Islam - putvjernika.com

 • novoŽena muslimanka uvažava učinjeno joj dobro i zahvaljuje na njemu
  Jedna od moralnih osobina iskrene žene muslimanke jeste i to da je čestita, da poštuje učinjeno joj dobro i da zahvaljuje na njemu onoj ženi koja joj ga je učinila, te i sama podstiče na njega, djelujući u skladu s riječima Poslanika: “Kome je učinjeno neko dobro djelo, pa kaže onome ko ga je učinio: […]
  - 10 hours ago 20 Oct 19, 8:07pm -
 • Podjela sunneta i hadisa
  Sunnet kod uleme usuli-fikha dijeli se na tri vrste: – prva vrsta: sunnetul-kavlijje – tj. govor Allahovog Poslanika, s.a.v.s., npr. hadis kojeg bilježe Buharija i Muslim od Omera, r.a., da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: “Zaista se djela vrednuju prema namjerama…”; – druga vrsta: sunnetul-fi'lijje, tj. postupci i djela Vjerovjesnika, s.a.v.s., npr. hadis kojeg bilježi Muslim […]
  - 1 day ago 19 Oct 19, 7:33pm -
 • Zabranjeno je zapostavljanje i priželjkivanje borbe
  Strogo je zabranjeno zapostavljanje borbe na Allahovom putu Svevišnji Allah kaže: “O vjernici, zašto ste oklijevali kad vam je bilo rečeno: ‘Krenite u borbu na Allahovom putu!’ kao da ste za zemlju prikovani? Zar vam je draži život na ovom svijetu od onoga svijeta? A uživanje na ovom svijetu, prema onom na onom svijetu, nije […]
  - 2 days ago 18 Oct 19, 6:26pm -
 • Bitka na Hunejnu
  Vidjevši kako je ogromna muslimanska vojska, jedan ashab zadivljeno uzviknu: “Danas nećemo biti poraženi zbog malobrojnosti!” Ova zadivljenost brojnošću nije se svidjela Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, a Allah je povodom tog slučaja objavio ajete u suri Et-Tevba: “Allah vam je na mnogim bojištima pomogao, a i onoga dana na Hunejnu kada vas je mnoštvo vaše […]
  - 3 days ago 18 Oct 19, 5:13pm -
 • Sekta kadijanija (ahmedija)
  Kadijanije (ahmedije) su pokret nastao 1900. godine u okviru projekta engleskog kolonijalizma na Indijskom potkontinentu, s ciljem udaljavanja muslimana od njihove vjere, a posebno od borbe (džihada) i suprotstavljanja kolonijalizmu u ime Islama. Službeno glasilo ovog pokreta bio je časopis ”El-Edjan” koji je izlazio na engleskom jeziku. Nastanak i najznačajnije ličnosti: * Mirza Gulam Ahmed […]
  - 3 days ago 17 Oct 19, 7:49pm -
 • Pronalaženje ravnoteže u vjeri
  El-Hakim prenosi, sa autentičnim lancem prenosioca, da je resulullah, sallAllahu alejhi ve sellem, putovao sa svojim drugovima, kada je ptica zalepršala sa krilima iznad njegove glave. Allahov poslanik, sallAllahu alejhi ve sellem, reče: „Ko je rastužio ovu pticu?” Jedan od ashaba reče: „Ja sam uzeo njene mlade”. Poslanik, sallAllahu alejhi ve sellem, mu naredi da […]
  - 5 days ago 16 Oct 19, 5:30pm -
 • Šest načina kako otkloniti brige
  Kako bih ti pomogao u čišćenju srca, a Allaha molim da pomogne tebi i meni, navest ću ti nekoliko načina njegova čišćenja: 1. Donošenje salavata na Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem Kada je jedan čovjek rekao Poslaniku, sallAllahu alejhi we sellem. “Onda ću čitavu dovu pretvoriti u salavat na tebe”, Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, […]
  - 6 days ago 15 Oct 19, 5:56pm -
 • Da li je nevjernik onaj ko ne sudi po Allahovom zakonu?
  Pitanje: Da li se suđenje po onom što nije Šerijat smatra velikim ili malim kufrom? Odgovor: Sva hvala pripada Allahu Uzvišenom, i salavat i selam na Njegova Poslanika, njegovu porodicu i sve ashabe, a zatim: Doista je Uzvišeni Allah naredio da se pred Njegovim zakonom parniči, i da se po istom sudi, a strogo je zabranio […]
  - 7 days ago 14 Oct 19, 9:47am -
 • Invazija Mongola i uništenje Bagdada
  Trinaesto stoljeće je počelo sa dobrim uzgledima za islamski svijet. Krstaši su poraženi i Jerusalem je oslobođen 1187. godine, fatimije (šiitska sekta koja je u to vrijeme vladala Egiptom i Šamom, op. PV) su konačno uklonjene i nisu više uznemiravale muslimanski svijet, dok se snažno Hwarizmijsko carstvo pojavilo u Perziji. Međutim, sve to će se uskoro […]
  - 8 days ago 13 Oct 19, 9:31am -
 • Šta je tagut i koje su vrste taguta?
  Najljepši govor o tagutu jeste govor Ibn Kajjima, rahimehullahu teala, koji kaže: “Tagut je je sve ono čime rob pređe svoju granicu u obožavanju, slijeđenju ili pokoravanju. Tagut svakog naroda jeste onaj pred kojim se oni parniče mimo Allaha i njegova Poslanika, ili ga obožavaju mimo Allaha, ili ga slijede bez besireta (dokaza) od Allaha, […]
  - 8 days ago 12 Oct 19, 8:25pm -

menhedz.com

 • novoOdgoj djeteta: Uvijek održati obećanje
  Ispunjavati obećanja je jedna od najvećih vrlina u islamu. Kur'an naglašava ovu činjenicu u brojnim ajetima, kao npr: “O vjernici, ispunjavajte obaveze (obećanja)…” (El-Ma'ide, 1) Kur'an ukazuje da je znak dobročinstva držanje dogovora i ispunjavanje obećanja: “Nije čestitost u tome da okrećete lica svoja prema istoku i zapadu; čestiti su oni koji vjeruju u Allaha, […]
  - 11 hours ago 20 Oct 19, 7:01pm -
 • Islam kao vjera i državno uređenje
  Danas često čujemo one koji su odgajani na sekularizmu kako tvrde i govore da vjeru treba ograničiti samo na džamiju, tj. na vjerske obrede, a da vlast i državno uređenje treba striktno prepustiti da vode ljudi poput njih! Jer, kako oni kažu, vjera nije došla da uređuje vlast, već da reguliše svijest i savjest! To […]
  - 2 days ago 19 Oct 19, 2:40pm -
 • Osnovni razlozi činjenja grijeha
  Razlozi griješenja Osnovni razlozi činjenja grijeha, i velikih i malih, vezuju se za tri stvari: – ovisnost i vezivanje srca za nekoga mimo Allaha Uzvišenog; – pokoravanje snazi srdžbe i – pokoravanje snazi strasti. Drugim riječima kazano; to je širk, pripisivanje Allahu druga, nasilje i nemoral. Krajnja posljedica vezivanja srca za nekoga pored Allaha Uzvišenog […]
  - 3 days ago 18 Oct 19, 3:44pm -
 • Ljudi su na vjeri svojih vladara
  Svjedoci smo da se u zadnje vrijeme često spominje teza: “Kakav je narod takvi će im biti i vladari!” te se stiče dojam da za sve trenutne probleme i nedaće odgovornost snosi samo običan narod, a ne i njegovi vladari! Da li je ova teza ispravna ili ne, prepustićemo da nam u jednoj od svojih fetvi pojasni […]
  - 5 days ago 16 Oct 19, 5:09pm -
 • Osamljivanje (izoliranost)
  Od Ebu Se'ida el-Hudrija, r.a., bilježi se da je rekao: “Došao je neki beduin kod Allahovog Poslanika, s.a.v.s., i rekao. ‘Allahov Poslaniče, koji su ljudi najbolji?’ Odgovorio je: ‘Čovjek koji se bori na Allahovom putu zalažući sebe i svoj imetak i čovjek koji je u jednoj od dolina robuje svom Gospodaru poštedivši ljude svoga zla’.”1 […]
  - 6 days ago 15 Oct 19, 4:53pm -
 • Komentar sure “El-Fatiha” od imama Sa'dija
  1 – U ime Allaha tj. otpočinjem svakim Allahovim imenom, zato što je riječ „ime“ (الإسم) jednina u obliku odredbenice, pa tako obuhvata sva lijepa imena Allaha. On je Bog Koji se obožava, Koji zaslužuje da samo On bude obožavan, zbog toga što On posjeduje svojstva božanstvenosti, a to su savršena svojstva Milostivog, Svemilosnog – to […]
  - 6 days ago 14 Oct 19, 6:31pm -
 • Da li je nevjernik onaj ko ne sudi po Allahovom zakonu?
  Pitanje: Da li se suđenje po onom što nije Šerijat smatra velikim ili malim kufrom? Odgovor: Sva hvala pripada Allahu Uzvišenom, i salavat i selam na Njegova Poslanika, njegovu porodicu i sve ashabe, a zatim: Doista je Uzvišeni Allah naredio da se pred Njegovim zakonom parniči, i da se po istom sudi, a strogo je zabranio […]
  - 7 days ago 13 Oct 19, 7:53pm -
 • Veličanstveni primjeri iskrenosti i skrivanja dobrih djela kod selefa
  Namaz Ebu Temim ibn Malik kaže: “Mensur ibn Mutemir bi klanjao sabah pa bi svojim prijateljima ispoljavao vedrinu razgovarajući s njima, a možda bi čitavu noć provodio u ibadetu. Sve to kako bi od njih sakrio svoje djelo.” Kaže Ebu Ishak Kabul Ahbar: “Ko iskreno obožava Allaha jednu noć daleko od pogleda ljudi, grijesi će […]
  - 9 days ago 12 Oct 19, 1:44pm -
 • Ko pomisli da učini dobro ili loše djelo
  Od lbn Abbasa, radijallahu anhu, bilježi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, u onom što prenosi od svog Gospodara, rekao: “Uzvišeni Allah zapisao je dobra i loša djela, a potom je to objasnio: ‘Ko naumi dobro a ne učini ga, Allah mu upiše sevap jednog djela u potpunosti, a ako ga naumi […]
  - 10 days ago 11 Oct 19, 5:20pm -
 • Koji su uzroci za umnogostručivanje dobrih djela (sevapa)?
  Ihlas (potpuna iskrenost) Koliko se god povećava iskrenost, povećava se nagrada. Ko obavi hadž želeći jedino Allahovo, dž.š., zadovoljstvo, njegova je nagrada veća od onoga ko ima za cilj Allahovo, dž.š., zadovoljstvo i trgovinu na hadžu. Ko krene u džihad, želeći samo Allahovo zadovoljstvo i uzdizanje zastave islama (pobjedu islama), ima veću nagradu od onog […]
  - 11 days ago 10 Oct 19, 11:24am -

menhedz.com - Kur'an

 • Komentar sure “El-Fatiha” od imama Sa'dija
  1 – U ime Allaha tj. otpočinjem svakim Allahovim imenom, zato što je riječ „ime“ (الإسم) jednina u obliku odredbenice, pa tako obuhvata sva lijepa imena Allaha. On je Bog Koji se obožava, Koji zaslužuje da samo On bude obožavan, zbog toga što On posjeduje svojstva božanstvenosti, a to su savršena svojstva Milostivog, Svemilosnog – to […]
  - 6 days ago 14 Oct 19, 6:31pm -
 • Allahov razgovor sa vjernicima u Džennetu
  Uzvišeni Allâh je rekao: إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً أُوْلَئِكَ لاَ خَلاَقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ وَلاَ يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ “Doista oni koji za obavezu svoju prema Allâhu i zakletve svoje kupuju nešto što malo vrijedi, na drugom svijetu nikakva dobra neće imati. Allâh s […]
  - 77 days ago 5 Aug 19, 4:14pm -
 • Prelijepo kazivanje o četiri iskušenja koja su spomenuta u suri Kehf
  Prelijepo kazivanje o iskušenjima spomenutim u suri El-Kehf i o dragocjenim poukama tih iskušenja.
  - 81 days ago 1 Aug 19, 2:44pm -
 • Korist od višeženstva imaju žena, muž i ummet
  Kaže Uzvišeni Allah: „Zaista je ovaj Kur'an uputa ka Putu koji je najispravniji, i vjernicima koji čine dobra djela donosi radosnu vijest da ih čeka nagrada velika.“ (El-Isra, 9) Rekao je šejh i mufessir Eš-Šenkiti, rahimehullah: “Kur'an je dozvolio višeženstvo zbog koristi same žene, kako joj ne bi bila uskraćena udaja (s obzirom da je […]
  - 98 days ago 14 Jul 19, 7:00pm -
 • Minuta uz Kur’an – Allah čuva Svoja stvorenja, a na ljudima je da Mu se pokore
  Predavač u ovom kratkom predavanju pojašnjava ajet u kome se spominje da je Allah Uzvišeni naredio Musaovoj majci da ga baci u rijeku pojašnjavajući time da je Allah jedini Koji svime upravlja i da ga samo On može spasiti. Predavač : Uvejd b. Hamud el-Atvi Prijevod: Senad Muhić Izvor: Islamhouse.com Priprema: Menhedz.com
  - 19 May 19, 5:37pm -
 • Minuta uz Kur’an – Dobrota roditelja je uzrok očuvanja imetka svojoj djeci čak i nakon njihove smrti
  Predavač u ovom kratkom isječku pojašnjava jedan od uzroka očuvanja imetka svojoj djeci čak i nakon smrti roditelja. Jako poučno. Predavač : Uvejd b. Hamud el-Atvi Prijevod: Senad Muhić Izvor: Islamhouse.com Priprema: Menhedz.com
  - 15 May 19, 5:33pm -
 • Na koje se sve načine postiže rizk?
  Poznati mufessir i imam El-Kurtubi, rahimehullah, je u svom Tefsiru rekao sljedeće: Postoji šest vrsta sebeba pomoću kojih se traži opskrba (rizk): 1 Najuzvišenija je opskrba kojom je opskrbljivan Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, a ona se ogleda u njegovim riječima: „Moja opskrba se nalazi ispod sjenke moga koplja, a poniženje i potčinjenost određena je onom […]
  - 12 Apr 19, 4:45pm -
 • Brdo u Džehennemu
  Ebû Se´îd el-Hudrî je ispričao da je Vjerovjesnik (sallâ Allâhu ‘alejhi ve sellem) rekao o Allâhovim (azze ve džell) Riječima ”Ja ću opteretiti njega usponom” (Kur'an,  74:17) ”To je brdo od vatre na koje će se morati penjati. Kada stavi svoju ruku na njega, ona se istopi, a kad je podigne, ona se povrati. Kada stavi svoju […]
  - 11 Apr 19, 2:10pm -
 • Ukrasi i lijepe stvari su samo za vjernike
  Kaže Uzvišeni Allah u prijevodu značenja: “Reci: ‘Ko je zabranio Allahove ukrase koje je On za robove Svoje stvorio, i ukusna jela?’ Reci: ‘To je za vjernike na dunjaluku, a i na ahiretu jesu samo za njih.’ Eto, tako Mi podrobno izlažemo ajete ljudima koji znaju. Reci: ‘Gospodar moj zabranjuje gnusna djela, i javna i […]
  - 19 Feb 19, 1:13pm -
 • Minuta uz Kur'an – Jačina djelovanja Kur'ana
  Ovaj isječak objašnjava jačinu djelovanja Kur’ana i spominje razlog okretanja mnogobožaca od njega. Predavač: Uvejd b. Hamud el-Atvi Prijevod: Senad Muhić Izvor: Islamhouse.com
  - 24 Dec 18, 3:36pm -

Islam - islampress.net

 • Kako je Zakir Naik postao terorista?

  - 6 days ago 15 Oct 19, 11:18am -
 • Odgovor svećeniku koji je izjavio da je Islam gori od nacizma i komunizma
  “Stoga svu mušku djecu pobijte! A ubijte i svaku ženu koja je poznala muškarca! A sve mlade djevojke koje nisu poznale muškarca ostavite na životu za se.” (Biblija, Brojevi 31: 17) “Zato idi, i pobij Amalika, i zatri kao prokleto sve što god ima; ne žali ga, nego pobij i ljude i žene i djecu […]
  - 26 days ago 25 Sep 19, 11:00am -
 • Prizor za pamćenje
  Prije par sedmica, poslije džume,  primijetila sam jedan prizor. Prelijepa starija žena je sjedila na stolici dok je učila Kur’an, i svako malo je pauzirala i učila dovu. Način na koji je lice okrenula prema nebu, kako je dlanove namjestila u dovi, kako su joj oči bile pune nade i molbe, kako su joj usne […]
  - 39 days ago 11 Sep 19, 9:15pm -
 • Droge, alkohol i muslimani
  Osjećaj krivice, sramote i straha od stigmatizacije su među razlozima zašto mnogi muslimani ne traže pomoć. Osim toga, stvarnost je da ne postoje kulturno osjetljiva mjesta koja pružaju pomoć muslimanima koji se bore s ovisnošću o drogama i alkoholu. Iako bi većina muslimana mogla biti šokirana saznanjem ili priznanjem, kao i šira zajednica, muslimanska zajednica […]
  - 46 days ago 4 Sep 19, 8:22pm -
 • Poučna priča: Nafaka uvijek pronađe svoj put
  Šejh Ali Tantavi, rahimehullah, prenio je jednu interesantnu priču: „Ispričao mi je šejh Sadik al-Madžidi, bivši afganistanski ministar u Egiptu, kako je jednom dobio važan politički zadatak u Rusiji. Pošto se plašio da će na putu prolaziti kroz mjesta čiji stanovnici ne kolju meso na halal način, a kod sebe je imao dvije kokoši, zatražio […]
  - 59 days ago 22 Aug 19, 8:57pm -
 • Vjerski značaj, smisao i svrha kurbana
  Sama riječ kurban, općenito, u širem smislu, znači žrtva i ono što se žrtvuje. U užem vjerskom smislu, uobičajenom kod naših i mnogih drugih muslimana u svijetu, označava živinče, koje se žrtvuje po propisima vjere, u danima Kurban bajrama. To žrtvovanje, odnosno prinošenje kurbana, ili, kako se kod nas popularno kaže: “klanje kurbana”, je, kako […]
  - 71 days ago 10 Aug 19, 10:02pm -
 • Moje dijete i Kurban-bajram: Kada djeca mogu prisustvovati klanju kurbana?
  Mnoge majke se pitaju koja je dob djeteta najpogodnija da može prisustvovati klanju kurbana. Dr. Sumeja Ibrahim El-A’ndas ponudila je odgovor na ovo zanimljivo pitanje: “Draga majko, postoji nekoliko vrlo značajnih stvari o kojima majka (a i svaki roditelj) treba voditi računa prije Kurban-bajrama. To su: – Reci svome djetetu da će taj kurban i […]
  - 71 days ago 10 Aug 19, 10:01pm -
 • Hadžije na Arefatu: Vrijeme provode u dovama, namazu i učenju Kur’ana
  Put prema Arefatu, a boravak na ovom mjestu je jedan od tri farza ili tri temeljna obreda hadždža, pete islamske dužnosti, javlja Anadolu Agency (AA). Deveti dan posljednjeg mjeseca hidžretskog kalendara zul-hidždžeta, poznat i pod nazivom Dan Arefata, ove godine je 10. augusta. U noći s petka na subotu hadžije su organizovano prevezene do ove […]
  - 71 days ago 10 Aug 19, 9:59pm -
 • Bosanka uči pravljenju halve kuhare na Hadžu
  Izvor:
  - 71 days ago 10 Aug 19, 9:58pm -
 • Jesu li odabraniji prvih deset dana zul-hidždžeta ili dani ramazana?
  Uzvišeni Allah je stvorio vrijeme, odredio je izmjenu dana i noći. Svaki dan sa sobom nosi određene prilike, koristi i blagodati koje se više nikada neće ponoviti. Ovaj dan koji je prošao je prošao i zatvorila se njegova stranica. Ko je iskoristio njegove blagodati, postigao je svako dobro. Ko ga nije iskoristio nikada više neće […]
  - 79 days ago 2 Aug 19, 10:19pm -

stazomislama.com

minber.ba

 • novoŽrtve u protestima zbog vrijeđanja poslanika Muhammeda
  Najmanje četiri osobe su poginule, a na blizu 50 ih je povrijeđeno nakon što su snage sigurnosti Bangladeša otvorile vatru kako bi rastjerale na stotine muslimana koji su protestirali zbog objave na društvenoj mreži Facebook koja vrijeđa poslanika Muhammeda a.s., saopćila je policija, a prenijele agencije. Tanjug navodi kako je lokalni šef policije Sarkar Mohamad […]
  - 13 hours ago 20 Oct 19, 5:38pm -
 • novoKurdi pristali na povlačenje sa tursko-sirijske granice
  Visokopozicionirani kurdski zvaničnik kazao je kako će se njihove snage povući iz pograničnog područja u skladu sa američko-turskim dogovorom nakon što Turska omogući evakuaciju preostalih boraca i civila iz gradova koji su pod opsadom na sjeveroistoku Sirije. Redur Khalil, zvaničnik Sirijskih demokratskih snaga (SDF) koje predvode Kurdi, izjavio je kako će plan evakuacije iz grada […]
  - 13 hours ago 20 Oct 19, 5:34pm -
 • novoKašmir: U granatiranju indijskih snaga poginulo sedam civila
  Pakistan je saopštio da je sedam osoba, među kojima i jedan pakistanski vojnik, poginulo u granatiranju indijskih snaga duž pogranične regije Kašmira, prenosi Anadolu Agency (AA). Riječ je o granici, poznatoj kao linija kontrole, koja dijeli dijelove Kašmira koji su pod kontrolom Pakistana i Indije. “Indijske snage u Kašmiru su podivljale. U noćnom granatiranju pobili […]
  - 13 hours ago 20 Oct 19, 5:30pm -
 • novoVrtovi pobožnih (Komentar Rijadus-salihin-a), 76. dio – mr. Elvedin Pezić

  - 13 hours ago 20 Oct 19, 5:24pm -
 • Izraelski vojnici u Gazi ranili 69 Palestinaca
  U intervenciji izraelskih vojnika tokom mirnih protesta “Marš za veliki povratak”, koji Palestinci organizuju duž granice s Gazom, ranjeno je 69 osoba, javlja Anadolu Agency (AA). U saopćenju Ministarstva zdravstva Palestine se navodi da su izraelski vojnici otvorili vatru na Palestince koji su protestovali na istočnoj granici Gaze. Dodaje se da je tom prilikom ranjeno […]
  - 2 days ago 19 Oct 19, 12:16pm -
 • Erdogan: Nadam se da će dogovor sa SAD-om biti ispoštovan
  Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdogan je, govoreći o postignutom sporazumu između njegove zemlje i Sjedinjenih Američkih Država (SAD) o privremenoj obustavi operacije “Izvor mira” na sjeveru Sirije, poručio je kako se nada da će … … dogovor s SAD-om biti ispoštovan tokom predviđenih 120 sati. Erdogan je u Ankari odgovarao na pitanja novinara u […]
  - 2 days ago 19 Oct 19, 12:13pm -
 • Kocka je zlo – Hfz. Alija ef. Rahman

  - 2 days ago 19 Oct 19, 12:05pm -
 • RAK kaznio RTRS sa 12.000 KM zbog laži o Tuzlanskoj kapiji
  Iz Fondacije “Istina Pravda Pomirenje” saopćili su da je Regulatorna agencija za komunikacije (RAK) postupajući po službenoj dužnosti i po pristiglim prijavama među kojima je bila i prijava Fondacija 30. septembra 2019. izdala rješenje kojim se Radio-televizija Republike Srpska kažnjava sa 12.000 KM. “Riječ je o prilogu RTRS-a o stradanju na Tuzlanskoj kapiji u kome […]
  - 3 days ago 18 Oct 19, 10:31am -
 • Pročitajte detalje tursko-američkog dogovora o Siriji
  Sjedinjene Američke Države i Turska postigle su dogovor o prekidu ofanzive u Siriji. U zajedničkoj izjavi dviju zemalja navodi se kako će obje zemlje ostati posvećene zaštiti teritorija članica NATO-a, zaštiti ljudskih života i borbi protiv IDIL-a. SAD i Turska su potvrdile svoju vezu kao dvije članice NATO-a, a SAD-a poručuje da razumije legitimnu zabrinutost […]
  - 3 days ago 18 Oct 19, 10:29am -
 • Historija čovječanstva, 55. dio – Abdullah ibn Zubejr, radijallahu anhu (72 h.g.) – Harmin Suljić

  - 3 days ago 17 Oct 19, 7:12pm -

divithana.com

 • Sjeti se milosti kojom te je Allah dž.š. obasuo
  Ono što ti dajem uzmi, i zahvalan budi. (Kur’an, 7:144) Kada ugledaš jutarnje sunce, sjeti se da ono grije i hiljade unesrećenih žena, a ti si blagoslovljena. Sjeti se da ono grije i hiljade gladnih žena, a ti živiš u izobilju. Sjeti se da ono grije i hiljade zarobljenih žena, a ti sasvim slobodna. Sjeti ...
  - 22 Dec 18, 7:29pm -
 • Sura Ez-Zumer – Iz dnevnika jednog muhafiza
  15. 05. 2015. god. … Nekada se probudim prije nego alarm zazvoni. Tako je bilo ove noći kada sam se probudio uz ajete s kraja sure Zumer. Ova sura mi je bila posebno draga upravo zbog tih ajeta koji govore o jednoj veoma upečatljivoj sceni Sudnjeg dana. Ležao sam tako mirno, slušajući prijatan glas i ...
  - 18 Dec 18, 12:27pm -
 • Iz dnevnika jednog muhafiza
  … Rijeka je uz blagi žubor krčila sebi put preko raznobojnog kamenja žureći da se sastane sa drugom rijekom na ušću. U krošnjama drveća sa jedne i druge strane rijeke ptice su cvrkutale i dozivale jedna drugu. Jutarnje sunce se polako uspinjalo na nebu i svojim svjetlucavim zracima uljepšavalo je rječne brzake i virove. Trava ...
  - 13 Dec 18, 2:57pm -
 • Ruža me naučila
  Ruže su oduvijek bile moje najdraže cvijeće. Uvijek bih ostala zapanjena njenom ljepotom, ali samo na trenutak. Ali baš u tom trenutku i trenucima koji bi dolazili poslije, ruža me naučila neprocjenjivu lekciju. Pod ovim ne mislim na lekciju iz botanike ili hortikulture. Mislim na lekciju života. Šta se desi savršeno oblikovanim laticama ruže čak ...
  - 11 Dec 18, 1:03pm -
 • Čuvajući svoj hidžab sačuvala je život svojoj porodici
  Godine 1979. moj djed je odlučio da napusti svoj dom u Siriji i započne novi život u Sjedinjenim Američkim Državama. Plan je bio takav da moj djed prvi dođe u Kaliforniju, a nakon njega i moja nena sa njihovih sedmoro djece. Njihov American Airlines let #191 uključivao je presjedanje u New Yorku, onda vezu sa ...
  - 4 Dec 18, 1:36pm -
 • Tradicionalni ženski mevlud u Behram-begovoj medresi
  Tradicionalni ženski mevlud Petak, 30. novembar 2018. godine Džamija Behram-begove medrese Nakon jacija-namaza
  - 29 Nov 18, 1:23pm -
 • Jedna kratka zametnuta priča
  Autor: Esad Bajić Ponekad insan izgovori riječ koju i ne bi da je svjestan ko će je čuti a ponekad tako čuje ono što bi volio ne čuti. Da je Hasan znao da Nihad još stoji pred vratima ušutio bi ili sačekao da ode pa onda svoju ženu Rukiju začuđeno pogledao i rekao: „Ne mogu ...
  - 28 Nov 18, 5:53pm -
 • PET NAČINA DA POVEĆATE SVOJU OPSKRBU
  Kada ste u dugovima i finansijskim poteškoćama to može imati ozbiljne posljedice po vaš život i utjecati, u većoj ili manjoj mjeri, na sve što radite. Finansijske brige mogu onesposobiti generacije, ali mi, elhamdulillah, imamo rješenje u Kur’anu i sunnetu kako da povećamo svoju opskrbu. Naime postoji pet stvari koje možete uraditi upravo sada da bi ...
  - 22 Nov 18, 5:08pm -
 • Putovanje, Poslaniče!
  Poznati osmanski putopisac Evlija Čelebi opisuje jedan događaj, koji se zbio prije nego što će krenuti na svoje putovanje, a taj događaj navodi kao razlog svojih putovanja. Ovako ga je prepričao: -U blizini luke Jemiš nalazi se džamija po imenu Ahi Čelebi. Jedne noći usnih sebe u toj džamiji. Vrata su se odma otvorila, a ...
  - 17 Nov 18, 10:23am -
 • Edukativno druženje sa dulama
  Sutra, u petak 16.11.2018 godine u 18:30, u vrtiću “Slatko djetinjstvo” bit će održano edukativno druženje sa dulama. Radionicu će voditi Mirha i Sabina, dule koje su svoje certifikate stekle od DONA International, vodeće svjetske organizacije za certificiranje dula. Edukativna druženja su besplatna i predviđena za sve zainteresovane trudnice, majke, buduće majke… Svaki ciklus druženja ...
  - 15 Nov 18, 6:42pm -

akos.ba

 • novoDalia Mogahed: Ovdje ste da služite, ne da budete sigurni
  Hrabrost nije odsustvo straha. Hrabrost je priznanje da je nešto važnije od straha. Kada radiš za nešto veće od sebe onda se ne bojiš. Budi hrabar jer se ne radi o tebi. Ovdje ste da služite, ne da budete sigurni. Piše: Dalia Mogahed Prijevod i obrada: Akos.ba  The post Dalia Mogahed: Ovdje ste da služite, ne da budete sigurni appeared first on AKOS.
  - 22 hours ago 20 Oct 19, 8:20am -
 • novoPraznovjerja među Bošnjacima: Vjerovanje u svetost mezara, mjesta, vrela i drveća
  Vjerovanje u svetost određenih kaburova, mjesta, vrela i drveća Kod neukih narodnih masa postoji vjerovanje da su određena mjesta na našem brdovitom Balkanu posebno berićetna i sveta, zbog nekog pobožnog čovjeka ili žene koji su živjeli u tom mjestu, događaja koji je obilježio određeni  vremenski period  ili zbog ”ukazivanja” umrle osobe živima na tom mjestuThe post Praznovjerja među Bošnjacima: Vjerovanje u svetost mezara, mjesta, vrela i drveća appeared first on AKOS.
  - 22 hours ago 20 Oct 19, 8:03am -
 • Hutba Izet ef Čamdžića: Vjernici promovišu samo dobro
  „A vjernici i vjernice su prijatelji jedni drugima, traže da se čine dobra djela a od nevaljalih odvraćaju“. Gradska džamija u Zavidovićima 18.10.2019. Akos.baThe post Hutba Izet ef Čamdžića: Vjernici promovišu samo dobro appeared first on AKOS.
  - 2 days ago 19 Oct 19, 6:29am -
 • Čuda Allahovog stvaranja: kesten – blagodat jeseni
  Kesten je bogat vitaminima i mineralima koje nećete naći u drugim orašastim plodovima. Po sastavu ima najveći postotak škroba (preko 44 posto), po čemu je sličniji krumpiru i kukuruzu nego drugim orašastim plodovima. Brašno kestena lako je probavljivo, a jednako je lagan jedete li kesten kuhan, pečen ili u kvalitetnom kesten-pireu. Tijekom sezone kestena ovuThe post Čuda Allahovog stvaranja: kesten – blagodat jeseni appeared first on AKOS.
  - 3 days ago 18 Oct 19, 8:32am -
 • Izet Čamdžić: Neposluhu opravdanja nema
  “Treba da ustaneš i žuriš na posao. Po oskrbu. Zašto zaboravljaš onog koji ti daje snagu da ustaješ?” Akos.baThe post Izet Čamdžić: Neposluhu opravdanja nema appeared first on AKOS.
  - 3 days ago 18 Oct 19, 6:36am -
 • Priča o Zejneb iz Užica
  Piše: Bajro PERVA Dok Fahrudin Metiljević i ja ulazimo u Srbiju iz smjera Višegrada, odnosno Dobruna, razmišljam o imenima naših gradova, sela, naselja, rijeka, planina. Na nekom dvadesetom kilometru od Sarajeva naišli smo na mjesto Mokro, a na vratima Srbije smo u Mokroj Gori, podno istoimenog planinskog proplanka. Prolazeći kroz bosansko Mokro, ne plaća seThe post Priča o Zejneb iz Užica appeared first on AKOS.
  - 5 days ago 16 Oct 19, 9:35am -
 • Zašto Halid ibn Velid nije poginuo u borbi?
  Veliki učenjak i alim Abdulfettah Ebu Gudde, r.h., je ispričao da je putovao u Indiju i sreo se sa velikim indijskim učenjakom i muhaddisom Muhammedom Jakubom en-Nanutijem, te ga je šejh en-Nanuti pitao: „Znaš li zašto je Halid b. Velid umro na postelji uprkos tome što je iskreno želio šehadet i uprkos tome što jeThe post Zašto Halid ibn Velid nije poginuo u borbi? appeared first on AKOS.
  - 6 days ago 15 Oct 19, 9:17am -
 • Pogubnost zavisti, pakosti i zlobe
  Gotovo svi se slažemo u konstataciji da nikada prije nije bilo više zavisti, pakosti i zlobe u našem okruženju. Nema čovjeka koji se nije našao u situaciji da mu neko zavidi ili da on bude taj koji je ljubomoran na ono što neko ima. Samo po sebi se nameće  pitanje, zašto je to tako iThe post Pogubnost zavisti, pakosti i zlobe appeared first on AKOS.
  - 6 days ago 15 Oct 19, 4:49am -
 • Na Sudnjem danu …
  NA SUDNJEM DANU Božiji Poslanik, s. a. v. s., je rekao: „Na Sudnjem će danu Allah okupiti sve ljude, pa će oni reći: Kada bismo zamolili nekoga da se zauzme za nas kod našeg Gospodara, pa da nas on izbavi iz ovog teškog stanja. S tom željom će otići kod Adema, a. s., i zamolitiThe post Na Sudnjem danu … appeared first on AKOS.
  - 7 days ago 14 Oct 19, 9:00am -
 • Čuda Allahovog stvaranja: 5 zanimljivih činjenica o žabama
  Jeste li znali da ne dolaze baš sve žabe na svijet kao punoglavci, daleko od svojih majki, ili da su one nekad korišćene kao pouzdan test za utvrđivanje trudnoće? Dopadale nam se ili ne, većina ljudi ima neki stav o žabama – smatramo ih ljupkim ili ljigavim stvorenjima, želimo da ih zaštitimo ili izbjegnemo… PoredThe post Čuda Allahovog stvaranja: 5 zanimljivih činjenica o žabama appeared first on AKOS.
  - 7 days ago 14 Oct 19, 8:28am -

iskra-islama.net

menhedz.com

 • novoOdgoj djeteta: Uvijek održati obećanje
  Ispunjavati obećanja je jedna od najvećih vrlina u islamu. Kur'an naglašava ovu činjenicu u brojnim ajetima, kao npr: “O vjernici, ispunjavajte obaveze (obećanja)…” (El-Ma'ide, 1) Kur'an ukazuje da je znak dobročinstva držanje dogovora i ispunjavanje obećanja: “Nije čestitost u tome da okrećete lica svoja prema istoku i zapadu; čestiti su oni koji vjeruju u Allaha, […]
  - 11 hours ago 20 Oct 19, 7:01pm -
 • Islam kao vjera i državno uređenje
  Danas često čujemo one koji su odgajani na sekularizmu kako tvrde i govore da vjeru treba ograničiti samo na džamiju, tj. na vjerske obrede, a da vlast i državno uređenje treba striktno prepustiti da vode ljudi poput njih! Jer, kako oni kažu, vjera nije došla da uređuje vlast, već da reguliše svijest i savjest! To […]
  - 2 days ago 19 Oct 19, 2:40pm -
 • Osnovni razlozi činjenja grijeha
  Razlozi griješenja Osnovni razlozi činjenja grijeha, i velikih i malih, vezuju se za tri stvari: – ovisnost i vezivanje srca za nekoga mimo Allaha Uzvišenog; – pokoravanje snazi srdžbe i – pokoravanje snazi strasti. Drugim riječima kazano; to je širk, pripisivanje Allahu druga, nasilje i nemoral. Krajnja posljedica vezivanja srca za nekoga pored Allaha Uzvišenog […]
  - 3 days ago 18 Oct 19, 3:44pm -
 • Osamljivanje (izoliranost)

  Osamljivanje (izoliranost)

  Od Ebu Se'ida el-Hudrija, r.a., bilježi se da je rekao: “Došao je neki beduin kod Allahovog Poslanika, s.a.v.s., i rekao. ‘Allahov Poslaniče, koji su ljudi najbolji?’ Odgovorio je: ‘Čovjek koji se bori na Allahovom putu zalažući sebe i svoj imetak i čovjek koji je u jednoj od dolina robuje svom Gospodaru poštedivši ljude svoga zla’.”1 […]
  - 6 days ago 15 Oct 19, 4:53pm -
 • Veličanstveni primjeri iskrenosti i skrivanja dobrih djela kod selefa
  Namaz Ebu Temim ibn Malik kaže: “Mensur ibn Mutemir bi klanjao sabah pa bi svojim prijateljima ispoljavao vedrinu razgovarajući s njima, a možda bi čitavu noć provodio u ibadetu. Sve to kako bi od njih sakrio svoje djelo.” Kaže Ebu Ishak Kabul Ahbar: “Ko iskreno obožava Allaha jednu noć daleko od pogleda ljudi, grijesi će […]
  - 9 days ago 12 Oct 19, 1:44pm -

saff.ba

 • Preuzmite besplatnu mobilnu aplikaciju “Hisnul Muslim – Zaštita svakog muslimana”
  Hisnul Muslim – Zaštita svakog muslimana je aplikacija koja sadrži vjerodostojne dove sa arapskim i bosanskim prijevodom, kao i audio na arapskom i bosanskom. Dove su podijeljene u kategorije radi lakšeg odabira onih dova koje su nam potrebne u datom trenutku. Aplikacija također posjeduje i notifikacije za jutarnji i večernji zikr u skladu namazskih vremena […]
  - 21 Nov 17, 4:55pm -
 • Muderrisova hutba: Allah, dželle še'nuhu, zabranjuje nasilje, posebno zulum vladara
  Hatib: Nezim Halilović Muderris Tema današnje hutbe je Allah, dželle še'nuhu, zabranjuje nasilje (zulum). Zulum  je jedan od velikih grijeha, koji je prisutan u različitim oblicima, vremenu i prostoru, a svojstven je isključivo zlim pojedincima, grupama, pa i narodima. Zulum možemo podijeliti u tri vrste: 1. Prema Allahu, azze ve dželle, kroz širk (pripisivanje druga), što […]
  - 3 Mar 17, 8:27am -
 • Kratka priča za one koji žele lijegati i ustajati snažni i bezbrižni
  Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić Ova kratka priča može nam pomoći da učinimo velike promjene u našem životu.  Naime, jedan profesor je započeo svoje predavanje držeći u ruci čašu u kojoj je bilo malo vode. Podigao je čašu da je svi studenti vide, a zatim je upitao: ”Šta mislite kolika je težina ove čaše sa ovo […]
  - 24 Feb 17, 1:33pm -
 • Ja i moj babo
  Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić Kada sam imao 4 godine – moj babo je najbolji! Kada sam imao 6 godina – moj babo poznaje sve ljude. Kada sam imao 10 godina – moj babo je odličan, ali mu je narav teška. Kada sam imao 12 godina – moj babo je bio dobar kad sam ja bio […]
  - 23 Feb 17, 1:01pm -
 • Omer ibn Abdul-Aziz i siromašna starica
  Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić Prenosi se da je jedna siromašna starica, koja je živjela u Gizi u Egiptu, pisala pismo halifi Omeru ibn Abdul-Azizu. U pismu je stajalo da se njena stara ograda ili zid srušio, pa lopovi stalno ulaze u dvorište i kradu joj kokoši, a ona nema sredstava ni mogućnosti da to popravi. […]
  - 21 Feb 17, 5:10pm -

Islam - novihorizonti.ba

 • novoKada neko od vas ima spolni odnos sa suprugom, neka se ne udaljuje od nje sve dok…
  z ovog hadisa se vidi koliko je znacajna zena i da je ona druga polovina muskarcima U vezi s 187. ajetom sure El-Beqare Ibn-Abbas i neki drugi tvrde: “One su smiraj vaš i vi ste smiraj njihov.”(Tefsir ibn Kesir) “Da sam ikome naredio da cini sedždu drugome, naredio bih ženama da cine sedždu svojim muževima, ...
  - 11 hours ago 20 Oct 19, 6:51pm -
 • novoNesvakidašnji događaj, dok su nosili mejita desilo se nešto neobično (VIDEO)
  NIJE OVO NIŠTA SPORNO NITI SE KOSI SA BILO KOJIM ETIČKIM ILI VJERSKIM PROPISIMA (OSIM AKO NIJE FOTOMONTAZA) Britanski Daily Mail objavio je video zabilježen na dženazi kada je jak vjetar ljudima iz ruku oborio tabut u kojem je bila mrtva osoba. Nije navedeno gdje je video snimljen, ali se vidi da prilikom udara vjetra ...
  - 11 hours ago 20 Oct 19, 6:43pm -
 • novoRAZIJA ČOLAKOVIĆ: ŠTA JE OVIM ŽENAMA I CURAMA DANAS?
  ŠTA JE OVIM ŽENAMA I CURAMA DANAS?! MISLIM OZBILJNO KOJI VAM JE VRAG VIŠE?! Dokle ćete tako davati sebe kao na dlanu svakom koji naiđe i kaže vam : Joj jesi dobra, biL ja i ti mogli?!!! Treba mu još samo par dobrih fori, jedan skuplji poklončić, i riječi : Volim te!!! Gotovo je ! ...
  - 12 hours ago 20 Oct 19, 6:42pm -
 • novoO hodžama koji „otvaraju kitab“ i „liječe od svih bolesti“
  Pitanje: Postoje ljudi koji se bave veoma sumljivim djelatnostima skrivajući se ispod ahmedije o čemu ćemo malo opširnije obrazložiti da biste nas što bolje razumjeli i time nam dali tačniji i jasniji odgovor. Naime, radi se o ljudima koji se bave liječenjem ljudi od haman svake bolesti. Posebno je zabrinjavajući način na koji ti dotični ...
  - 12 hours ago 20 Oct 19, 6:21pm -
 • novoČUDAN DOGAĐAJ SE DEŠAVAO NA MEZARJU, PA SU PITALI HODŽE U VEZI TOGA
  U jednom selu bila žena koja je klanjala svaki namaz, postila svaki ramazan, ali je bila takva da je sve zanimalo.. Svakom je imala nešto reći, o svakom je volila tračati i širiti laži. U kući do njene, živio je jedan pijanac, koji se nikad trijeznio nije. Kad god je neko od njega nešto zatražio, ...
  - 19 hours ago 20 Oct 19, 10:54am -
 • novoInteresantan događaj sa čovjekom koji je 37 godina živio u podrumu
  Ne budi od onih koji upropaštavaju svoj život i ne bježi od života Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić Godine 1964., njemačke novine objavile su jednu zanimljivu i nadasve tužnu životnu priču. Naime, trojica lopova, odnosno razbojnika, provalili su u kuću Carla Lockea. Kada je primijetio lopove u kući, Locke je uzeo pištolj i ubio svetrojicu lopova. ...
  - 19 hours ago 20 Oct 19, 10:53am -
 • novoKako se djevojka iz Istočne Bosne spasila udajom za srpskog vojnika
  ŠOKANTNA I STRAVIČNA ISPOVIJEST DJEVOJKE SILOVANE U RATU Nakon višestrukog silovanja tokom ratnih dešavanja u Bosni i Hercegovini, tadašnja 17-godišnjakinja, kako bi se spasila, odlazi sa srpskim vojnikom njegovoj kući u blizini granice sa Srbijom. Novo ime joj je Mira. Rodila je dva sina – Nemanju i Petra. Iako ju je spasio od drugih silovatelja, ...
  - 19 hours ago 20 Oct 19, 10:52am -
 • novoZNATE LI KAKO PRORIČU SUDBINU ČITAČI ŠOLJA KAFE I OSTALI GATARI?
  Šta zapravo rade oni koji gataju uz pomoć šolje od kahve? Hvala Allahu, Gospodaru svjetova. Salavat i selam na Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu časnu porodicu i ashabe. Naša plemenita vjera islam uči nas da je ono što će se desiti u budućnost skriveno od ljudi i da je znanje o tome ...
  - 19 hours ago 20 Oct 19, 10:51am -
 • novoSine, ako želiš da uvijek vidiš majku nasmijanu, onda moraš raditi samo ono što je dobro
  Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić Dr. Muhamed Ratib el-Nabulsi ispričao je sljedeće: ”Jednog dana, dok sam bio mali, majka mi je rekla: ‘Sine, možeš li izgovoriti riječ ”halal”, a da držiš otvorene usne?’ Pokušao sam i uspio sam to izgovoriti bez zatvaranja usana. Majka mi je aplaudirala i poljubila me. Zatim je rekla: ‘A možeš li ...
  - 20 hours ago 20 Oct 19, 10:41am -
 • Nije mogla imati djece (Moć dove)
  Kao što je poznato za Ibrahima, alejhi selam, da je halilullah – Allahov prijatelj, za Musaa, alejhi selam, znamo da ima počasni nadimak kelimullah – onaj sa kojim je Allah razgovarao. Susretao se, odnosno razgovarao sa Allahom. Njegovi mještani su to znali, pa ga je jedne prilike dok je išao ka mjestu gdje bi pričao ...
  - 2 days ago 19 Oct 19, 4:38pm -