Islam - putvjernika.com

 • novoIskušenja srca
  Ibnul Kajjim je rekao komentarišući sljedeći hadis: „Iskušenja i smutnje će dolaziti na srca jedna za drugim kao što je satkana hasura, prut po prut. Pa srce koje prihvati ova iskušenja, ostaviti će na njemu crnu tačku, a koje ih odbije, na srcu će ostati bijela tačka. Tako da će postojati dvije vrste srca: čisto […]
  - 1 hour ago 17 Sep 19, 1:54pm -
 • novoGrijesi su uzrok ograničenja uma
  Grijesi naročito utiču na ograničenje uma. Kada usporedimo dva čovjeka – vjernika i grešnika – primjećujemo da je um vjernika potpuniji. Njegove misli su tačnije, a stavovi ispravniji. Pravo je uvijek na njegovoj strani. Iz toga razloga Kur'an se obraća razumom obdarenim ljudima: “I Mene se bojte, o razumom obdareni!” (El-Bekare, 198) “Zato se Allaha […]
  - 23 hours ago 16 Sep 19, 4:38pm -
 • Druga šubha u pogledu propisa o demokratiji: Bira se manja od dvije štete
  Ovo pravilo koriste oni koji dozvoljavaju učestvovanje na izborima kako bi sugerisali da je u glasanju za kandidata čija je politika u najmanjoj suprotnosti islamu – izbor manje od dvije štete. Ili oni kaži da je u potpunom ne-glasanju i (samim time) dozvoljavanju da prevagne lošiji kandidat – veća šteta (zlo) nego glasati za drugog […]
  - 2 days ago 15 Sep 19, 1:02pm -
 • Žena za kojom je dozvoljeno plakati
  Kaže poznati alim i muhaddis današnjice, uvaženi šejh Ebu Ishak el-Huvejni,  Allah ga sačuvao: Posjetio sam jednog od svojih ahbaba pa ga zatekao tužnog i potištenog. Kada sam ga upitao o razlogu njegove tuge  čovjek je počeo plakati, obavjestivši me kako mu je žena bolesna. Počeo je gorko plakati tako da sam se začudio i […]
  - 3 days ago 14 Sep 19, 3:02pm -
 • Granada – poslijednje muslimansko carstvo u Španiji
  Godine 711., islam je ušao na Iberijski poluotok. Nakon što su pozvane da stanu u kraj tiranskoj vladavini kralja Roderika, muslimanske vojske pod zapovjedništvom Tarika ibn Zijada su prešle moreuz između Maroka i Španije. U roku sedam godina, većina Iberijskog polutoka, (današnja Španija i Portugal) je bila pod muslimanskom kontrolom. Dijelovi ove zemlje će ostati […]
  - 3 days ago 14 Sep 19, 8:42am -
 • Šejh Abdul-Muni'm: Da, ja sam vehabija!
  Usprkos mome protivljenju prema ovom etiketiranju koje razjedinjuje a ne ujedinjuje muslimane… jasno i otvoreno izjavljujem, bez ikakvog sektašenja ili partinzanstva od bilo koga ili sa bilo kime, da sam ja vehabija, od onih koji vole šejha Muhammeda ibn Abdul-Vehhaba i njegovu da’wu (pozivanje u vjeru). Ako je vehabizam poziv u tewhid (čisti monoteizam) i […]
  - 4 days ago 13 Sep 19, 3:55pm -
 • Ljubav prema Uzvišenom Allahu
  Ljubav je onaj položaj za koji se natječu natjecatelji. Ona je opskrba za srca, hrana za duše i radost za oči. Ona je život, pa se onaj kome je uskraćena ne ubraja u žive, nego u mrtve. Ona je svjetlo, zbog čijeg se gubljenja ostaje u moru tmine. Ona je lijek usljed čije nestašice srce […]
  - 5 days ago 12 Sep 19, 4:46pm -
 • Nemoj da ih se bojiš!
  “Ne bojte se njih, bojte se Mene ako ste vjernici.” (Ali Imran, 175) Podsticaj na ustrajnost u pozivanju na istinu, na njeno otvoreno ispoljavanje, i nestrahovanje od tirana i njihovih pomagača1. *** Ispod su savjeti šejha Makdisija koji su dati muslimanskim zatvorenicima u arapskim/muslimanskim zemljama, gdje se ispituju, tlače i ponižavaju od strane ljudi koji […]
  - 6 days ago 11 Sep 19, 8:56pm -
 • Nema ponosa osim u islamu
  Zaista je Omer ibnul-Hattab, radijAllahu anhu, rekao veliku istinu kada je rekao: “Mi smo narod koga je Allah uzdigao islamom i kad god budemo tražili veličinu mimo islama bit ćemo poniženi.”(„Hajatus-sahabah“ i „Usudul gab“ od Ibn Kesira) Poruka ovog obraćanja je da nema slave, moći, snage, časti, veličine ili ponosa osim u islamu. I ako […]
  - 8 days ago 9 Sep 19, 6:22pm -
 • Islam i prava žena
  Nema sumnje da žena čini pola društva i da ona rađa drugu polovinu, pa je tako ona cijelo društvo. Iako je žena u prošlosti bila potlačena, iako su joj prava bila oduzeta i njena čast ukaljana, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je bio taj koji je branio ženu, pomagao je i dao joj prava o […]
  - 8 days ago 9 Sep 19, 9:17am -

menhedz.com

 • novoPosjećivanje mezarja može biti propisano, ili novotarija, ili širk
  Postoje tri vrste posjećivanja mezarja: 1. Propisano posjećivanje Propisano posjećivanje, a ono je posjećivanje mezarja zbog: a) podsjećanja na ahiret, b) nazivanja selama njegovim stanovnicima i c) učenja dove njima. 2. Posjećivanje mezarja koje je novotarija (bidat) Posjećivanje mezarja koje je novina u vjeri, koje umanjuje potpunost tevhida i jedno je od puteva koji vode […]
  - 21 hours ago 16 Sep 19, 6:30pm -
 • Kako je Abdullah ibn El-Mubarek htio prevariti svog neprijatelja
  U odlikama Abdullaha ibn El-Mubareka se spominje da je jednom, dok je učestvovao sa muslimanskom vojskom iz Horosana u borbi protiv medžusija, izašao u dvoboj kako bi se borio protiv medžusijskog ratnika. I tako dok su se oni borili nastupi vrijeme ikindijskog namaza, te Abdullah zatraži od protivnika kratku pauzu, i garanciju da ga neće […]
  - 2 days ago 15 Sep 19, 8:38pm -
 • Šta treba kazati kada nas zadesi nesreća ili iskušenje, obuzme strah ili se nađemo u opasnosti, kada nas nešto obraduje ili prijatno iznenadi…
  Adabi prema kadau i kaderu Proživljavajući sudbinu, koju mu je njegov Gospodar odredio, vjernik prolazi kroz razne situacije, na što različito reaguje: raduje se, tuguje, nada, žali, iznenađuje, razočarava, itd. U takvim i sličnim situacijama od edeba je i sljedeće: Kada čovjek govori o nečemu što će uraditi – kada čovjek govori o nečemu što […]
  - 3 days ago 14 Sep 19, 7:40pm -
 • 1001 priča: Odustao je od dersa zbog straha od rijaluka
  Sin poznatog učenjaka Fudajla ibn Ijjada pripovijeda sljedeće: “Moj otac je susreo Abdullaha bin El-Mubareka kod ulaza Benu Šejbe, te mu Ibn El-Mubarek reče: – ‘O Ebu Ali, hajde otiđimo u džamiju kako bi obnavljali znanje’. – A Fudajl mu reče: ‘Kada dođemo u džamiju, zar mi ne želiš kazivati ono što ja ne posjedujem […]
  - 4 days ago 13 Sep 19, 9:51am -
 • Greške klanjača u namazu (11. dio)
  Pedeset i prva greška: Neki klanjači kada se nalaze na sedždi oni šire svoje prste na rukama. Ispravno: prilikom sedžde treba spojiti prste na šakama. Pedeset i druga greška: Nečinjenje sedžde od strane onoga ko čuje učenje ajeta u kojem se nalazi sedža tilavet, svejedno bilo to unutar ili van mesdžida, nakon što karija (učač) […]
  - 6 days ago 11 Sep 19, 6:00pm -
 • Džinni i autizam kod djece
  Moderna medicina je uglavnom u ćorsokaku kada je u pitanju autizam kod djece. Iako ova bolest nije baš tabu tema, ipak nam medicina nije ponudila skoro ništa osim velikog broja simptoma, teza i ekspertizi a da i ne govorim o uspješnim terapijama i liječenju ove opake bolesti kod djece. Najčešće je riječ o defektnim genima […]
  - 8 days ago 9 Sep 19, 11:45am -
 • Foto citat: Zabranjeno je birati predsjednika koji neće da sudi po principima Kur'ana i Sunneta
  Na osnovu kazanog, zaključuje se da je zabranjeno birati predsjednika koji neće da sudi po principima Kur'ana i Sunneta, jer glasanje za takvu osobu je potpomaganje zabranjenog. (Muhammed b. Salih el-Munedždžid, www.islamqa.info, www.islamhouse.com)
  - 9 days ago 8 Sep 19, 6:36pm -
 • Upućivanje dove pored kabura. Dizanje ruku prilikom dove
  Pitanje: Es-selamu alejkum šejh! Zanima me da li je dozvoljeno uputiti dovu pored kabura, npr. da se umrlom Allah smiluje i podari Džennet ali ne misleći da je to mjesto posebno. Tako je običaj i kod nas dići ruke kod kabura i doviti. Opet da napomenem za mene to mjesto nije specijalno u smislu da […]
  - 10 days ago 7 Sep 19, 4:34pm -
 • Iznajmljivanje ljudi radi učenja Kur'ana (za duše umrlih, događaje, slavlja…)
  Iznajmljivanje učača Kur'ana kako bi oni učili za duše umrlih je novotarija za koju nije prenesen dokaz iz Allahove vjere i taj čin se smatra kao uzimanje i jedenje imetka ljudi na haram način (ovdje potpada iznajmljivanje učača za učenje Kur'ana “za duše umrlih”, obilježavanje sedmina, četerestina, kao i za učenje povodom određenih događaja, slavlja…, […]
  - 11 days ago 6 Sep 19, 4:41pm -
 • 25 razloga zbog kojih se povećava tevhid u srcu
  Tevhid je kao drvo koje raste u srcu vjernika, i njemu rastu grane i plodovi na njima srazmerno povećavanju pokornosti i činjenju djela koja približavaju Uzvišenom Allahu. Time se još više povećavaju ljubav prema Gospodaru, strah od Njega, nada u Njega i oslonac na Njega, i svime time se upotpunjava tevhid. Upotpunjavanje tevhida nije zasnovano […]
  - 13 days ago 4 Sep 19, 8:28pm -

menhedz.com - Kur'an

 • Allahov razgovor sa vjernicima u Džennetu
  Uzvišeni Allâh je rekao: إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً أُوْلَئِكَ لاَ خَلاَقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ وَلاَ يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ “Doista oni koji za obavezu svoju prema Allâhu i zakletve svoje kupuju nešto što malo vrijedi, na drugom svijetu nikakva dobra neće imati. Allâh s […]
  - 43 days ago 5 Aug 19, 4:14pm -
 • Prelijepo kazivanje o četiri iskušenja koja su spomenuta u suri Kehf
  Prelijepo kazivanje o iskušenjima spomenutim u suri El-Kehf i o dragocjenim poukama tih iskušenja.
  - 47 days ago 1 Aug 19, 2:44pm -
 • Korist od višeženstva imaju žena, muž i ummet
  Kaže Uzvišeni Allah: „Zaista je ovaj Kur'an uputa ka Putu koji je najispravniji, i vjernicima koji čine dobra djela donosi radosnu vijest da ih čeka nagrada velika.“ (El-Isra, 9) Rekao je šejh i mufessir Eš-Šenkiti, rahimehullah: “Kur'an je dozvolio višeženstvo zbog koristi same žene, kako joj ne bi bila uskraćena udaja (s obzirom da je […]
  - 65 days ago 14 Jul 19, 7:00pm -
 • Minuta uz Kur’an – Allah čuva Svoja stvorenja, a na ljudima je da Mu se pokore
  Predavač u ovom kratkom predavanju pojašnjava ajet u kome se spominje da je Allah Uzvišeni naredio Musaovoj majci da ga baci u rijeku pojašnjavajući time da je Allah jedini Koji svime upravlja i da ga samo On može spasiti. Predavač : Uvejd b. Hamud el-Atvi Prijevod: Senad Muhić Izvor: Islamhouse.com Priprema: Menhedz.com
  - 19 May 19, 5:37pm -
 • Minuta uz Kur’an – Dobrota roditelja je uzrok očuvanja imetka svojoj djeci čak i nakon njihove smrti
  Predavač u ovom kratkom isječku pojašnjava jedan od uzroka očuvanja imetka svojoj djeci čak i nakon smrti roditelja. Jako poučno. Predavač : Uvejd b. Hamud el-Atvi Prijevod: Senad Muhić Izvor: Islamhouse.com Priprema: Menhedz.com
  - 15 May 19, 5:33pm -
 • Na koje se sve načine postiže rizk?
  Poznati mufessir i imam El-Kurtubi, rahimehullah, je u svom Tefsiru rekao sljedeće: Postoji šest vrsta sebeba pomoću kojih se traži opskrba (rizk): 1 Najuzvišenija je opskrba kojom je opskrbljivan Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, a ona se ogleda u njegovim riječima: „Moja opskrba se nalazi ispod sjenke moga koplja, a poniženje i potčinjenost određena je onom […]
  - 12 Apr 19, 4:45pm -
 • Brdo u Džehennemu
  Ebû Se´îd el-Hudrî je ispričao da je Vjerovjesnik (sallâ Allâhu ‘alejhi ve sellem) rekao o Allâhovim (azze ve džell) Riječima ”Ja ću opteretiti njega usponom” (Kur'an,  74:17) ”To je brdo od vatre na koje će se morati penjati. Kada stavi svoju ruku na njega, ona se istopi, a kad je podigne, ona se povrati. Kada stavi svoju […]
  - 11 Apr 19, 2:10pm -
 • Ukrasi i lijepe stvari su samo za vjernike
  Kaže Uzvišeni Allah u prijevodu značenja: “Reci: ‘Ko je zabranio Allahove ukrase koje je On za robove Svoje stvorio, i ukusna jela?’ Reci: ‘To je za vjernike na dunjaluku, a i na ahiretu jesu samo za njih.’ Eto, tako Mi podrobno izlažemo ajete ljudima koji znaju. Reci: ‘Gospodar moj zabranjuje gnusna djela, i javna i […]
  - 19 Feb 19, 1:13pm -
 • Minuta uz Kur'an – Jačina djelovanja Kur'ana
  Ovaj isječak objašnjava jačinu djelovanja Kur’ana i spominje razlog okretanja mnogobožaca od njega. Predavač: Uvejd b. Hamud el-Atvi Prijevod: Senad Muhić Izvor: Islamhouse.com
  - 24 Dec 18, 3:36pm -
 • Minuta uz Kur’an – Allah svoju kaznu ne spušta zbog dva razloga
  Ovaj video snimak pojašnjava razloge zbog koji Allah neće kazniti ljude. Predavač : Uvejd b. Hamud el-Atvi Prijevod: Senad Muhić Izvor: Islamhouse.com
  - 15 Dec 18, 9:23am -

Islam - islampress.net

 • Prizor za pamćenje
  Prije par sedmica, poslije džume,  primijetila sam jedan prizor. Prelijepa starija žena je sjedila na stolici dok je učila Kur’an, i svako malo je pauzirala i učila dovu. Način na koji je lice okrenula prema nebu, kako je dlanove namjestila u dovi, kako su joj oči bile pune nade i molbe, kako su joj usne […]
  - 6 days ago 11 Sep 19, 9:15pm -
 • Droge, alkohol i muslimani
  Osjećaj krivice, sramote i straha od stigmatizacije su među razlozima zašto mnogi muslimani ne traže pomoć. Osim toga, stvarnost je da ne postoje kulturno osjetljiva mjesta koja pružaju pomoć muslimanima koji se bore s ovisnošću o drogama i alkoholu. Iako bi većina muslimana mogla biti šokirana saznanjem ili priznanjem, kao i šira zajednica, muslimanska zajednica […]
  - 13 days ago 4 Sep 19, 8:22pm -
 • Poučna priča: Nafaka uvijek pronađe svoj put
  Šejh Ali Tantavi, rahimehullah, prenio je jednu interesantnu priču: „Ispričao mi je šejh Sadik al-Madžidi, bivši afganistanski ministar u Egiptu, kako je jednom dobio važan politički zadatak u Rusiji. Pošto se plašio da će na putu prolaziti kroz mjesta čiji stanovnici ne kolju meso na halal način, a kod sebe je imao dvije kokoši, zatražio […]
  - 26 days ago 22 Aug 19, 8:57pm -
 • Vjerski značaj, smisao i svrha kurbana
  Sama riječ kurban, općenito, u širem smislu, znači žrtva i ono što se žrtvuje. U užem vjerskom smislu, uobičajenom kod naših i mnogih drugih muslimana u svijetu, označava živinče, koje se žrtvuje po propisima vjere, u danima Kurban bajrama. To žrtvovanje, odnosno prinošenje kurbana, ili, kako se kod nas popularno kaže: “klanje kurbana”, je, kako […]
  - 38 days ago 10 Aug 19, 10:02pm -
 • Moje dijete i Kurban-bajram: Kada djeca mogu prisustvovati klanju kurbana?
  Mnoge majke se pitaju koja je dob djeteta najpogodnija da može prisustvovati klanju kurbana. Dr. Sumeja Ibrahim El-A’ndas ponudila je odgovor na ovo zanimljivo pitanje: “Draga majko, postoji nekoliko vrlo značajnih stvari o kojima majka (a i svaki roditelj) treba voditi računa prije Kurban-bajrama. To su: – Reci svome djetetu da će taj kurban i […]
  - 38 days ago 10 Aug 19, 10:01pm -
 • Hadžije na Arefatu: Vrijeme provode u dovama, namazu i učenju Kur’ana
  Put prema Arefatu, a boravak na ovom mjestu je jedan od tri farza ili tri temeljna obreda hadždža, pete islamske dužnosti, javlja Anadolu Agency (AA). Deveti dan posljednjeg mjeseca hidžretskog kalendara zul-hidždžeta, poznat i pod nazivom Dan Arefata, ove godine je 10. augusta. U noći s petka na subotu hadžije su organizovano prevezene do ove […]
  - 38 days ago 10 Aug 19, 9:59pm -
 • Bosanka uči pravljenju halve kuhare na Hadžu
  Izvor:
  - 38 days ago 10 Aug 19, 9:58pm -
 • Jesu li odabraniji prvih deset dana zul-hidždžeta ili dani ramazana?
  Uzvišeni Allah je stvorio vrijeme, odredio je izmjenu dana i noći. Svaki dan sa sobom nosi određene prilike, koristi i blagodati koje se više nikada neće ponoviti. Ovaj dan koji je prošao je prošao i zatvorila se njegova stranica. Ko je iskoristio njegove blagodati, postigao je svako dobro. Ko ga nije iskoristio nikada više neće […]
  - 46 days ago 2 Aug 19, 10:19pm -
 • Trošite na svoje roditelje i opskrba će vam doći odakle ne očekujete
  Rekao sam im: “Želim da se svako od vas prisjeti događaja ili nečega što je utjecalo na vaš život i čime ste zapanjeni. Jedan od hadžija iz Jordana je ispričao: “Prošle godine radio sam u jednoj kompaniji i morao sam podnijeti ostavku. Dali su mi 3.200 dinara (∼7.190 KM). Uzeo sam novac, i to je […]
  - 98 days ago 11 Jun 19, 12:15pm -
 • Vjerovanje muslimana u pogledu Isusa / Isaa, a. s.
  Priredio: mr. Pezić Elvedin S obzirom na to da živimo u podneblju gdje muslimani i kršćani žive zajedno, smatram da je bitno da muslimani jasno kažu kakvo je njihovo vjerovanje u pogledu Isusa / Isaa, a. s., a to vjerovanje ujedno je i vid odgovora na njihove dileme o tom pitanju. Na samom početku smatram da […]
  - 99 days ago 10 Jun 19, 11:57am -

stazomislama.com

minber.ba

 • novoTrump: SAD “kao zapeta puška” nakon napada na Saudijsku Arabiju
  Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su Sjedinjene Države spremne “kao zapeta puška” za potencijalni odgovor na napad na naftna postrojenja Saudijske Arabije, nakon što je visoki zvaničnik američke administracije za napad okrivio Iran. “Ima razloga da vjerujemo da znamo ko je krivac, kao “zapeta puška” smo, ali čekamo da čujemo od Kraljevine za […]
  - 19 hours ago 16 Sep 19, 8:02pm -
 • novoPutin ponudio Saudijcima ruske protivraketne sisteme S-400
  Predsjednik Rusije Vladimir Putin predložio je danas Saudijskoj Arabiji da kupi ruske protivzračne sisteme da bi branila svoju teritoriju poslije nedavnih napada na naftna postrojenja u toj zemlji. “Spremni smo da pomognemo Saudijskoj Arabiji da bi mogla da zaštiti svoju teritoriju. To se može učiniti na isti način kao što je već uradio Iran, kupovinom […]
  - 19 hours ago 16 Sep 19, 7:59pm -
 • novoNetanyahu ponovio plan skore aneksije većeg dijela okupirane Zapadne obale
  Izraelski premijer Benjamin Netanyahu I danas je ponovio predizborno obećanje da će aneksijom Izraelu pripojiti veći dio okupirane Zapadne obale, javlja Anadolu Agency (AA). “Nametnut ćemo izraelski suverenitet u Jordanskoj dolini i regiji Mrtvog mora čim formiramo novu vladu“, kazao je Netanyahu danas na sjednici izraelske vlade koja je prvi put od okupacije Zapadne obale […]
  - 19 hours ago 16 Sep 19, 7:57pm -
 • novoAfganistan: Ubijen američki vojnik tokom operacije NATO-a
  NATO je danas saopćio da je jedan američki vojnik u Afganistanu poginuo tokom operacije. Navedeno je da je taj vojnik poginuo “u akciji”, ali nisu iznijeti nikakvi detalji. Predsjednik SAD Donald Trump je prošle nedjelje iznenada obustavio pregovore o okončanju najdužeg rata u američkoj historiji, a kao razlog je naveo nedavni napad talibana u Kabulu […]
  - 19 hours ago 16 Sep 19, 7:56pm -
 • Ljubav u ime Allaha temelj je islamskog bratstva
  Piše: Nevad Alijagić Karakteristika bratstva u islamu jeste ta što je ovo bratstvo sklopio Uzvišeni Gospodar iznad sedam nebesa onda kada je objavio u Svojoj časnoj Knjizi riječi: “zaista su vjernici braća.” Svaki onaj koji izgovori la ilahe illallah smatra se sljedbenikom ummeta Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, a ujedno je brat svakom drugom muslimanu […]
  - 1 day ago 16 Sep 19, 12:31pm -
 • Cavusoglu se obrušio na Izrael: Postaju rasistički režim aparthejda
  Najava izraelskog premijera Benjamina Netanyahua da će pripojiti područja Zapadne obale pokazuje da Izrael postaje rasistički režim aparthejda, rekao je šef turske diplomatije Mevlut Cavusoglu tokom posjete Džedi. Netanyaahu je 10. septembra rekao da će pripojiti Jordansku dolinu. Cavusoglu je rekao da ovaj “sramotni plan” Netanyahua predstavlja “podao” pokušaj dobijanja glasova uoči izbora, zakazanih za […]
  - 2 days ago 15 Sep 19, 6:46pm -
 • Čelnici talibanskog pokreta borave u radnoj posjeti u Rusiji
  Delegacija afganistanskog talibanskog pokreta u radnoj je posjeti u Rusiji, javlja Anadolu Agency (AA). Svega nekoliko dana nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da su američko-talibanski mirovni pregovori “mrtvi“, delegacija talibanskih lidera u petak je doputovala u Moskvu. “Delegacija je u Moskvi i već se sastala sa specijalnim izaslanikom Vladimira Putina za Afganistan […]
  - 2 days ago 15 Sep 19, 6:45pm -
 • SAD: Lokalni zvaničnik zbog muslimanskog identiteta tri sata ispitivan na aerodromu u New Yorku
  Mohamed Khairullah, koji 13 godina obnaša dužnost načelnika općine Prospect Park, u saveznoj američkoj državi New Jersey, po povratku s godišnjeg odmora tri sata je ispitivan na aerodromu u New Yorku, oduzet mu je telefon i pitan je da li je imao susrete s teroristima, prenosi Anadolu Agency (AA). Khairullah je, u izjavi za lokalne […]
  - 2 days ago 15 Sep 19, 6:43pm -
 • Trump egipatskog predsjenika Sisija oslovio sa “moj omiljeni diktator”
  Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Trump nazvao je egipatskog predsjednika Abdulfettaha es-Sisija njegovim “omiljenim diktatorom”, a to se desilo tokom prošlomjesečnog Samita G-7 u Francuskoj, prenosi Anadolu Agency (AA). Američki list “Wall Street Journal” je, pozivajući se na američke i egipatske zvaničnike, objavio je tekst u kojem se navodi kako je Trump očekujući dolazak […]
  - 2 days ago 15 Sep 19, 6:41pm -
 • Dobro i zlo – Hfz. Alija ef. Rahman

  - 3 days ago 14 Sep 19, 9:48am -

divithana.com

 • Sjeti se milosti kojom te je Allah dž.š. obasuo
  Ono što ti dajem uzmi, i zahvalan budi. (Kur’an, 7:144) Kada ugledaš jutarnje sunce, sjeti se da ono grije i hiljade unesrećenih žena, a ti si blagoslovljena. Sjeti se da ono grije i hiljade gladnih žena, a ti živiš u izobilju. Sjeti se da ono grije i hiljade zarobljenih žena, a ti sasvim slobodna. Sjeti ...
  - 22 Dec 18, 7:29pm -
 • Sura Ez-Zumer – Iz dnevnika jednog muhafiza
  15. 05. 2015. god. … Nekada se probudim prije nego alarm zazvoni. Tako je bilo ove noći kada sam se probudio uz ajete s kraja sure Zumer. Ova sura mi je bila posebno draga upravo zbog tih ajeta koji govore o jednoj veoma upečatljivoj sceni Sudnjeg dana. Ležao sam tako mirno, slušajući prijatan glas i ...
  - 18 Dec 18, 12:27pm -
 • Iz dnevnika jednog muhafiza
  … Rijeka je uz blagi žubor krčila sebi put preko raznobojnog kamenja žureći da se sastane sa drugom rijekom na ušću. U krošnjama drveća sa jedne i druge strane rijeke ptice su cvrkutale i dozivale jedna drugu. Jutarnje sunce se polako uspinjalo na nebu i svojim svjetlucavim zracima uljepšavalo je rječne brzake i virove. Trava ...
  - 13 Dec 18, 2:57pm -
 • Ruža me naučila
  Ruže su oduvijek bile moje najdraže cvijeće. Uvijek bih ostala zapanjena njenom ljepotom, ali samo na trenutak. Ali baš u tom trenutku i trenucima koji bi dolazili poslije, ruža me naučila neprocjenjivu lekciju. Pod ovim ne mislim na lekciju iz botanike ili hortikulture. Mislim na lekciju života. Šta se desi savršeno oblikovanim laticama ruže čak ...
  - 11 Dec 18, 1:03pm -
 • Čuvajući svoj hidžab sačuvala je život svojoj porodici
  Godine 1979. moj djed je odlučio da napusti svoj dom u Siriji i započne novi život u Sjedinjenim Američkim Državama. Plan je bio takav da moj djed prvi dođe u Kaliforniju, a nakon njega i moja nena sa njihovih sedmoro djece. Njihov American Airlines let #191 uključivao je presjedanje u New Yorku, onda vezu sa ...
  - 4 Dec 18, 1:36pm -
 • Tradicionalni ženski mevlud u Behram-begovoj medresi
  Tradicionalni ženski mevlud Petak, 30. novembar 2018. godine Džamija Behram-begove medrese Nakon jacija-namaza
  - 29 Nov 18, 1:23pm -
 • Jedna kratka zametnuta priča
  Autor: Esad Bajić Ponekad insan izgovori riječ koju i ne bi da je svjestan ko će je čuti a ponekad tako čuje ono što bi volio ne čuti. Da je Hasan znao da Nihad još stoji pred vratima ušutio bi ili sačekao da ode pa onda svoju ženu Rukiju začuđeno pogledao i rekao: „Ne mogu ...
  - 28 Nov 18, 5:53pm -
 • PET NAČINA DA POVEĆATE SVOJU OPSKRBU
  Kada ste u dugovima i finansijskim poteškoćama to može imati ozbiljne posljedice po vaš život i utjecati, u većoj ili manjoj mjeri, na sve što radite. Finansijske brige mogu onesposobiti generacije, ali mi, elhamdulillah, imamo rješenje u Kur’anu i sunnetu kako da povećamo svoju opskrbu. Naime postoji pet stvari koje možete uraditi upravo sada da bi ...
  - 22 Nov 18, 5:08pm -
 • Putovanje, Poslaniče!
  Poznati osmanski putopisac Evlija Čelebi opisuje jedan događaj, koji se zbio prije nego što će krenuti na svoje putovanje, a taj događaj navodi kao razlog svojih putovanja. Ovako ga je prepričao: -U blizini luke Jemiš nalazi se džamija po imenu Ahi Čelebi. Jedne noći usnih sebe u toj džamiji. Vrata su se odma otvorila, a ...
  - 17 Nov 18, 10:23am -
 • Edukativno druženje sa dulama
  Sutra, u petak 16.11.2018 godine u 18:30, u vrtiću “Slatko djetinjstvo” bit će održano edukativno druženje sa dulama. Radionicu će voditi Mirha i Sabina, dule koje su svoje certifikate stekle od DONA International, vodeće svjetske organizacije za certificiranje dula. Edukativna druženja su besplatna i predviđena za sve zainteresovane trudnice, majke, buduće majke… Svaki ciklus druženja ...
  - 15 Nov 18, 6:42pm -

akos.ba

 • novoIzvlačenje pouke iz kazivanja o Musau a.s.
  “A lijep ishod će biti za one koji se budu Allaha bojali.” (Kur'an) O tome nam Kur'an govori, a sjećanje na događaj koji se desio na Dan Ašure to praktično pokazuje. Allah pomaže vjernicima, pa ako treba promijeni i zakon svijeta, jer Allah je Gospodar svega i kad nešto hoće samo kaže “budi” i onoThe post Izvlačenje pouke iz kazivanja o Musau a.s. appeared first on AKOS.
  - 4 hours ago 17 Sep 19, 11:29am -
 • novo“Muškarčine” zašto udarate žene?
  Nasilje u porodici je vrlo prisutan problem u našem društvu koje je, inače, većinski vjerski nastrojeno. Ta činjenica je paradoks sama po sebi jer se predstavljamo kao vjernici i praktičari vjere a u svojim životima, ponekad, pokazujemo skroz drugačije lice. Ovaj problem je prepoznat i od strane države te je donesen poseban Zakon o sprečavanjuThe post “Muškarčine” zašto udarate žene? appeared first on AKOS.
  - 7 hours ago 17 Sep 19, 8:18am -
 • Razvijanje islamskog karaktera kod djece
  Vrlo ozbiljno pitanje sa kojim se danas suočava islamski svijet je karakter naše mladosti, koji je često daleko od islamskog učenja. Kada čitam novinske izvještaje o ponašanju naše mladosti, moje srce plače od bola. Hvata me tuga i pitam se gdje je ummet? Muslimanska omladina pije alkohol? Muslimanska omladina krade? Muslimanska omladina nema poštovanja premaThe post Razvijanje islamskog karaktera kod djece appeared first on AKOS.
  - 1 day ago 16 Sep 19, 6:05am -
 • Koja druga riječ osim Allahove može rastopiti srce?
  „Znam za mnoge od vas da su ove stvari previše genijalne, ali reći ću vam nešto… ronjenje u Allahove riječi su tako korisno iskustvo jer se sa svakim učenjem nečega u vašoj vjeri polira. Što više istražujem i kao rezultat toga divim se nevjerovatno sistematskom Allahovom govoru, to mi je apsolutno strahopoštovanje. Koja druga riječThe post Koja druga riječ osim Allahove može rastopiti srce? appeared first on AKOS.
  - 2 days ago 15 Sep 19, 9:57am -
 • Zamke shvatanja “Allah će oprostiti, On je milostiv”
  Među brojnim muslimanima vrlo često možemo čuti frazu “Allah sve prašta i milostiv je”, ako razmislimo  o tome kada i za koje situacije se ona koristi, odmah postaje jasno kako se ona koristi u pogrešne svrhe. Iako su to, u stvari, Božji atributi (sifati), postoje i drugi atributi koje treba priznati, kao što je AllahThe post Zamke shvatanja “Allah će oprostiti, On je milostiv” appeared first on AKOS.
  - 2 days ago 15 Sep 19, 6:23am -
 • Praznovjerja među Bošnjacima: Sujevjerja vezana za određene dane
  Sujevjerja vezana za određene dane Mnogo je predanja koji se pripisuju Allahovom Poslaniku i navode se bez ikakvog seneda, bez imena hadiski zbirki u kojima se nalaze i učenjaka koji ih navode. U jednom predanju, recimo za subotu kaže se da je subota ”dan nevolja i nezgoda. Taj dan je zabranjeno: sječenje noktiju, šišanje, brijanjeThe post Praznovjerja među Bošnjacima: Sujevjerja vezana za određene dane appeared first on AKOS.
  - 3 days ago 14 Sep 19, 8:06am -
 • Reisova hutba: Budite na pomoći drugima i vama će Uzvišeni biti na pomoći
  Reisu-l-ulema Islamske zajednice (IZ) u BiH Husein ef. Kavazović boravi u trodnevnoj posjeti Njemačkoj, u okviru koje je danas u njemačkom gradu Mainz održao hutbu i predvodio džuma-namaz. Planirano je da tokom posjete reisu-l-ulema u subotu 14. septembra, uruči Muraselu muftiji za Zapadnu Evropu Osmanu ef. Kozliću,  te da u nedjelju, 15. septembra, i zvaničnoThe post Reisova hutba: Budite na pomoći drugima i vama će Uzvišeni biti na pomoći appeared first on AKOS.
  - 4 days ago 13 Sep 19, 2:25pm -
 • Ako želiš sreću i uspjeh u danu, klanjaj sabah-namaz
  Ako radni dan započneš sa klanjanjem sabah-namaza, sigurno ćeš uživati u Allahovoj zaštiti. Allah, dž.š., će te sigurno zaštiti od svih zala i uputiti te ka dobru. Allah neće blagosloviti dan koji nisi započeo s klanjanjem sabaha. Klanjanje sabaha je prvi korak ka uspjehu i priznanju. Ovo su radosne vijesti za sve one koji klanjajuThe post Ako želiš sreću i uspjeh u danu, klanjaj sabah-namaz appeared first on AKOS.
  - 4 days ago 13 Sep 19, 9:15am -
 • Ne oslanjajte se na svoja djela
  Od znakova oslanjanja na svoja djela je gubitak nade u vremenima neuspjeha. Mnogi od nas mogu pasti u zamku vjerovanja da će nas naša djela dovesti u džennet. Ako svjedočimo o Allahovom jedinstvu i priznajemo status Muhammeda alejhi sselam kao njegovog Poslanika , klanjamo pet dnevnih namaza, postimo ramazan, dajemo zekat i idemo na  hadžThe post Ne oslanjajte se na svoja djela appeared first on AKOS.
  - 4 days ago 13 Sep 19, 8:50am -
 • 13 tajni do povećanja opskrbe/nafake
  Radim u gradu već 15 godina i jedan od aspekata rada u jednoj od finansijskih prijestonica svijeta koji sam primjetio je uticaj koji žestoko konkurentsko okruženje ima na pojedinca, i kako mjeriti vlastiti uspjeh po poziciji i plaći. Posjedovanje više novca (ili čak ušteda onoga što imate) postaje najveći cilj koji imamo, a taj ciljThe post 13 tajni do povećanja opskrbe/nafake appeared first on AKOS.
  - 5 days ago 12 Sep 19, 10:45am -

iskra-islama.net

menhedz.com

 • Kako je Abdullah ibn El-Mubarek htio prevariti svog neprijatelja
  U odlikama Abdullaha ibn El-Mubareka se spominje da je jednom, dok je učestvovao sa muslimanskom vojskom iz Horosana u borbi protiv medžusija, izašao u dvoboj kako bi se borio protiv medžusijskog ratnika. I tako dok su se oni borili nastupi vrijeme ikindijskog namaza, te Abdullah zatraži od protivnika kratku pauzu, i garanciju da ga neće […]
  - 2 days ago 15 Sep 19, 8:38pm -
 • Šta treba kazati kada nas zadesi nesreća ili iskušenje, obuzme strah ili se nađemo u opasnosti, kada nas nešto obraduje ili prijatno iznenadi…
  Adabi prema kadau i kaderu Proživljavajući sudbinu, koju mu je njegov Gospodar odredio, vjernik prolazi kroz razne situacije, na što različito reaguje: raduje se, tuguje, nada, žali, iznenađuje, razočarava, itd. U takvim i sličnim situacijama od edeba je i sljedeće: Kada čovjek govori o nečemu što će uraditi – kada čovjek govori o nečemu što […]
  - 3 days ago 14 Sep 19, 7:40pm -
 • 1001 priča: Odustao je od dersa zbog straha od rijaluka
  Sin poznatog učenjaka Fudajla ibn Ijjada pripovijeda sljedeće: “Moj otac je susreo Abdullaha bin El-Mubareka kod ulaza Benu Šejbe, te mu Ibn El-Mubarek reče: – ‘O Ebu Ali, hajde otiđimo u džamiju kako bi obnavljali znanje’. – A Fudajl mu reče: ‘Kada dođemo u džamiju, zar mi ne želiš kazivati ono što ja ne posjedujem […]
  - 4 days ago 13 Sep 19, 9:51am -
 • ČETIRI OTROVA SRCA
  Treba znati da je svaka nepokornost otrov za srce i uzrok njegove bolesti i uništenja. Njena posljedica jeste skretanje volje s puta koji je suprotan Allahovom, tako da njegova bolest raste i postaje sve opasnija. Ibn el-Mubarak veli: “Vidio sam kako loša djela ubijaju srce, I njegovo poniženje može voditi ka Ovisnosti o njima. Odvraćanje […]
  - 17 days ago 31 Aug 19, 4:28pm -
 • Znak ispravne bliskosti s Allahom
  Znak ispravne bliskosti s Allahom je taj da što više Allah uzdigne Svoga roba, on bude sve više ponizniji. Uzvišeni Allah kaže: Taj drugi svijet daćemo onima koji ne žele da se na Zemlji ohole i da nered čine, a oni koji se Allaha boje čeka srećan kraj. (El-Kasas: 83) Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, […]
  - 18 days ago 30 Aug 19, 2:30pm -

saff.ba

 • Preuzmite besplatnu mobilnu aplikaciju “Hisnul Muslim – Zaštita svakog muslimana”
  Hisnul Muslim – Zaštita svakog muslimana je aplikacija koja sadrži vjerodostojne dove sa arapskim i bosanskim prijevodom, kao i audio na arapskom i bosanskom. Dove su podijeljene u kategorije radi lakšeg odabira onih dova koje su nam potrebne u datom trenutku. Aplikacija također posjeduje i notifikacije za jutarnji i večernji zikr u skladu namazskih vremena […]
  - 21 Nov 17, 4:55pm -
 • Muderrisova hutba: Allah, dželle še'nuhu, zabranjuje nasilje, posebno zulum vladara
  Hatib: Nezim Halilović Muderris Tema današnje hutbe je Allah, dželle še'nuhu, zabranjuje nasilje (zulum). Zulum  je jedan od velikih grijeha, koji je prisutan u različitim oblicima, vremenu i prostoru, a svojstven je isključivo zlim pojedincima, grupama, pa i narodima. Zulum možemo podijeliti u tri vrste: 1. Prema Allahu, azze ve dželle, kroz širk (pripisivanje druga), što […]
  - 3 Mar 17, 8:27am -
 • Kratka priča za one koji žele lijegati i ustajati snažni i bezbrižni
  Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić Ova kratka priča može nam pomoći da učinimo velike promjene u našem životu.  Naime, jedan profesor je započeo svoje predavanje držeći u ruci čašu u kojoj je bilo malo vode. Podigao je čašu da je svi studenti vide, a zatim je upitao: ”Šta mislite kolika je težina ove čaše sa ovo […]
  - 24 Feb 17, 1:33pm -
 • Ja i moj babo
  Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić Kada sam imao 4 godine – moj babo je najbolji! Kada sam imao 6 godina – moj babo poznaje sve ljude. Kada sam imao 10 godina – moj babo je odličan, ali mu je narav teška. Kada sam imao 12 godina – moj babo je bio dobar kad sam ja bio […]
  - 23 Feb 17, 1:01pm -
 • Omer ibn Abdul-Aziz i siromašna starica
  Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić Prenosi se da je jedna siromašna starica, koja je živjela u Gizi u Egiptu, pisala pismo halifi Omeru ibn Abdul-Azizu. U pismu je stajalo da se njena stara ograda ili zid srušio, pa lopovi stalno ulaze u dvorište i kradu joj kokoši, a ona nema sredstava ni mogućnosti da to popravi. […]
  - 21 Feb 17, 5:10pm -

Islam - novihorizonti.ba

 • novoDjetinjstvo nekad i sad: “Sa 7 godina smo radili stvari koje djeca danas ni sa 13 ne znaju”
  Današnja se djece drže u staklenom zvonu dok roditelji pomno strijepe na svaki njihov potez. Ne daj bože da se povrijede. U moje vrijeme je bilo skroz drugačije… Imaš već sedam godina – brini se za sebe: Znate li koje je bilo glavno obilježje djeteta koje je krenulo u školu, a da nije školska torba? ...
  - 5 hours ago 17 Sep 19, 9:46am -
 • novoŽena koja je vladala Osmanskim carstvom i srcem sultana Ahmeda
  IslamBosna – Njeno ime je Mahpejker Kosem-sultanija, a prije nego je primila islam zvala se Anastasija. Historičari se razilaze oko njenog porijekla. Neki tvrde da je porijeklom iz Grčke, dok drugi tvrde da je porijeklom iz Bosne. Rođena je oko 1590. godine. Nju je u Istanbul, na dvor sultana poslao bosanski valija i ona je ...
  - 5 hours ago 17 Sep 19, 9:45am -
 • novoKrivio sam suprugu za nered po kući, ali nisam bio u pravu
  IslamBosna.ba- Pravio sam police u garaži kada mi je djevojčica iz susjedstva, jedna od prijateljica moje četverogodišnje kćerke, prišla i rekla: „Upravo sam vidjela vašu kuću. Prilično je neuredna. Norina mama bi trebala da više posprema“. „Pojedini bi tvoj komentar smatrali nepristojnim“, rekao sam. Djevojčica me je pogledala sarkastičnim osmjehom i rekla: „Da!“ 465c16f08eaf33b093a71e229b476a2dOno što ...
  - 5 hours ago 17 Sep 19, 9:44am -
 • novoPOUČNO PISMO MAJKE: Kćeri draga 3 stvari nikada ne bi trebala da trpiš u životu
  Da dušo, znam da misliš da sam stara. I ja sam griješila tokom godina. Da li si mi ikada oprostila za onu užasnu rođendansku tortu koju sam pokušala napraviti za tvoj osmi rođendan? Ili što sam ti poklonila mačića i ne znajući da si alergična na mačju dlaku? Zaista mi je žao zbog toga, ali ...
  - 5 hours ago 17 Sep 19, 9:44am -
 • novoDobio je sjajan posao, a onda mu je direktor rekao da ode i pogleda ruke svoga oca… otišao je i shvatio strašnu istinu
  Jedan mladić je otišao u veliku kompaniju da se prijavi za posao na važnoj poziciji. On je prošao prvi intervju, ali je od njega zatraženo da se sastane sa direktorom radi konačnog intervjua. Direktor je pogledao njegov odličan rezime, a zatim ga je pitao: – Da li ste primali školarinu za vrijeme školovanja? Momak je ...
  - 5 hours ago 17 Sep 19, 9:43am -
 • novoPismo jednog Bosanca majci o životu u Njemačkoj: Sijeda moja, mislim na tebe…
  Pismo jednog Bosanca njegovoj majci o životu u Njemačkoj, već je neko vrijeme pravi viralni hit. Pismo je, pod naslovom Čaj od dunje, preuzeto s portala Buka i prenosimo ga u cijelosti: “Draga majko, Voz je stig'o u Njemačku i s njim ja. Spav'o sam sinoć na stanici, ali ne brini. Ljeto je i nisam ...
  - 5 hours ago 17 Sep 19, 9:42am -
 • novoKako je Bužimljanka izliječila karcinom prije više od trideset godina
  Alije Ljubijankić živi u bužimskom naselju Radoč. Iako to izgleda prilično nevjerovatno, s karcinomom se dosta uspješno bori više od trideset godina. Aliji su doktori još sredinom osamdesetih godina prošlog stoljeća kazali da “od nje nema ništa” i da će živjeti još jako kratko. Međutim, ona i danas živi, i dalje je vitalna i pokretljiva. ...
  - 5 hours ago 17 Sep 19, 9:42am -
 • novoPoučna priča – Starac i izgubljena torbica
  IslamBosna.ba– Ibn Džerir et-Tabari pripovjeda: “Bio sam u Mekki u vrijeme hadža i vidio sam čovjeka iz Hurasana kako poziva ljude: “O hadžije, o stanovnici Mekke, onima koji su prisutni i onima koji su daleko, izgubio sam torbicu sa hiljadu dinara. Ko god vrati torbicu, Allah će ga nagraditi dobrim, sačuvat će ga od džehenemske ...
  - 5 hours ago 17 Sep 19, 9:40am -
 • Moja majka, moja prava ljubav
  IslamBosna.ba-Odrastao sam i otkrio da lijekovi i vitamini nisu slatkiši i sokovi. Odrastao sam i otkrio da se moj djed neće vratiti. Odrastao sam i otkrio da postoji puno strašnijih stvari od mraka. Odrastao sam i otkrio da su se iza osmijeha i smiješka moje majke krile suze i bol, a iza snage mog oca ...
  - 1 day ago 16 Sep 19, 2:12pm -
 • Hadž za vrijeme osmanske vladavine: Put je koštao koliko i stado od 150 ovaca
  Knjiga Hadž iz Bosne za vrijeme osmanske vladavine autora Aladina Husića bavi se hodočašćem u Mekku kao jednom od temeljnih odrednica islamske duhovnosti čiji se kontinuitet može pratiti na bosanskohercegovačkom prostoru još od 16. stoljeća. Za potrebe ove studije, Husić je koristio značajna istraživanja Mehmeda Mujezinovića i Hivzije Hasandedića, ali i arhivsku građu iz Ankare, ...
  - 1 day ago 16 Sep 19, 2:09pm -