prvih deset dana zul-hidždžeta ili dani ramazana?
  Uzvišeni Allah je stvorio vrijeme, odredio je izmjenu dana i noći. Svaki dan sa sobom nosi određene prilike, koristi i blagodati koje se više nikada neće ponoviti. Ovaj dan koji je prošao je prošao i zatvorila se njegova stranica. Ko je iskoristio njegove blagodati, postigao je svako dobro. Ko ga nije iskoristio nikada više neće […]
  - 2 Aug 19, 10:19pm -

stazomislama.com

minber.ba

 • novoGrčka protjeruje libijskog ambasadora zbog sporazuma s Turskom
  Grčka će protjerati libijskog ambasadora iz zemlje, u reakciji na sporazum između Libije i Turske potpisan 27. novembra o uspostavi morskih zona dvije zemlje u blizini Krita. – Ambasador Mohamed Younis ima 72 sata da napusti zemlju. Tursko-libijski sporazum predstavlja flagrantno kršenje međunarodnog prava – izjavio je novinarima u petak grčki ministar vanjskih polova Nikos […]
  - 6 hours ago 6 Dec 19, 12:50pm -
 • novoNetanjahu: Imamo puno pravo da aneksiramo Јordansku dolinu
  Izrael ima puno pravo da aneksira Јordansku dolinu, izjavio je izraelski premijer Benjamin Netanjahu. On je rekao da je o prijedlogu aneksije strateškog dijela okupirane Zapadne obale razgovarao sa američkim državnim sekretarom Majkom Pompeom u Lisabonu. – Imamo puno pravo da to uradimo, ako tako odlučimo – poručio je Netanjahu Pompeu. Netanjahu je rekao i […]
  - 6 hours ago 6 Dec 19, 12:48pm -
 • novoHistorija čovječanstva, 62. dio – Događaji koji su obilježili 94 h.g.) – Harmin Suljić

  - 6 hours ago 6 Dec 19, 12:41pm -
 • Vrhovni sud RS presudio u korist bošnjačkih učenika: Bosanski jezik mora odmah u školu Sveti Sava
  Vrhovni sud RS-a je donio presudu u kojoj je potpuno uvažio tužbu tužitelja i zahtjeve učenika i roditelja bošnjačke nacionalnosti Vrbanjci, Kotor Varoš, odnosno učenika koji su pohađali OŠ Sveti Sava u Kotor Varošu. Potvrdio je ovo za Vijesti.ba advokat Haris Kaniža, koji je vodio ovaj predmet. “Vrhovni sud je na nesumnjiv i nesporan način utvrdio da […]
  - 1 day ago 5 Dec 19, 3:19pm -
 • Zoran Tegeltija imenovan za novog predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH
  Zastupnici u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine potvrdili su imenovanje funkcionera SNSD-a Zorana Tegeltije za predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH. Nakon višesatne rasprave u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine državni zakonodavci potvrdili su odluku Predsjedništva BiH, kojom je Zoran Tegeltija, nekadašnji ministar finansija bh. entiteta RS, imenovan za novog predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH. Za […]
  - 1 day ago 5 Dec 19, 3:18pm -
 • PIC: Zaključci NSRS-a predstavljaju direktan udar na autonomiju zvaničnika na državnom nivou
  Politički direktori Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira (Peace Implementation Council – PIC) sastali su se u Sarajevu 3. i 4. decembra kako bi razmotrili stanje provedbe Općeg okvirnog sporazuma za mir, koji i dalje predstavlja temelj za stabilnu, sigurnu i prosperitetnu Bosnu i Hercegovinu. Upravni odbor PIC-a podsjetio je sve strane na obavezu da […]
  - 1 day ago 5 Dec 19, 3:12pm -
 • Inzko: Srbi su dobro primljeni u mnogim zemljama, a migrante smatraju nepoželjnim u RS-u
  Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Inzko je izjavio da u Beču, pored Austrijanaca, ima najviše Srba i da bi trebalo da i oni budu blagonakloni prema migrantima koji se ne žele zadržavati u njihovim krajevima već putovati dalje prema zemljama Evropske unije. Inzko se tokom svog obraćanja osvrnuo i na 10. godišnjicu od […]
  - 1 day ago 5 Dec 19, 3:07pm -
 • Njemačka: Na vozilima ispisane islamofobične poruke i kukasti križ
  Nepoznati vandali u njemačkom gradu Gunzburgu na dva vozila su ispisali islamofobične poruke i uvredljive simbole, javlja Anadolu Agency (AA). Uprava za vjerske poslove turske islamske zajednice u Njemačkoj (DITIB) je saopćila da su na dva automobila, od kojih je jedno pogrebno vozilo DITIB-a, ispisane islamofobične poruke i kukasti križ (svastika). Navodi se da se […]
  - 3 days ago 3 Dec 19, 4:46pm -
 • Hrvatska policija kidnapovala nigerijske studente i prebacila ih u BiH!
  Osamnaestogodišnji student Abia Uchenna Alexandro iz Nigerije doputovao je 12. novembra ove godine u Hrvatsku da bi učestvovao na petom Svjetskom međusveučilišnom prvenstvu u Puli. Predstavljao je Federalni univerzitet tehnologija Owerri na takmičenju iz stonog tenisa. Nakon završetka takmičenja, zajedno sa jos četiri kolege, vratio se u Zagreb odakle je trebao 18. novembra letjeti za […]
  - 3 days ago 3 Dec 19, 4:43pm -
 • Čitanje i izučavanje hadisa Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem
  Priredio: Vedad Mustedanagić Hadis je sve ono što je rekao, radio ili šutnjom odobrio Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, te njegove moralne i fizičke osobine. Kur’an i hadis su Objava od Uzvišenog Gospodara. Obilan je broj dokaza u kojima se ukazuje da je hadis objavljivan.[1] Kaže Uzvišeni: „On ne govori po hiru svome, to […]
  - 4 days ago 2 Dec 19, 11:01pm -

divithana.com

 • Sjeti se milosti kojom te je Allah dž.š. obasuo
  Ono što ti dajem uzmi, i zahvalan budi. (Kur’an, 7:144) Kada ugledaš jutarnje sunce, sjeti se da ono grije i hiljade unesrećenih žena, a ti si blagoslovljena. Sjeti se da ono grije i hiljade gladnih žena, a ti živiš u izobilju. Sjeti se da ono grije i hiljade zarobljenih žena, a ti sasvim slobodna. Sjeti ...
  - 22 Dec 18, 7:29pm -
 • Sura Ez-Zumer – Iz dnevnika jednog muhafiza
  15. 05. 2015. god. … Nekada se probudim prije nego alarm zazvoni. Tako je bilo ove noći kada sam se probudio uz ajete s kraja sure Zumer. Ova sura mi je bila posebno draga upravo zbog tih ajeta koji govore o jednoj veoma upečatljivoj sceni Sudnjeg dana. Ležao sam tako mirno, slušajući prijatan glas i ...
  - 18 Dec 18, 12:27pm -
 • Iz dnevnika jednog muhafiza
  … Rijeka je uz blagi žubor krčila sebi put preko raznobojnog kamenja žureći da se sastane sa drugom rijekom na ušću. U krošnjama drveća sa jedne i druge strane rijeke ptice su cvrkutale i dozivale jedna drugu. Jutarnje sunce se polako uspinjalo na nebu i svojim svjetlucavim zracima uljepšavalo je rječne brzake i virove. Trava ...
  - 13 Dec 18, 2:57pm -
 • Ruža me naučila
  Ruže su oduvijek bile moje najdraže cvijeće. Uvijek bih ostala zapanjena njenom ljepotom, ali samo na trenutak. Ali baš u tom trenutku i trenucima koji bi dolazili poslije, ruža me naučila neprocjenjivu lekciju. Pod ovim ne mislim na lekciju iz botanike ili hortikulture. Mislim na lekciju života. Šta se desi savršeno oblikovanim laticama ruže čak ...
  - 11 Dec 18, 1:03pm -
 • Čuvajući svoj hidžab sačuvala je život svojoj porodici
  Godine 1979. moj djed je odlučio da napusti svoj dom u Siriji i započne novi život u Sjedinjenim Američkim Državama. Plan je bio takav da moj djed prvi dođe u Kaliforniju, a nakon njega i moja nena sa njihovih sedmoro djece. Njihov American Airlines let #191 uključivao je presjedanje u New Yorku, onda vezu sa ...
  - 4 Dec 18, 1:36pm -
 • Tradicionalni ženski mevlud u Behram-begovoj medresi
  Tradicionalni ženski mevlud Petak, 30. novembar 2018. godine Džamija Behram-begove medrese Nakon jacija-namaza
  - 29 Nov 18, 1:23pm -
 • Jedna kratka zametnuta priča
  Autor: Esad Bajić Ponekad insan izgovori riječ koju i ne bi da je svjestan ko će je čuti a ponekad tako čuje ono što bi volio ne čuti. Da je Hasan znao da Nihad još stoji pred vratima ušutio bi ili sačekao da ode pa onda svoju ženu Rukiju začuđeno pogledao i rekao: „Ne mogu ...
  - 28 Nov 18, 5:53pm -
 • PET NAČINA DA POVEĆATE SVOJU OPSKRBU
  Kada ste u dugovima i finansijskim poteškoćama to može imati ozbiljne posljedice po vaš život i utjecati, u većoj ili manjoj mjeri, na sve što radite. Finansijske brige mogu onesposobiti generacije, ali mi, elhamdulillah, imamo rješenje u Kur’anu i sunnetu kako da povećamo svoju opskrbu. Naime postoji pet stvari koje možete uraditi upravo sada da bi ...
  - 22 Nov 18, 5:08pm -
 • Putovanje, Poslaniče!
  Poznati osmanski putopisac Evlija Čelebi opisuje jedan događaj, koji se zbio prije nego što će krenuti na svoje putovanje, a taj događaj navodi kao razlog svojih putovanja. Ovako ga je prepričao: -U blizini luke Jemiš nalazi se džamija po imenu Ahi Čelebi. Jedne noći usnih sebe u toj džamiji. Vrata su se odma otvorila, a ...
  - 17 Nov 18, 10:23am -
 • Edukativno druženje sa dulama
  Sutra, u petak 16.11.2018 godine u 18:30, u vrtiću “Slatko djetinjstvo” bit će održano edukativno druženje sa dulama. Radionicu će voditi Mirha i Sabina, dule koje su svoje certifikate stekle od DONA International, vodeće svjetske organizacije za certificiranje dula. Edukativna druženja su besplatna i predviđena za sve zainteresovane trudnice, majke, buduće majke… Svaki ciklus druženja ...
  - 15 Nov 18, 6:42pm -

akos.ba

 • novoHutba iz Begove džamije: Muhammed alejhi sselam je najljepši uzor
  Hutbu u Gazi Husrev-begovoj džamiji u Sarajevu održao je drugi imam ove džamije mr. hfz. Salih ef. Halilović. Hfz. Halilović je u hutbi istakao na važnost uzora koji imamo u Poslaniku kao Milosti poslanoj od Gospodara. Kroz historiju ljudska civilizacija je zapamtila velike umove, ratnike, lidere , ali niko nije bio kao Poslanik Muhammed alejhi sselam.The post Hutba iz Begove džamije: Muhammed alejhi sselam je najljepši uzor appeared first on AKOS.
  - 3 hours ago 6 Dec 19, 4:05pm -
 • novoBabyCenter objavio listu: Muhamed među deset najpopularnijih imena ove godine u SAD-u
  Među deset najpopularnijih imena beba ove godine u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) našla su se i imena Muhamed i Alija, javlja Anadolu Agency (AA). Listu od sto najpopularnijih imena za dječake i djevojčice u SAD-u objavila je kompanija BabyCenter. Riječ je o kompaniji koja se predstavlja kao najveći vodić za roditeljstvo i čiji sajt posjećuje sedamThe post BabyCenter objavio listu: Muhamed među deset najpopularnijih imena ove godine u SAD-u appeared first on AKOS.
  - 8 hours ago 6 Dec 19, 11:22am -
 • novoMuderrisova hutba: Onaj ko se osloni na Allaha, On mu je dovoljan
  Pitanje tevekkula, tj. oslanjanja na Allaha, dželle še'nuhu, jedno je od najvažnijih pitanja koja zadiru u našu akidu (vjerovanje), pa je zbog toga veoma važno da tevekkul pravilno razumijemo i primijenimo u našim životima. Tevekkul na Allaha, azze ve dželle, je jedna od najvećih imanskih obaveza i jedan od najviših stepena tevhida i isti jeThe post Muderrisova hutba: Onaj ko se osloni na Allaha, On mu je dovoljan appeared first on AKOS.
  - 10 hours ago 6 Dec 19, 8:44am -
 • novoKoji je to PRAVI USPJEH?
   Pet tačaka 1.  Koji je to pravi uspjeh? – Pravi uspjeh čovjeka spomenut je u 185. ajetu sure Alu Imran, u kojem Uzvišeni Allah kaže: “Svaka duša smrt će okusiti, a samo ćete na Sudnjem danu u potpunosti dobiti plaće vaše! Pa ko bude od Vatre udaljen i u Džennet uveden, uspio je! A život na ovom svijetuThe post Koji je to PRAVI USPJEH? appeared first on AKOS.
  - 22 hours ago 5 Dec 19, 8:30pm -
 • novoŠta nam Kur'an kaže o sreći?
  Pojam sreće u islamu je opisan u Kur’anu i sunnetu na nekoliko različitih načina. Prvo, mi u Kur’anu imamo razgovor o ‘lijepom životu’. Allah kaže: Onome ko čini dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je, Mi ćemo dati da proživi lijep život i doista ćemo ih nagraditi boljom nagradom nego što su zaslužili.(En-Nahl, 97) OvajThe post Šta nam Kur'an kaže o sreći? appeared first on AKOS.
  - 24 hours ago 5 Dec 19, 7:23pm -
 • novoNe ljuti se!!!
  Živimo u vremenu u kojem se svakim danom bilježi sve veći broj negativnih pojava u društvu. Mnoge do tih negativnih pojava, koje razaraju naše društvo, su općepoznate i na njihovu štetnost svakodnevno se ukazuje. Meðutim, jedna od ovih negativnosti, a kojoj mnogi ne pridaju pažnju i ne ukazuju na njenu štetnost, svakako je – srdžba.The post Ne ljuti se!!! appeared first on AKOS.
  - 24 hours ago 5 Dec 19, 7:18pm -
 • Etika ponašanja i djelovanja mladih u okrilju islama danas
  Pitanja za one koji razmišljaju: Fenomenološki teret mladih ljudi danas unutar Identiteta –‘‘musliman/ka,, koji je?! Problem pomirenja Religijskih Etika kao neriješivog jaza između ‘‘modernosti‘‘ i ‘‘tradicije‘‘?! Zapitajmo se? Da li islam može pružiti ispravni etičko-moralni modus ponašanja i djelovanja mladih ljudi danas?! Uvod u Etiku Etika je filozofska disciplina koja se bavi problemom morala. Međutim,The post Etika ponašanja i djelovanja mladih u okrilju islama danas appeared first on AKOS.
  - 1 day ago 5 Dec 19, 1:23pm -
 • Knjiga „Objava – oblikovanje nove prepoznatljivosti“ prati hronologiju Kur'ana
  Piše: Senad Hevešević Knjiga pod naslovom „Objava – oblikovanje nove prepoznatljivosti“ knjiga je iz oblasti islamskih nauka (hadis, tefsir i sira). Središnja tema ove knjige je život Muhammeda a.s., Božjeg poslanika, ispričan u detalje od početka Objave do kraja njegovoga života. Imajući u vidu bogatstvo literature o životu Muhammedu a.s., ponuđen je kreativan i drugačijiThe post Knjiga „Objava – oblikovanje nove prepoznatljivosti“ prati hronologiju Kur'ana appeared first on AKOS.
  - 1 day ago 5 Dec 19, 9:56am -
 • Uskoro “sadakomati” za muslimanske vjernike, provizija obavezna
  “U džamijama i tržnim centrima Kazanja, glavnog grada Tatarstana, ugradit će se posebni terminali, tzv ‘sadakomati’ kako bi muslimani jednostavnije ispunili treći stub islama – da plate zekat, kao i da daju druge dobrotvorne priloge”, saopštila je u služba za medije muftijstva. Prvi “sadakomati” bit će postavljeni u Plavoj i Galijevskoj džamiji glavnog grada Tatarstana. Plaćanja putemThe post Uskoro “sadakomati” za muslimanske vjernike, provizija obavezna appeared first on AKOS.
  - 2 days ago 4 Dec 19, 11:59am -
 • Nafilama do neizmjernih nagrada: Koji je najbolji namaz nakon farz-namaza?
  Subhanallah, kada se obećavaju ovakve nagrade za obavljanje nafila (sunneta), kakve li su tek nagrade za obavljanje farz-namaza! Namaz koji je bolji od stada crvenih deva Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Allah vas je počastio još jednim namazom (bolji vam je od stada crvenih deva), to je… vitr. Njegovo vrijeme je izmeđuThe post Nafilama do neizmjernih nagrada: Koji je najbolji namaz nakon farz-namaza? appeared first on AKOS.
  - 3 days ago 3 Dec 19, 5:08pm -

iskra-islama.net

menhedz.com

 • Minuta uz Kur'an – Pravo roditelja kod djece
  Kratak i lijep govor o pravima roditelja kod djece i kako djeca trebaju postupati sa njima? Predavač : Uvejd b. Hamud el-Atvi Izvor: Islamhouse.com Priprema: Menhedz.com
  - 2 days ago 4 Dec 19, 7:59pm -
 • Greške klanjača u namazu (13. dio)
  Šesdeset i prva greška: neki klanjači ne pokazuju niti pomjeraju svoj kažiprst na tešehhudu. Ispravno: treba usmjeriti svoj kažiprst u pravcu Kible i pomjerati ga prilikom tešehhuda (o pomjeranju kažiprsta postoji razilaženje među učenjacima, op. Menhedž). Šesdeset i druga greška: raširiti prste dok se šake nalaze na stegna prilikom sjedenja između dvije sedžde. Ispravno: ispružiti […]
  - 9 days ago 27 Nov 19, 4:15pm -
 • Liječenje Kur'anom – tekst šerijatske rukje za univerzalni program liječenja (arapski tekst, transliteracija i prijevod)

  Liječenje Kur'anom – tekst šerijatske rukje za univerzalni program liječenja (arapski tekst, transliteracija i prijevod)

  Sihr predstavlja čaroliju (magiju) koja se pravi činjenjem specifičnih djela, korištenja riječi i vezivanja čvorova, a što utiče i ostavlja trag na tijelo i srce. Spomenute radnje se vrše udruživanjem čovjeka (sihirbaza, vračara) i džina radi nanošenja štete drugome čovjeku. Pored navedenog (tj. sihra) moguće su i druge vrste djelovanja džinna na ljudsko tijelo, kada […]
  - 11 days ago 25 Nov 19, 4:25pm -
 • Dova pri ulasku u stan (kuću)

  Dova pri ulasku u stan (kuću)

  بسم الله ولجنا، وبسم الله خرجنا، وعلى ربنا توكلنا Bismi-l-Lahi veledžna ve bismi-l-Lahi haredžna ve ’ala Rabbina tevekkelna. S Allahovim imenom ulazimo i s Allahovim imenom izlazimo. Na Gospodara našega se oslanjamo. (Hadis bilježi Ebu Davud) Klikni na sliku za prikaz u punoj veličini.
  - 12 days ago 24 Nov 19, 4:22pm -
 • Nevjerovatna priča o dijamantskoj ogrlici
  Izvor: Dnevni podsjetnik
  - 15 days ago 21 Nov 19, 6:40pm -

saff.ba

 • Preuzmite besplatnu mobilnu aplikaciju “Hisnul Muslim – Zaštita svakog muslimana”
  Hisnul Muslim – Zaštita svakog muslimana je aplikacija koja sadrži vjerodostojne dove sa arapskim i bosanskim prijevodom, kao i audio na arapskom i bosanskom. Dove su podijeljene u kategorije radi lakšeg odabira onih dova koje su nam potrebne u datom trenutku. Aplikacija također posjeduje i notifikacije za jutarnji i večernji zikr u skladu namazskih vremena […]
  - 21 Nov 17, 4:55pm -
 • Muderrisova hutba: Allah, dželle še'nuhu, zabranjuje nasilje, posebno zulum vladara
  Hatib: Nezim Halilović Muderris Tema današnje hutbe je Allah, dželle še'nuhu, zabranjuje nasilje (zulum). Zulum  je jedan od velikih grijeha, koji je prisutan u različitim oblicima, vremenu i prostoru, a svojstven je isključivo zlim pojedincima, grupama, pa i narodima. Zulum možemo podijeliti u tri vrste: 1. Prema Allahu, azze ve dželle, kroz širk (pripisivanje druga), što […]
  - 3 Mar 17, 8:27am -
 • Kratka priča za one koji žele lijegati i ustajati snažni i bezbrižni
  Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić Ova kratka priča može nam pomoći da učinimo velike promjene u našem životu.  Naime, jedan profesor je započeo svoje predavanje držeći u ruci čašu u kojoj je bilo malo vode. Podigao je čašu da je svi studenti vide, a zatim je upitao: ”Šta mislite kolika je težina ove čaše sa ovo […]
  - 24 Feb 17, 1:33pm -
 • Ja i moj babo
  Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić Kada sam imao 4 godine – moj babo je najbolji! Kada sam imao 6 godina – moj babo poznaje sve ljude. Kada sam imao 10 godina – moj babo je odličan, ali mu je narav teška. Kada sam imao 12 godina – moj babo je bio dobar kad sam ja bio […]
  - 23 Feb 17, 1:01pm -
 • Omer ibn Abdul-Aziz i siromašna starica
  Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić Prenosi se da je jedna siromašna starica, koja je živjela u Gizi u Egiptu, pisala pismo halifi Omeru ibn Abdul-Azizu. U pismu je stajalo da se njena stara ograda ili zid srušio, pa lopovi stalno ulaze u dvorište i kradu joj kokoši, a ona nema sredstava ni mogućnosti da to popravi. […]
  - 21 Feb 17, 5:10pm -

Islam - novihorizonti.ba

 • novoNatjerali su je da se uda za 30 godina starijeg muškarca koji je već u braku, pogledajte kako je prošla!
  Ovaj muškarac, koji predstavlja autoritet u svojoj regiji, star je kao otac svoje mlade, koja je cijelo vrijeme vjenčanja na licu zadržala ledeni izraz. Luisa je Nazhudova druga supruga, uprkos tome što je prema ruskim zakonima poligamija zabranjena.Skandal o kome je raspravljala cijela Rusija pokazuje koliko bezakonje vlada u Čečeniji. Do prije nekoliko sedmica niko ...
  - 23 hours ago 5 Dec 19, 8:17pm -
 • novoŠta su džini tražili od Gospodara svjetova kad su prvi put slušali Kur’an?
  Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić Šta je to što su od Allaha tražili drugovi iz pećine, kada su se zbog svoje vjere sakrili u pećinu i kada su bili u velikoj nevolji? Oni su molili Allaha da im podari ”rušd” – razboritost, prisebnost ili promišljenost, a nisu molili Allaha za pobjedu, niti vlast na Zemlji. Oni ...
  - 24 hours ago 5 Dec 19, 7:23pm -
 • novoEvo vam par ideja kako učiniti dobro djelo,a doslovno vas ne košta ništa
  Međutim, činjenjem dobrih djela mi doprinosimo i svom fizičkom, psihičkom i duhovnom blagostanju. Osobe koje čine dobra djela osjećaju manje ljutnje i stresa, više su pozitivni i samouvjereni. Smanjenjem stresa doprinosimo jačanju imunog sistema i time poboljšavamo fizičko zdravlje. Činjenje dobrih djela i empatija su najbolji, najjednostavniji, potpuno besplatan i efikasan način da svijet učinimo ...
  - 24 hours ago 5 Dec 19, 7:19pm -
 • Bivši logoraš, “čovjek sa žice”, danas je vlasnik najveće farme u Kozarcu!
  usuf Arifagić iz Kozarca, bivši je logoraš . Nakon golgote u Trnopolju I Omarskoj, boravio je par godina u Norveškoj. Po povratku u rodni Kozarac, u neposrednoj blizini nekadašnjeg logora, sagradio je jednu od najvećih farmi krava.Kaže da je to njegov inat, i još jedna pobjeda BiH. bosniaksinfo
  - 1 day ago 5 Dec 19, 4:23pm -
 • Kad se kolje akika: Svako dijete je vezano za svoju akiku
  kika je kurban koji musliman prinosi na ime svog djeteta sedmi dan po njegovom rođenju. Prema mišljenju većine islamskih učenjaka, spada u pohvalne postupke (mendub) i sunnet (tradicija) Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. (Tuhfetul-mevdud bi ahkamil-mevlud, 55.) U vjerodostojnim hadisima je zabilježeno da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, klao akiku i da je ...
  - 3 days ago 3 Dec 19, 7:00pm -
 • Poruka zemljotresa i teški teret
  Kada se Zemlja najžešćim potresom svojim potrese i kada Zemlja izbaci terete svoje, i čovjek uzvikne: “Šta joj je?!” – toga Dana će ona vijesti svoje kazivati. (99:1-4) Arapska riječ ”zilzal” znači ”zemljotres, potres”. Gornji ajeti citirani su iz sure ”Az-Zilzal”. Općeprihvatljivo i ispravno mišljenje je da ova sura govori o zemljotresu koji će se ...
  - 3 days ago 3 Dec 19, 6:58pm -
 • “Čudesna” dova: Ko prouči ovu dovu Allah, dž.š., će mu dati izlaz iz situacije u kojoj se nalazi
  ednog dana, Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je obraćajuči se svojim ashabima, rekao: „Tako mi Onoga u Čijoj ruci je moja duša, nema nijednog vjernika koji prouči ovu dovu, a da mu Allah, neće dati izlaz iz situacije u kojoj se nalazi.“ Pitam vas, ko je taj koji se zakleo? Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ...
  - 3 days ago 3 Dec 19, 4:09pm -
 • Da su fizički izgled i tijelo važniji od duše, ne bi se duša uzdizala na nebesa a tijelo zatrpavalo u zemlju
  Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić Rečeno je: Allah je skrio uslišavanje dove, da bi srca ostala u strahu od Allaha. Allah je vrata pokajanja (tevbe) učinio otvorenim, da bi čovjek ostao živjeti u nadi. Allah je učinio da se djela cijene prema završecima, da čovjeka ne bi obmanula njegova dobra djela. Da su fizički izgled i ...
  - 3 days ago 3 Dec 19, 1:52pm -
 • Dogadjaj sa ukradenim satom
  ednog je dana starac susreo mladog čovjeka koji ga je upitao: – Sjećate li me se? Starac je odgovorio negativno. Stoga mu je čovjek rekao da je nekad davno bio njegov učenik. Na to ga profesor upita: – Ah da? I čime se baviš sada? Mladić odgovori: – Učitelj sam. – Oh, kako lijepo. Poput ...
  - 4 days ago 2 Dec 19, 4:51pm -
 • PRVI PUT UŠAO U DŽAMIJU I UMRO NA PRVOJ SEDŽDI
  Egipatski novinar Ahmed Mansour ugostio je u svojoj televizijskoj emisiji jednog egipatskog šejha koji je ispričao vrlo dirljivu i poučnu priču koja je ganula do suza i Ahmeda Manosura, a vjerovatno i sve one koji su gledali tu emisiju. O čemu se, zapravo, radi? Naime, šejh je ispričao kako je jedanput, ne znajući, poveo sa ...
  - 4 days ago 2 Dec 19, 4:16pm -