Islam - putvjernika.com

 • Prva razilaženja i novotarije u islamu
  Prve novotarije i razilaženja u Islamu desile su se nakon ubistva Osmana, radijellahu anhu. Kada su se Alija i Muavija dogovorili oko primirja te da odluku o tome trebaju donijeti veliki ashabi pojavile su se haridžije koje su se tome suprotivili. Oni rekoše: „Presuda pripada samo Allahu“ te se odvojiše od džemata muslimana. Alija im […]
  - 2 days ago 19 Aug 19, 9:23pm -
 • Zašto džini ulaze u ljude?
  Nakon što smo se upoznali sa činjenicama o sposobnosti džina da opsedaju ljude, okupiraju njihov razum, dijelove njihovog tijela, ili ljude kao potpunu cjelinu, suočavamo se sa pitanjem razloga njihovog takvog utjecaja na ljude. Da li je cilj njihovog bivstvovanja na ovome svijetu korištenje, osim prava koja im pripadaju, i prava koja pripadaju ostalim Allahovim […]
  - 3 days ago 18 Aug 19, 7:56am -
 • Komentar hadisa o dobru i zlu od šejha Saliha Fewzana
  Hvala i zahvala pripada Allahu, Njemu zahvaljujemo, od Njega pomoć i oprost za grijehe tražimo. Allahu se utječemo od zla naših duša i od naših loših djela. Onoga koga Allah uputi nema toga koji ga u zabludu može odvesti, a onoga koga On pravedno u zabludi ostavi nema toga koji će ga na Pravi put […]
  - 4 days ago 17 Aug 19, 8:30pm -
 • Djelo koje će nam zaštititi lice od džehennemske vatre prilikom polaganja računa
  Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nas je obavijestio da će robu kada stane pred Uzvišenog Allaha radi polaganja računa, u susret izaći Vatra i stati naspram njegovog lica. Također nas je obavijestio i to da će sadaka štititi svoga sahibiju (onoga koji ju je davao) od Vatre. Bilježi se u dva Sahiha od Adi j […]
  - 5 days ago 16 Aug 19, 8:04am -
 • Dvije važne lekcije ummetu iz videa o lavovima i bizonu
  Iz video snimka o lavovima i bizonu muslimani mogu naučiti dvije vrlo važne lekcije o ispravnom poimanju vjere i života. Čopor lavova je uspio oboriti snažnog bizona i čini se da su ispunjeni svi uslovi za bogatu gozbu. Dok ga drugi bizoni, njegova braća i sestre, bespomoćno posmatraju, oboreni bizon gotovo nepomično leži uklješten čeljustima lavova. […]
  - 6 days ago 15 Aug 19, 8:31pm -
 • Klanjanje za imamom koji ne upotpunjuje ruknove namaza
  Pitanje: Da li je dozvoljeno klanjati za imamom koji klanja brzo, toliko brzo da se ne smiri prilikom činjenja ruknova? Odgovor: Jedan od ruknova – farzova namaza je potpuna smirenost na ruku'u, kijamu nakon obavljenog ruku'a, sedždi, između dvije sedžde. Onaj ko se potpuno ne smiri prilikom obavljanja ovih ruknova, njegov namaz nije validan, a […]
  - 7 days ago 15 Aug 19, 6:07am -
 • Propis onoga ko nevjernika ne proglašava nevjernikom
  Pitanje: Skoro sam čuo da ko ne proglašava nevjernika nevjernikom ili sumnja u njegovo nevjerstvo postaje nevjernikom, kao i to da ko sumnja u nevjerstvo ostavljača namaza ili onoga ko se izigrava sa nekim Allahovim propisom postaje i on nevjernik, da li je ovo tačno? Odgovor: U ime Allaha Svemilosnog Samilosnog, hvala Allahu, neka je […]
  - 7 days ago 14 Aug 19, 8:51pm -
 • Najbolje žene u islamu
  “Najbolje žene u islamu su: Merjem, kćerka Imranova, Asija, faraonova žena, Hadidža, kćerka Huvejlidova i Fatima, kćerka Allahovog Poslanika, Muhameda, sallAllahu alejhi we sellem.” Postoji mnogo hadisa koji govore o ovim ženama i njihovom posebnom statusu u islamu. Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, je za njih rekao da su jedine četiri žene koje su upotpunile […]
  - 7 days ago 14 Aug 19, 8:32am -
 • Mrtvo srce
  To je mrtvo srce, beživotno srce (el-kalbul-mejjitu). Ono ne zna ko mu je Gospodar; ne pokorava Mu se na način da izvršava ono što je On naredio; ono Ga ne voli i nije zadovoljno Njime, već ustrajava u prohtjevima i nasladama i onda kad to povlači Njegov gnjev i srdžbu. Ono ne mari kad postigne […]
  - 8 days ago 13 Aug 19, 8:47am -
 • Srce vjernika je između straha, nade i ljubavi
  Srce vjernika priželjkuje sreću na dunjaluku i na ahiretu, međutim ta sreća i potpuna slast može se ostvariti samo ako zavolimo Uzvišenog Allaha, spoznamo Ga i približimo Mu se s onim što On voli i čime je Zadovoljan, a udaljimo se od svega što izaziva Njegovu srdžbu. Srca se trebaju vezati za njihova Gospodara i […]
  - 10 days ago 11 Aug 19, 10:37pm -

menhedz.com

 • Da li je muslimanu dozvoljeno ženiti se bludnicom a muslimanki udati se za bludnika?
  Muslimanu nije dozvoljeno ženiti se bludnicom niti je dozvoljeno muslimanki udati se za bludnika, osim ako se pokaju. Uzvišeni Allah je učinio da čednost bude uvjet koji trebaju ispunjavati oba supružnika prije stupanja u brak. Uzvišeni, je rekao: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۖ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ۖ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ […]
  - 2 days ago 19 Aug 19, 7:06pm -
 • Ko su selefije i koji je njihov menhedž?
  Pitanje: Es-selamu alejkum ve rahmetullahi ve berakatuhu. Želim da mi pojasnite koji je menhedž (pravac) selefija, i kakav je njihov stav spram ostalih islamskih džemata? Odgovor: Sva hvala pripada Allahu, neka je salavat i selam na Allahovog Poslanika, njegovu porodicu i sve ashabe. A zatim: Termin ‘selefije’ dolazi od riječi es-selefus-salih (  السلف الصالح) što […]
  - 3 days ago 18 Aug 19, 8:50pm -
 • Deset stvari koje su lijek za sihr i džinnska oboljenja
  Jedna djevojka je poticala iz dobre i vjeri odane porodice. Međutim, žena njenog brata se je bavila sihrom i crnom magijom. Nakon što su se njih dvije posvađale, snaha je napravila djevojci sihr kako se ne bi mogla udati i kako bi odbila svakog prosca. To je trajalo duže vrijeme i djevojci je propalo mnogo […]
  - 4 days ago 17 Aug 19, 4:49pm -
 • Iskušana i provjerena ulema: Imam Ebu Hanife – učenjak koji je zbog odbijanja kadiluka preselio u okovima
  Imam Ebu Hanife En-N'uman, rahimehullah, preselio 150 hidžretske godine Kratka biografija On je imam, fakih ovog ummeta, učenjak Iraka, ime mu je En-N'uman b. Sabit b. Zevti Et-Tejmi, a poznat je po svojoj kunji Ebu Hanife, porijeklom je Perzijanac. Rođen je osamdesete hidžretske godine u periodu kada su od ashaba, radijellahu anhum, ostali samo oni […]
  - 5 days ago 16 Aug 19, 9:00pm -
 • Odgoj djeteta: Konsultovati se sa svojim djetetom
  U suri Es-Saffat, Kur'an nam kazuje priču o poslaniku Ibrahimu, a.s., i njegovom sinu Ismailu, a.s.: “l Mi smo ga obradovali dječakom blage naravi. I kad on odraste toliko da mu poče u poslu pomagati, Ibrahim reče: ‘O sinko moj, u snu sam vidio da treba da te zakoljem, pa šta ti misliš?’ – ‘O […]
  - 6 days ago 15 Aug 19, 7:31pm -
 • Od cjelokupnog ibadeta u Džennetu će ostati jedino ova dova
  Dova stanovnika Dženneta Uzvišeni Allah kaže: “One koji vjeruju i čine dobra djela Gospodar njihov će na Pravome putu podržati, zato što vjeruju; rijeke će teći ispred njih u Džennetima zadovoljstva, molitva njihova bit će u njima: ‘Hvaljen neka si, Allahu!’, pozdrav njihov; ‘Mir vama!’, a njihova posljednja molitva: ‘Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo!“ (Junus, […]
  - 7 days ago 14 Aug 19, 6:19pm -
 • Kako poboljšati komunikaciju između bračnih drugova
  Postoji mnogo koraka koje supružnici mogu učiniti kako bi unaprijedili svoju bračnu komunikaciju… “…I jedan od dokaza njegovih je to što za vas, od vrste vaše, stvara žene da se uz njih smirite, i što između vas uspostavlja ljubav i samilost; to su, zaista, pouke za ljude koji razmišljaju.” (Kur'an; 30:21) Allah, dž.š., nam govori […]
  - 8 days ago 13 Aug 19, 8:58pm -
 • Nije teško spoznati istinu, daleko teže je raditi po njoj i ustrajati na tome
  Rekao je šejh Sulejman El-Ulvan, hafizahullah: Spoznati istinu je lakše negoli raditi po njoj, i raditi po njoj je lakše negoli ustrajati na tome. Mnogo je onih koji znaju istinu ali ne rade po njoj, i onih koji znaju istinu i rade po njoj neko vrijeme, ali ne ustraju na tome. Ustrajnost na istini je […]
  - 9 days ago 12 Aug 19, 9:19pm -
 • Bajramska poruka│šejh Nasir el-Umer
  Prelijepa bajramska poruka od šejha Nasira el-Umera.
  - 10 days ago 11 Aug 19, 8:25am -
 • Postavite islamsko pitanje
  Od sada možete postavljati svoja pitanja šerijatskoj administraciji našeg portala.
  - 12 days ago 9 Aug 19, 7:37pm -

menhedz.com - Kur'an

 • Allahov razgovor sa vjernicima u Džennetu
  Uzvišeni Allâh je rekao: إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً أُوْلَئِكَ لاَ خَلاَقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ وَلاَ يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ “Doista oni koji za obavezu svoju prema Allâhu i zakletve svoje kupuju nešto što malo vrijedi, na drugom svijetu nikakva dobra neće imati. Allâh s […]
  - 16 days ago 5 Aug 19, 4:14pm -
 • Prelijepo kazivanje o četiri iskušenja koja su spomenuta u suri Kehf
  Prelijepo kazivanje o iskušenjima spomenutim u suri El-Kehf i o dragocjenim poukama tih iskušenja.
  - 20 days ago 1 Aug 19, 2:44pm -
 • Korist od višeženstva imaju žena, muž i ummet
  Kaže Uzvišeni Allah: „Zaista je ovaj Kur'an uputa ka Putu koji je najispravniji, i vjernicima koji čine dobra djela donosi radosnu vijest da ih čeka nagrada velika.“ (El-Isra, 9) Rekao je šejh i mufessir Eš-Šenkiti, rahimehullah: “Kur'an je dozvolio višeženstvo zbog koristi same žene, kako joj ne bi bila uskraćena udaja (s obzirom da je […]
  - 38 days ago 14 Jul 19, 7:00pm -
 • Minuta uz Kur’an – Allah čuva Svoja stvorenja, a na ljudima je da Mu se pokore
  Predavač u ovom kratkom predavanju pojašnjava ajet u kome se spominje da je Allah Uzvišeni naredio Musaovoj majci da ga baci u rijeku pojašnjavajući time da je Allah jedini Koji svime upravlja i da ga samo On može spasiti. Predavač : Uvejd b. Hamud el-Atvi Prijevod: Senad Muhić Izvor: Islamhouse.com Priprema: Menhedz.com
  - 94 days ago 19 May 19, 5:37pm -
 • Minuta uz Kur’an – Dobrota roditelja je uzrok očuvanja imetka svojoj djeci čak i nakon njihove smrti
  Predavač u ovom kratkom isječku pojašnjava jedan od uzroka očuvanja imetka svojoj djeci čak i nakon smrti roditelja. Jako poučno. Predavač : Uvejd b. Hamud el-Atvi Prijevod: Senad Muhić Izvor: Islamhouse.com Priprema: Menhedz.com
  - 98 days ago 15 May 19, 5:33pm -
 • Na koje se sve načine postiže rizk?
  Poznati mufessir i imam El-Kurtubi, rahimehullah, je u svom Tefsiru rekao sljedeće: Postoji šest vrsta sebeba pomoću kojih se traži opskrba (rizk): 1 Najuzvišenija je opskrba kojom je opskrbljivan Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, a ona se ogleda u njegovim riječima: „Moja opskrba se nalazi ispod sjenke moga koplja, a poniženje i potčinjenost određena je onom […]
  - 12 Apr 19, 4:45pm -
 • Brdo u Džehennemu
  Ebû Se´îd el-Hudrî je ispričao da je Vjerovjesnik (sallâ Allâhu ‘alejhi ve sellem) rekao o Allâhovim (azze ve džell) Riječima ”Ja ću opteretiti njega usponom” (Kur'an,  74:17) ”To je brdo od vatre na koje će se morati penjati. Kada stavi svoju ruku na njega, ona se istopi, a kad je podigne, ona se povrati. Kada stavi svoju […]
  - 11 Apr 19, 2:10pm -
 • Ukrasi i lijepe stvari su samo za vjernike
  Kaže Uzvišeni Allah u prijevodu značenja: “Reci: ‘Ko je zabranio Allahove ukrase koje je On za robove Svoje stvorio, i ukusna jela?’ Reci: ‘To je za vjernike na dunjaluku, a i na ahiretu jesu samo za njih.’ Eto, tako Mi podrobno izlažemo ajete ljudima koji znaju. Reci: ‘Gospodar moj zabranjuje gnusna djela, i javna i […]
  - 19 Feb 19, 1:13pm -
 • Minuta uz Kur'an – Jačina djelovanja Kur'ana
  Ovaj isječak objašnjava jačinu djelovanja Kur’ana i spominje razlog okretanja mnogobožaca od njega. Predavač: Uvejd b. Hamud el-Atvi Prijevod: Senad Muhić Izvor: Islamhouse.com
  - 24 Dec 18, 3:36pm -
 • Minuta uz Kur’an – Allah svoju kaznu ne spušta zbog dva razloga
  Ovaj video snimak pojašnjava razloge zbog koji Allah neće kazniti ljude. Predavač : Uvejd b. Hamud el-Atvi Prijevod: Senad Muhić Izvor: Islamhouse.com
  - 15 Dec 18, 9:23am -

Islam - islampress.net

 • Vjerski značaj, smisao i svrha kurbana
  Sama riječ kurban, općenito, u širem smislu, znači žrtva i ono što se žrtvuje. U užem vjerskom smislu, uobičajenom kod naših i mnogih drugih muslimana u svijetu, označava živinče, koje se žrtvuje po propisima vjere, u danima Kurban bajrama. To žrtvovanje, odnosno prinošenje kurbana, ili, kako se kod nas popularno kaže: “klanje kurbana”, je, kako […]
  - 11 days ago 10 Aug 19, 10:02pm -
 • Moje dijete i Kurban-bajram: Kada djeca mogu prisustvovati klanju kurbana?
  Mnoge majke se pitaju koja je dob djeteta najpogodnija da može prisustvovati klanju kurbana. Dr. Sumeja Ibrahim El-A’ndas ponudila je odgovor na ovo zanimljivo pitanje: “Draga majko, postoji nekoliko vrlo značajnih stvari o kojima majka (a i svaki roditelj) treba voditi računa prije Kurban-bajrama. To su: – Reci svome djetetu da će taj kurban i […]
  - 11 days ago 10 Aug 19, 10:01pm -
 • Hadžije na Arefatu: Vrijeme provode u dovama, namazu i učenju Kur’ana
  Put prema Arefatu, a boravak na ovom mjestu je jedan od tri farza ili tri temeljna obreda hadždža, pete islamske dužnosti, javlja Anadolu Agency (AA). Deveti dan posljednjeg mjeseca hidžretskog kalendara zul-hidždžeta, poznat i pod nazivom Dan Arefata, ove godine je 10. augusta. U noći s petka na subotu hadžije su organizovano prevezene do ove […]
  - 11 days ago 10 Aug 19, 9:59pm -
 • Bosanka uči pravljenju halve kuhare na Hadžu
  Izvor:
  - 11 days ago 10 Aug 19, 9:58pm -
 • Jesu li odabraniji prvih deset dana zul-hidždžeta ili dani ramazana?
  Uzvišeni Allah je stvorio vrijeme, odredio je izmjenu dana i noći. Svaki dan sa sobom nosi određene prilike, koristi i blagodati koje se više nikada neće ponoviti. Ovaj dan koji je prošao je prošao i zatvorila se njegova stranica. Ko je iskoristio njegove blagodati, postigao je svako dobro. Ko ga nije iskoristio nikada više neće […]
  - 19 days ago 2 Aug 19, 10:19pm -
 • Trošite na svoje roditelje i opskrba će vam doći odakle ne očekujete
  Rekao sam im: “Želim da se svako od vas prisjeti događaja ili nečega što je utjecalo na vaš život i čime ste zapanjeni. Jedan od hadžija iz Jordana je ispričao: “Prošle godine radio sam u jednoj kompaniji i morao sam podnijeti ostavku. Dali su mi 3.200 dinara (∼7.190 KM). Uzeo sam novac, i to je […]
  - 71 days ago 11 Jun 19, 12:15pm -
 • Vjerovanje muslimana u pogledu Isusa / Isaa, a. s.
  Priredio: mr. Pezić Elvedin S obzirom na to da živimo u podneblju gdje muslimani i kršćani žive zajedno, smatram da je bitno da muslimani jasno kažu kakvo je njihovo vjerovanje u pogledu Isusa / Isaa, a. s., a to vjerovanje ujedno je i vid odgovora na njihove dileme o tom pitanju. Na samom početku smatram da […]
  - 72 days ago 10 Jun 19, 11:57am -
 • Znajte da je jedan od predznaka Sudnjeg dana iznenadna smrt koja se pojavila u našem vremenu
  Znajte da je jedan od predznaka Sudnjeg dana iznenadna smrt koja se pojavila u našem vremenu, tako da vrlo često čujemo kako je neko iznenada umro od infarkta ili moždanog udara. U vremenu kada ljudi umiru iznenada; legnu zdravi a ne probude se ujutro. Ljudi umiru u raznoraznim nesrećama: automobilskim i na poslu… Kaže Allahov […]
  - 74 days ago 8 Jun 19, 10:36am -
 • Šta nakon Ramazana?
  Naša duša u ramazanu je bila upošljena namazom, kako dnevnim tako i noćnim, učenjem i slušanjem Kur’ana, postom i zikrom, dovama i sadakama, dobročinstvom i spajanjem rodbinskih veza. Okusili smo na trenutak slasti i počasti imana, i družili smo se sa suštinskim porukama posta, okusili smo lezzet tevbe i pokajanja i suzama orošenih očiju, stapajaući […]
  - 74 days ago 8 Jun 19, 10:33am -
 • Prošle godine prešao na islam: Otkrio koji ga je ajet iz Kur’ana na to podstakao
  Pierre Weijers iz Holandije prošle godine je prešao na islam i ovo mu je prvi ramazan, odabrani mjesec za muslimane, da posti. Weijers (51) radi kao savjetnik pri Vatrogasnoj brigadi u Amsterdamu, a na islam je prešao u oktobru prošle godine. Ispričao je kako mu nije teško postiti, te da je ispostio šest dana prije početka ramazana, kako bi se navikao […]
  - 79 days ago 3 Jun 19, 12:43pm -

stazomislama.com

minber.ba

 • Skaka pokrenuo inicijativu o snimanju igranog filma o opsadi Sarajeva
  Gradonačelnik Sarajeva Abdulah Skaka pokrenuo je inicijativu da se u vrhunskoj produkciji i najvišim svjetskim standardima snimi igrani film o opsadi Sarajeva. O tome su već obavljeni preliminarni razgovori sa relevantnim faktorima. Grad Sarajevo bi, prema poznatim poslovnim modelima, bio sufinansijer projekta uz podršku drugih nivoa vlasti, privatnog sektora i stranih partnera. “Sarajevo zaslužuje da […]
  - 1 day ago 20 Aug 19, 4:30pm -
 • Predsjednički izbori u Afganistanu u sjeni “rata i terora”
  Kampanja uoči predsjedničkih izbora u Afganistanu počela je u sjeni zračnih napada stranih snaga kao i napada talibana, javlja Anadolu Agency (AA). Glasači u toj zemlji će 28. septembra izaći na predsjedničke izbore, četvrte po redu nakon što su talibani 2001. godine izgubili vlast. Izborna komisija Afganistana je saopćila da će predizborna kampanja trajati oko […]
  - 1 day ago 20 Aug 19, 4:26pm -
 • SNHR: U Idlibu od 26. aprila ubijena 843 civila
  Sirijska mreža za ljudska prava (SNHR) saopćila je kako su u napadima koje su pripadnici režima sirijskog predsjednika Bashara Al-Assada i saveznika na zonu deeskalacije sukoba Idlib izveli od 26. aprila do 19. augusta, poginula 843 civila, javlja Anadolu Agency (AA). U izvještaju se navodi kako su pripadnici Assadovog režima barel bombama izveli 3.172 puta, […]
  - 1 day ago 20 Aug 19, 4:23pm -
 • SAD osudio napad na turski vojni konvoj u Siriji
  Vlasti Sjedinjenih Američkih Država (SAD) najoštrije su osudile jučerašnji zračni napad na turski vojni konvoj na sjeverozapadu Sirije u kojem je ubijeno troje, a ranjeno 12 civila, javlja Anadolu Agency (AA). “Napad na turski konvoj je nastavak napada čija meta su i civili, humanitarci i infrastruktura. Oštro osuđujemo te napade i oni moraju biti hitno […]
  - 1 day ago 20 Aug 19, 4:06pm -
 • Sirijski avioni napali položaje blizu turskog konvoja
  U zračnom napadu sirijskih vladinih snaga na turski vojni konvoj u sjeverozapadnoj Siriji u ponedjeljak ubijena su tri civila, a ranjeno ih je 12. Konvoj se, kako je saopćila Ankara, u trenutku zračnog napada približavao prvim linijama odbrane u provinciji Idlib, rekla su dva pobunjenička izvora, koje podržavaju Turska i posmatračka grupa. Ankara, koja podržava […]
  - 2 days ago 19 Aug 19, 8:28pm -
 • Zapadna obala: Izraelske snage uhapsile najmanje 23 Palestinaca
  Najmanje 23 Palestinaca lišeno je slobode tokom racija koje su izraelske snage sigurnosti izvele tokom protekle noći na području okupirane Zapadne obale, javlja Anadolu Agency (AA). S ciljem dodatnog pritiska i zastrašivanja Palestinaca, izraelske snage sigurnosti već mjesecima provode noćne racije u naseljima na području okupirane Zapadne obale, uključujući i okupirano Istočni Jerusalem. Tokom pretresa, […]
  - 2 days ago 19 Aug 19, 8:25pm -
 • Vrelina Džehenema – Hfz. Alija Rahman

  - 3 days ago 18 Aug 19, 11:20am -
 • Vojska Sudana i demonstranti potpisali sporazum o podjeli vlasti
  Sudanska vojska i demonstranti svečano su danas u Khartoumu potpisali konačni sporazum o podjeli vlasti. Sporazum otvara put za prelazak na civilnu vlast nakon vojnog svrgavanja predsjednika Omara al-Bashira u aprilu i višemjesečnih protesta. Kako prenosi agencija Beta, uspostavljeno je zajedničko vojno i civilno vijeće koje će vladati nešto više od tri godine do održavanja […]
  - 3 days ago 18 Aug 19, 11:15am -
 • Izraelski borbeni avioni napali Gazu nakon palestinskog raketnog napada
  Izraelski borbeni avioni napali su najmanje tri mete u pojasu Gaze u subotu ujutru nakon palestinskog raketnog napada, ali nije bilo nikakvih žrtava, saopćio je palestinski sigurnosni izvor. Zračni udari, koji su uslijedili nakon što su Palestinci ispalili raaketu s te teritorije na jug Izraela u petak navečer, imali su za cilj Hamsov posmatrački položaj […]
  - 3 days ago 18 Aug 19, 10:58am -
 • U Gazi pronađena tijela trojice Palestinaca koje su usmrtile izraelske snage
  Nedaleko od granice s okupiranim Pojasom Gaze, pronađena su tijela trojice Palestinaca koje su usmrtile izraelske snage, javlja Anadolu Agency (AA). U saopćenju Ministarstva zdravstva Palestine u Gazi navodi se kako su pronađena tijela Mahmuda el-Vilayidea (24), Muhammeda Ebu Namusa (27) i Muhammeda et-Teramisija (26). Izraelske snage su ranije saopćile da je na granici s […]
  - 3 days ago 18 Aug 19, 10:56am -

divithana.com

 • Sjeti se milosti kojom te je Allah dž.š. obasuo
  Ono što ti dajem uzmi, i zahvalan budi. (Kur’an, 7:144) Kada ugledaš jutarnje sunce, sjeti se da ono grije i hiljade unesrećenih žena, a ti si blagoslovljena. Sjeti se da ono grije i hiljade gladnih žena, a ti živiš u izobilju. Sjeti se da ono grije i hiljade zarobljenih žena, a ti sasvim slobodna. Sjeti ...
  - 22 Dec 18, 7:29pm -
 • Sura Ez-Zumer – Iz dnevnika jednog muhafiza
  15. 05. 2015. god. … Nekada se probudim prije nego alarm zazvoni. Tako je bilo ove noći kada sam se probudio uz ajete s kraja sure Zumer. Ova sura mi je bila posebno draga upravo zbog tih ajeta koji govore o jednoj veoma upečatljivoj sceni Sudnjeg dana. Ležao sam tako mirno, slušajući prijatan glas i ...
  - 18 Dec 18, 12:27pm -
 • Iz dnevnika jednog muhafiza
  … Rijeka je uz blagi žubor krčila sebi put preko raznobojnog kamenja žureći da se sastane sa drugom rijekom na ušću. U krošnjama drveća sa jedne i druge strane rijeke ptice su cvrkutale i dozivale jedna drugu. Jutarnje sunce se polako uspinjalo na nebu i svojim svjetlucavim zracima uljepšavalo je rječne brzake i virove. Trava ...
  - 13 Dec 18, 2:57pm -
 • Ruža me naučila
  Ruže su oduvijek bile moje najdraže cvijeće. Uvijek bih ostala zapanjena njenom ljepotom, ali samo na trenutak. Ali baš u tom trenutku i trenucima koji bi dolazili poslije, ruža me naučila neprocjenjivu lekciju. Pod ovim ne mislim na lekciju iz botanike ili hortikulture. Mislim na lekciju života. Šta se desi savršeno oblikovanim laticama ruže čak ...
  - 11 Dec 18, 1:03pm -
 • Čuvajući svoj hidžab sačuvala je život svojoj porodici
  Godine 1979. moj djed je odlučio da napusti svoj dom u Siriji i započne novi život u Sjedinjenim Američkim Državama. Plan je bio takav da moj djed prvi dođe u Kaliforniju, a nakon njega i moja nena sa njihovih sedmoro djece. Njihov American Airlines let #191 uključivao je presjedanje u New Yorku, onda vezu sa ...
  - 4 Dec 18, 1:36pm -
 • Tradicionalni ženski mevlud u Behram-begovoj medresi
  Tradicionalni ženski mevlud Petak, 30. novembar 2018. godine Džamija Behram-begove medrese Nakon jacija-namaza
  - 29 Nov 18, 1:23pm -
 • Jedna kratka zametnuta priča
  Autor: Esad Bajić Ponekad insan izgovori riječ koju i ne bi da je svjestan ko će je čuti a ponekad tako čuje ono što bi volio ne čuti. Da je Hasan znao da Nihad još stoji pred vratima ušutio bi ili sačekao da ode pa onda svoju ženu Rukiju začuđeno pogledao i rekao: „Ne mogu ...
  - 28 Nov 18, 5:53pm -
 • PET NAČINA DA POVEĆATE SVOJU OPSKRBU
  Kada ste u dugovima i finansijskim poteškoćama to može imati ozbiljne posljedice po vaš život i utjecati, u većoj ili manjoj mjeri, na sve što radite. Finansijske brige mogu onesposobiti generacije, ali mi, elhamdulillah, imamo rješenje u Kur’anu i sunnetu kako da povećamo svoju opskrbu. Naime postoji pet stvari koje možete uraditi upravo sada da bi ...
  - 22 Nov 18, 5:08pm -
 • Putovanje, Poslaniče!
  Poznati osmanski putopisac Evlija Čelebi opisuje jedan događaj, koji se zbio prije nego što će krenuti na svoje putovanje, a taj događaj navodi kao razlog svojih putovanja. Ovako ga je prepričao: -U blizini luke Jemiš nalazi se džamija po imenu Ahi Čelebi. Jedne noći usnih sebe u toj džamiji. Vrata su se odma otvorila, a ...
  - 17 Nov 18, 10:23am -
 • Edukativno druženje sa dulama
  Sutra, u petak 16.11.2018 godine u 18:30, u vrtiću “Slatko djetinjstvo” bit će održano edukativno druženje sa dulama. Radionicu će voditi Mirha i Sabina, dule koje su svoje certifikate stekle od DONA International, vodeće svjetske organizacije za certificiranje dula. Edukativna druženja su besplatna i predviđena za sve zainteresovane trudnice, majke, buduće majke… Svaki ciklus druženja ...
  - 15 Nov 18, 6:42pm -

akos.ba

 • Istinita poučna priča: Snaga dove u zadnjoj trećini noći
  Javio mi se čovjek čija je majka prošla teška iskušenja, kliničku smrt, moždani udar, tešku operaciju srca. Ne bih ništa dodavao na ovu inspirativnu priču. Malo je duža, ali pročitajte je, vrijedi svake sekunde vašeg vremena. “Prije tri godine, moja mama je trebala na operaciju srca, trebala je ugraditi bajpas. Operacija je zakazana, mamu samThe post Istinita poučna priča: Snaga dove u zadnjoj trećini noći appeared first on AKOS.
  - 2 days ago 19 Aug 19, 7:31pm -
 • Poučna priča: Djevojčica koja je tražila Sreću
  Bila jednom jedna mala djevojčica koja je željela da pronađe Sreću. Znala je da je čeka dug put do Sreće, tako da je spakovala pun kofer sendviča i sokova. Kada je otišla oko tri bloka dalje od svoje kuće, srela je jednu staricu. Starica je sjedila u parku i posmatrala golubove. Djevojčica je sjela poredThe post Poučna priča: Djevojčica koja je tražila Sreću appeared first on AKOS.
  - 2 days ago 19 Aug 19, 12:35pm -
 • Liječenje slabog imana i bolesti srca
  U islamskom odgoju polazna tačka je vjerovanje (iman) čije je središte srce (kalb) i duša (ruh). Učenje Kur'ana je naročito vrijedan ibadet, koji pozitivno djeluje na vjernika. Kur'an ima svoje posebne odlike, a jedna od njih je i ta što se Kur'anom može okoristiti onaj koji posjeduje vjerničko srce i što ga Kur'an ˝dodiruje˝. BolesnaThe post Liječenje slabog imana i bolesti srca appeared first on AKOS.
  - 3 days ago 18 Aug 19, 2:16pm -
 • Nikada se nemojte kajati zbog svoje dobrote
  Doći će vrijeme u vašem životu kada možda budete žalili zbog žrtve koju ste podnijeli. Možda ćete gledati ‘rezultat’ te žrtve i misliti da nije vrijedilo. Ili da je bio potpuni promašaj. Možda vam se čak i obilo o glavu. Naprimjer, možda ste potrudili da budete dobri prema nekome ili pomognete nekome u potrebi, aThe post Nikada se nemojte kajati zbog svoje dobrote appeared first on AKOS.
  - 3 days ago 18 Aug 19, 11:50am -
 • 9 Poslanikovih, a.s., dova protiv anksioznosti i stresa
  Oni su sredstvo putem kojeg se rastjeruje strah, zadobiva božiji oprost, traži Njegova pomoć, zaštita i vodstvo. To su riječi Božijeg poslanika Muhammeda, s.a.v.s., i onaj ko iskreno uči ove dove kada je u velikoj potrebi, Allah uvijek uslišava dove onog ko Mu se iskreno obrati. Neka nam ove dove svima budu od korisni, jerThe post 9 Poslanikovih, a.s., dova protiv anksioznosti i stresa appeared first on AKOS.
  - 5 days ago 16 Aug 19, 5:40pm -
 • Bili smo veliki ummet, a danas se međusobno ubijamo
  Ide glasnik ulicom i viče: “Ko hoće da se oženi, oženit ćemo ga! Ko hoće da pravi kuću, napravit ćemo mu kuću! Ko je dužan, isplatit ćemo njegov dug! Ko hoće da obavi hadždž ili umru, povest ćemo ga!” Ove izjave nisu izrečene u našem vremenu, vremenu evropskog prosperiteta, niti u naftom bogatim zemljama!? ToThe post Bili smo veliki ummet, a danas se međusobno ubijamo appeared first on AKOS.
  - 6 days ago 15 Aug 19, 9:21am -
 • Žena – prvi stanovnik Mekke
  Imam El-Buhari zabilježio je predanje u kojem stoji da se Ibrahim, a.s., zaputio iz Šama u današnje područje Meke. S njim su bili njegova supruga Hadžera i dojenče Ismail. Kad su stigli, Ibrahim ih ostavi na mjestu današnje Kabe, gdje tada nije bilo nikog, niti je postojao ikakav izvor vode. Krenuo je nazad, ostavljajući imThe post Žena – prvi stanovnik Mekke appeared first on AKOS.
  - 7 days ago 14 Aug 19, 8:40am -
 • Hadžera – pomen na ženu i majku koja je ispunila Božje naređenje Ibrahimu alejhi sselam
  – I dok su Ibrahim i Ismail temelje Hrama podizali, oni su molili: “Gospodaru naš, primi od nas, jer Ti, uistinu, sve čuješ i sve znaš!” (El-Bekare, 127) وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (١٢٧) Hadždž. Veza sa onim što je bilo, sa onim što jeste iThe post Hadžera – pomen na ženu i majku koja je ispunila Božje naređenje Ibrahimu alejhi sselam appeared first on AKOS.
  - 8 days ago 13 Aug 19, 1:24pm -
 • Kako na kvalitetan način provesti dane u Mekki nakon završetka obreda hadža
  Piše: Sanadin Voloder, Mekka Ranije smo na portalu Akos.ba pisali o načinu kako vrijeme u Medini hadžije mogu da iskoriste na najbolji način. O dušo, došla si u goste Gospodaru svome, zar od edeba nije da se muhabeti sa Domaćinom kuće, a edbli nije da se okolo osvrće i na mahne iznalazi. Muhabet s DomaćinomThe post Kako na kvalitetan način provesti dane u Mekki nakon završetka obreda hadža appeared first on AKOS.
  - 8 days ago 13 Aug 19, 8:21am -
 • Nemojmo tavafiti oko sopstvenih interesa
  Šta se dešava sa svim ovim silnim ljudima koji skrušeno i bogobojazno tavafe oko Allahove kuće? Kada napuste ovo sveto mjesto, čini se da počnu tavafiti oko sebe, oko svoga položaja, oko svoga šejtana. Kao da se njihov obred sveo na nekoliko minuta, dok su u Haremu, a nakon toga odlaze i okreću se sebiThe post Nemojmo tavafiti oko sopstvenih interesa appeared first on AKOS.
  - 8 days ago 13 Aug 19, 8:08am -

iskra-islama.net

menhedz.com

 • Da li je muslimanu dozvoljeno ženiti se bludnicom a muslimanki udati se za bludnika?
  Muslimanu nije dozvoljeno ženiti se bludnicom niti je dozvoljeno muslimanki udati se za bludnika, osim ako se pokaju. Uzvišeni Allah je učinio da čednost bude uvjet koji trebaju ispunjavati oba supružnika prije stupanja u brak. Uzvišeni, je rekao: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۖ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ۖ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ […]
  - 2 days ago 19 Aug 19, 7:06pm -
 • Iskušana i provjerena ulema: Imam Ebu Hanife – učenjak koji je zbog odbijanja kadiluka preselio u okovima
  Imam Ebu Hanife En-N'uman, rahimehullah, preselio 150 hidžretske godine Kratka biografija On je imam, fakih ovog ummeta, učenjak Iraka, ime mu je En-N'uman b. Sabit b. Zevti Et-Tejmi, a poznat je po svojoj kunji Ebu Hanife, porijeklom je Perzijanac. Rođen je osamdesete hidžretske godine u periodu kada su od ashaba, radijellahu anhum, ostali samo oni […]
  - 5 days ago 16 Aug 19, 9:00pm -
 • Od cjelokupnog ibadeta u Džennetu će ostati jedino ova dova
  Dova stanovnika Dženneta Uzvišeni Allah kaže: “One koji vjeruju i čine dobra djela Gospodar njihov će na Pravome putu podržati, zato što vjeruju; rijeke će teći ispred njih u Džennetima zadovoljstva, molitva njihova bit će u njima: ‘Hvaljen neka si, Allahu!’, pozdrav njihov; ‘Mir vama!’, a njihova posljednja molitva: ‘Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo!“ (Junus, […]
  - 7 days ago 14 Aug 19, 6:19pm -
 • Kako poboljšati komunikaciju između bračnih drugova
  Postoji mnogo koraka koje supružnici mogu učiniti kako bi unaprijedili svoju bračnu komunikaciju… “…I jedan od dokaza njegovih je to što za vas, od vrste vaše, stvara žene da se uz njih smirite, i što između vas uspostavlja ljubav i samilost; to su, zaista, pouke za ljude koji razmišljaju.” (Kur'an; 30:21) Allah, dž.š., nam govori […]
  - 8 days ago 13 Aug 19, 8:58pm -
 • Nije teško spoznati istinu, daleko teže je raditi po njoj i ustrajati na tome
  Rekao je šejh Sulejman El-Ulvan, hafizahullah: Spoznati istinu je lakše negoli raditi po njoj, i raditi po njoj je lakše negoli ustrajati na tome. Mnogo je onih koji znaju istinu ali ne rade po njoj, i onih koji znaju istinu i rade po njoj neko vrijeme, ali ne ustraju na tome. Ustrajnost na istini je […]
  - 9 days ago 12 Aug 19, 9:19pm -

saff.ba

 • Preuzmite besplatnu mobilnu aplikaciju “Hisnul Muslim – Zaštita svakog muslimana”
  Hisnul Muslim – Zaštita svakog muslimana je aplikacija koja sadrži vjerodostojne dove sa arapskim i bosanskim prijevodom, kao i audio na arapskom i bosanskom. Dove su podijeljene u kategorije radi lakšeg odabira onih dova koje su nam potrebne u datom trenutku. Aplikacija također posjeduje i notifikacije za jutarnji i večernji zikr u skladu namazskih vremena […]
  - 21 Nov 17, 4:55pm -
 • Muderrisova hutba: Allah, dželle še'nuhu, zabranjuje nasilje, posebno zulum vladara
  Hatib: Nezim Halilović Muderris Tema današnje hutbe je Allah, dželle še'nuhu, zabranjuje nasilje (zulum). Zulum  je jedan od velikih grijeha, koji je prisutan u različitim oblicima, vremenu i prostoru, a svojstven je isključivo zlim pojedincima, grupama, pa i narodima. Zulum možemo podijeliti u tri vrste: 1. Prema Allahu, azze ve dželle, kroz širk (pripisivanje druga), što […]
  - 3 Mar 17, 8:27am -
 • Kratka priča za one koji žele lijegati i ustajati snažni i bezbrižni
  Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić Ova kratka priča može nam pomoći da učinimo velike promjene u našem životu.  Naime, jedan profesor je započeo svoje predavanje držeći u ruci čašu u kojoj je bilo malo vode. Podigao je čašu da je svi studenti vide, a zatim je upitao: ”Šta mislite kolika je težina ove čaše sa ovo […]
  - 24 Feb 17, 1:33pm -
 • Ja i moj babo
  Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić Kada sam imao 4 godine – moj babo je najbolji! Kada sam imao 6 godina – moj babo poznaje sve ljude. Kada sam imao 10 godina – moj babo je odličan, ali mu je narav teška. Kada sam imao 12 godina – moj babo je bio dobar kad sam ja bio […]
  - 23 Feb 17, 1:01pm -
 • Omer ibn Abdul-Aziz i siromašna starica
  Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić Prenosi se da je jedna siromašna starica, koja je živjela u Gizi u Egiptu, pisala pismo halifi Omeru ibn Abdul-Azizu. U pismu je stajalo da se njena stara ograda ili zid srušio, pa lopovi stalno ulaze u dvorište i kradu joj kokoši, a ona nema sredstava ni mogućnosti da to popravi. […]
  - 21 Feb 17, 5:10pm -

Islam - novihorizonti.ba

 • novoKako na jednostavan način zaštititi dijete od uroka
  Piše: mr. Elvedin Pezić Od samog dolaska novorođenčeta na svijet, svi roditelji tragaju za načinom na koji će svoje dijete zaštititi od uroka. Strah roditelja od uroka potpuno je opravdan jer Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u više je hadisa potvrdio postojanje uroka i preporučio način liječenja. Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je ...
  - 2 hours ago 21 Aug 19, 5:00pm -
 • novoKada čovjek umre, prestaju mu teći sevapi za djela izuzev u tri slučaja…
  Priredio: Sead ef. Jasavić Ebu Hurejre r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: „Kada čovjek umre, prestaju mu teći sevapi za djela izuzev u tri slučaja: trajne sadake, korisnog znanja ili dobrog djeteta koje mu uči dovu!“ (Sahihu Muslim, br.4310.; Sunen, Ebu Davud, br.2882.; Musned, Ahmed, br.8831.; Sahih, Ibnu Huzejme, br.2494.; Sahih, Ibnu Hibban, ...
  - 2 hours ago 21 Aug 19, 4:59pm -
 • novoMuž me prisiljava da mu dam cijelu platu, je li to dozvoljeno?
  Pitanje: Selam alejkum! Ja radim van kuće i imam platu u iznosu od 1.200 KM. Moj muž također radi za 2.000 KM. S obzirom da moj muž smatra da je oštećen time što ja radim, prinuđena sam da mu dajem svu svoju platu na ime naknade, jer sam osam sati radnim danom van kuće. Da ...
  - 2 hours ago 21 Aug 19, 4:59pm -
 • novoAllahovi planovi za nas su puunoo bolji od naših planova
  Danas sam učila suru Jusuf i Allah me ponovo podsjetio zašto se neke stvari ne dešavaju u onom vremenskom slijedu kojeg sam zamislila. Vidite, Jusuf, a.s., je tumačio snove drugih zatvorenika i oni su izašli i zaboravili da kažu Faraonu da se u tamnici nalazi još jedan zatvorenik. Tek kada je Faraonu bio potreban tumač ...
  - 2 hours ago 21 Aug 19, 4:58pm -
 • novoIzbrišimo pogreške da bi se održala bratska veza, a ne brišimo bratsku vezu zbog nekih pogrešaka
  Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić Razgovaraju dvojica starijih muslimana, pa je prvi upitao drugog: ”Pošto si prodao brata muslimana sa kojim više nisi u dobrim odnosima?” Drugi je odgovorio: ‘Prodao sam ga za 90 grešaka.’ Prvi je rekao: ”Jeftino si prodao brata.” Razmislimo malo o ovoj vrsti trgovine i ”prodaje” prije nego što se budemo kajali ...
  - 5 hours ago 21 Aug 19, 1:37pm -
 • novoKad žena drži predavanja o poligamiji
  Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić Spominje se da je jedna pobožna muslimanka držala predavanje ženama u džamiji, pa je u toku predavanja, između ostaloga, kazala: ”Dobra i čestita žena treba pomoći svome mužu u oživljavanju sunneta višeženstva i ne bi trebala da se suprostavlja željama svoga muža. Nakon predavanja prišla joj je žena koja se zvala ...
  - 13 hours ago 21 Aug 19, 6:26am -
 • novoDa li živjeti u zajednici sa svekrvom
  PITANJE: Da li imam pravo da od svog budućeg muža tražim da živimo odvojeno od njegovih roditelja i dva djevera? Želim naglasiti da, hvala Allahu, imamo mogućnosti za to, jer oboje radimo i imamo solidna primanja. Njegovi se roditelji protive tome, jer je kod nas sramota da se sin odvoji, a on ne može da ...
  - 13 hours ago 21 Aug 19, 6:25am -
 • novoDa li u ilahiji “U Medinu pošao bih” ima širka?
  Da li u ilahiji “U Medinu pošao bih” ima širka?* Pitanje: Esselamu alejkum. Da li u Ilahiji “U Medini Posao Bih” ima širka u delu “Pružas pomoc potrebnome” i “Lijek si srcu ranjenome” kako neka braca kazu da ima? Allah da vas nagradi. Odgovor: Bismillahir-rahmanir-rahim U osnovi ova ilahija je sporna, a posebno su sporne ...
  - 13 hours ago 21 Aug 19, 6:22am -
 • novoKada i kako učiti dove za naše umrle?
  PITANJE: Esselamu alejkum, koje se dove uče za naše umrle nakon što se klanja namaz? Uvijek učim Fatihu nakon namaza, pa mene zanima dali imaju neke druge dove? Zanima me šta se uči bližnjima pri posjeti mezara? Allah Vas nagradio. ODGOVOR: Ve alejkumusselam Hvala Allahu Gospodaru svjetova, salavat i selam na Poslanika Njegova a zatim: ...
  - 13 hours ago 21 Aug 19, 6:21am -
 • novoRaširenost zinaluka (bluda) u svijetu i kod Bošnjaka
  Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nabrajajući predznake Sudnjeg dana, rekao je: “Raširit će se pred Sudnji dan kamata, zinaluk i vino.” (Et-Taberani, El-Evsat, prenosioci ovog hadisa su pouzdani). Kako se ovaj grijeh širi zemaljskom kuglom poput neke kuge, tako je ovo zlo zahvatilo i mnoge muslimanske zemlje koje su popustile u pogledu bluda, do ...
  - 13 hours ago 21 Aug 19, 6:20am -