Islam - putvjernika.com

 • Najvećeg tevhida jesu oni koji se najviše oslanjaju na Allaha
  Od ibadeta koje je Uzvišeni Allah prpisao jeste i tevekkul – oslonac na Njega Uzvišenog. Najvećeg tevhida jesu oni koji se najviše oslanjaju na Allaha. Tevekkul predstavlja djelo srca kako spomije imam Ahmed, rahimehullah. Uzvišeni Allah je na puno mjesta u Svojoj Knjizi naredio tevekkul i obavijestio da voli one koji se oslanjaju na Njega. […]
  - 1 day ago 19 Feb 20, 7:37pm -
 • Osobine stranaca (gariba)
  To su oni ljudi koji su ostali da pozivaju u islam, naređuju dobro i odvraćaju od zla i vode džihad, iako ih većina gleda s prijekorom. To su oni protiv kojih se urotio cijeli svijet uključujući i ljude iz njihovog naroda. *** Prenosi se od Ebu Hurejre, radijAllahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi […]
  - 3 days ago 17 Feb 20, 8:17pm -
 • VALENTINOVO – DAN BLUDA I NEMORALA
  Kršćanski (gregorijanski) vjerski kalednar je tokom godina svoga razvoja obogatio svoj sadržaj sa mnogo različitih paganskih praznika i kršćanskih slavlja koji odvraćaju čovjeka od robovanja Allahu subhanahu we te’ala. Valentinovo je jedan od ovih praznika, u kojem sve više muslimana uzima udjela. Mnogi vide ovaj dan kao jednu bezazlenu zabavu, priliku za ispoljavanje ljubavi i […]
  - 6 days ago 14 Feb 20, 7:25pm -
 • Šiitski autoritet Kemal Hajderi otvoreno govori šta će šijje uraditi ako se dočepaju vlasti nad sunijama
  Iako je osnova šiitskih autoriteta da lažu koristeći “sveto” pravilo tukje (prikrivanja) kada je u pitanju odnos prema muslimanima, ipak, pojedini vjerski autoriteti šijja otvoreno ispoljavaju namjere šiija prema muslimanima. Ovakav je slučaj sa šiitskim autoritetom Kemalom Hajderijem koji otvoreno priznaje da kada šijje kažu sunijama “braća” da se tada samo pretvaraju jer nemaju vlast nad […]
  - 6 days ago 14 Feb 20, 3:02pm -
 • Vrste grijeha
  Dvije su vrste grijeha: mali i veliki. Ibnul Kajjim kaže: “Kur’an i sunnet, te konsenzus ashaba i tabi'ina poslije njih, kao i imama ukazuje da se grijesi dijele na velike i male.” Uzvišeni kaže (u prijevodu značenja): “Ako se budete klonili velikih grijehova, onih koji su vam zabranjeni, Mi ćemo preći preko manjih ispada vaših […]
  - 8 days ago 12 Feb 20, 8:49pm -
 • Znaci čovjekove ljubavi prema Allahu
  Znaj, da svako tvrdi da voli Uzvišenog Allaha i da je lahko tvrditi, a teško dokazati. Kad tvrdi da voli Uzvišenog Allaha čovjek sebi ne smije dozvoliti da bude zaveden šejtanovim obmanama i podvalama duše, sve dok je ne provjeri i ne dokaže da ima znakova za takvu ljubav. U znake čovjekove ljubavi prema Uzvišenom […]
  - 9 days ago 11 Feb 20, 10:27pm -
 • Stajala je pored mene kao brdo Uhud
  Nakon završenog seminara o izučavanju Sire (životopis Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi we sellem) u Medini, iako je bilo kasno, odlučio sam da se vratim u Mekku. Na pola puta, vidio sam po strani prevrnut automobil iz kojeg je izbijao dim! Odmah sam se zaustavio i dotrčao do prevrnutog automobila kako bi pomogao unesrećenim. Što sam […]
  - 11 days ago 9 Feb 20, 1:46pm -
 • Pouka za onoga ko pameti ima
  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا Neka je uzvišen Onaj koji robu Svome objavljuje Kur'an da bi svjetovima bio opomena…(Kuran: Al-Furqan-Furkan,1) S obzirom da si pismena i razumna osoba dobro ti je poznato da tvoj život ima kraj i da o času rastanka […]
  - 12 days ago 8 Feb 20, 9:26pm -
 • „Tako mi Allaha, da se nisam bojao da ćete pomisliti da se bojim smrti, još bih klanjao!“
  Se'id ibn Amir el-Džumehi je bio jedan od hiljada onih koji su izašli na mjesto Ten'im nedaleko od Mekke na poziv kurejšijskih prvaka kako bi bili očevici smrti jednog od drugova Allahovog Poslanika, alejhisselam, Hubejba ibn Adija, kojeg su na prevaru zarobili. Njegova mladalačka sposobnost mu je omogućila da se probije između ljudi i dospije […]
  - 13 days ago 7 Feb 20, 9:32pm -
 • CIJENA PONIŽENJA
  Nekim slabim dušama se pričinjava da ponos ima preveliku cijenu koja se ne može platiti pa stoga odabiru poniženje i sramotu bježeći od ovih teških obaveza, te žive bezvrijednim životom, uplašeni i uznemireni bojeći se svoje sjenke i svoga odjeka. “Misle da je svaki povik usmjeren njima”, “I naći ćeš ih da su najpohlepniji za […]
  - 14 days ago 6 Feb 20, 9:02pm -

menhedz.com

 • novoSabur Vjerovjesnika, alejhissalatu vesselam
  Bilježi se od Aiše, radijallahu anha, da je rekla: “Pitala sam Poslanika, alejhissalatu vesselam: ‘Da li si ikada doživio dan koji ti je bio teži od Dana Uhuda?’ Poslanik odgovori: ‘Doživio sam od tvoga naroda što sam doživio. Najteže što sam od njih doživio je bilo na Dan Akabe. Tada sam se ponudio Ibn Abdi […]
  - 5 hours ago 20 Feb 20, 4:12pm -
 • Odbrana časti muslimana
  Poslanik, alejhissalatu vesselam, je rekao: “Ko brani vjernika od munafika, Allah pošalje meleka koji će braniti njegovo meso na Kijametskom danu od Džehennema. Onaj ko optuži muslimana nečim, želeći da ga ocrni i osramoti, Allah će ga zadržati na Siratu (džehennemskom mostu) sve dok ne odustane od onog što je rekao.”1 Bilježi se od Džabira […]
  - 1 day ago 19 Feb 20, 6:59pm -
 • Onaj ko je ispružio svoju nogu neće ispružiti svoju ruku!
  Jednom je poznati oholnik Ibrahim Paša sin Muhammeda Alija, koji je tada vladao Misrom (Egiptom, op. M), ušao u Emevijsku džamiju dok je poznati učenjak Šama, Se'id el-Halebi, držao predavanje prisutnima. Dok je šejh držao predavanje njegove noge su bile ispružene, pa je ovaj oholnik (Ibrahim Paša) prošao pored šejha iščekujući od njega strahopoštovanje i […]
  - 2 days ago 18 Feb 20, 5:53pm -
 • Da li bi mogla biti kamata u prodaji čistog zlata za mješovito zlato?
  Pitanje: Da li je dopušteno za mene razmjenjivati dijamantni prsten za zlato izravno s trgovcem? Imajte na umu da je prsten od bijelog zlata skupa s dijamantom. Ako to nije dopušteno, nadam se da možete objasniti ispravan način za razmjenu ovag prstena za zlato. Odgovor: Hvala Allahu. Nije dopušteno prodati zlato za zlato, osim ako […]
  - 3 days ago 17 Feb 20, 3:24pm -
 • Foto citat: Allahu nije ništa skriveno ni na zemlji ni na nebu
  إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ Allahu doista ništa nije skriveno, ni na Zemlji, ni na nebu! (Sura Ali Imran – Imranova porodica, 5)
  - 4 days ago 16 Feb 20, 9:42pm -
 • Propis razvoda supruge u drugom stanju
  Pitanje: Da li je dozvoljeno razvesti suprugu koja je u drugom stanju? Odgovor: Ova sumnja se događa kod nekih od običnih ljudi, tj. neki od njih smatraju da nije dozvoljeno dati talak (razvod) nosećoj ženi! Iskreno, ne znam odakle im ovakvo ubjeđenje, jer takvo nešto nema nikakve osnove u govorima učenjaka. Dakle, to je neosnovano […]
  - 5 days ago 15 Feb 20, 7:20pm -
 • Koja je razlika između nevjernika i ehlul-kitabija?
  Pitanje: Molimo vas da nam pojasnite razliku između nevjernika i ehlul-kitabija, znajući da su ehlul-kitabije židovi i kršćani koji su također nevjernici, pa kakva je onda razlika između njih? Allah vas nagradio svakim dobrom. Odgovor: Svi su oni nevjernici. Stoga ehlul-kitabije od židova i kršćana su nevjernici, i samim tim oni sudjeluju sa drugima s ovim […]
  - 6 days ago 14 Feb 20, 7:57pm -
 • Greške klanjača u namazu (14. dio)
  Šezdeset i šesta greška: opće propuštanje zikrova koji se uče nakon farz namaza. Ispravno: redovito učenje propisanih zikrova nakon svakog farz namaza i nepropuštanje istih, zato što su oni od pritvrđenih suneta, i zato što s njim dolazi mnogo hajra, a od kojeg su i umnožavanje dobrih djela. Šezdeset i sedma greška: da se klanjač, […]
  - 7 days ago 13 Feb 20, 5:34pm -
 • Ponašanje Allahovog Poslanika u raznim situacijama
  Uzvišeni je rekao svom Vjerovjesniku, alejhissalatu vesselam: Jer ti si, zaista, najljepše ćudi. (El-Kalem, 4) Znači, veličanstvenog edeba.1 Taj njegov edeb je bio Kur'an kojim ga je odgojio Allah, a to je islam i propisi islama. Ovo značenje se bilježi od Ibn Abbasa, kada govorio o Allahovim riječima: Jer ti si, zaista, najljepše ćudi. (El-Kalem, […]
  - 8 days ago 12 Feb 20, 8:33pm -
 • Iskušana i provjerena ulema: Imam Sufjan Es-Sevri – učenjak kojeg je halifa htio razapeti
  Imam Sufjan Es-Sevri, rahimehullah, preselio 161. hidžretske Kratka biografija On je poznati imam, izvrsni učenjak, iskreni pobožnjak, divan uzor. Njegova kunja je Ebu Abdullah, a puno ime Sufjan b. Se'id b. Mesruk Es-Sevri iz Kufe. O njemu je Ez-Zehebi kazao: On je šejhul-islam, predvodnik svih hafiza, prvak istinske uleme svoga vremena, mudžtehid, napisao je knjigu […]
  - 10 days ago 10 Feb 20, 8:40pm -

menhedz.com - Kur'an

 • Kako se sačuvati nemorala? (primjer Jusufa a.s.)
  U ovom klipu šejh Jusuf Barčić nam objašnjava na primjeru Jusufa, alejhi selam, kako se musliman može sačuvati nemorala.
  - 38 days ago 13 Jan 20, 7:57pm -
 • Najveće iskušenje Jusufa alejhisselam
  U ovom klipu šejh Jusuf Barčić, rahimehullah, komentariše ajete sure Jusuf u kojima Uzvišeni govori o jednom od najvećih iskušenja kojima je iskušao Svoga poslanika Jusufa, alejhi selam.
  - 50 days ago 1 Jan 20, 2:42pm -
 • Sta će reći nevjernici kada im se približi Džehennem
  U ovom klipu šejh Jusuf Barčić komentariše ajete sure Eš-Šua’ra (Pjesnici) u kojima Uzvišeni opisuje govor nevjernika kada ugledaju za njih pripremljen Džehennem.
  - 54 days ago 28 Dec 19, 7:06pm -
 • Blagodati sure Kehf (Veza izmedju sure Kehf i Dedžala)
  Kratak i poučan video o blagodatima sure Kehf i vezi izmedju sure Kehf i Dedžala. (Multisebil)
  - 31 Oct 19, 7:43pm -
 • Komentar sure “El-Fatiha” od imama Sa'dija
  1 – U ime Allaha tj. otpočinjem svakim Allahovim imenom, zato što je riječ „ime“ (الإسم) jednina u obliku odredbenice, pa tako obuhvata sva lijepa imena Allaha. On je Bog Koji se obožava, Koji zaslužuje da samo On bude obožavan, zbog toga što On posjeduje svojstva božanstvenosti, a to su savršena svojstva Milostivog, Svemilosnog – to […]
  - 14 Oct 19, 6:31pm -
 • Allahov razgovor sa vjernicima u Džennetu
  Uzvišeni Allâh je rekao: إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً أُوْلَئِكَ لاَ خَلاَقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ وَلاَ يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ “Doista oni koji za obavezu svoju prema Allâhu i zakletve svoje kupuju nešto što malo vrijedi, na drugom svijetu nikakva dobra neće imati. Allâh s […]
  - 5 Aug 19, 4:14pm -
 • Prelijepo kazivanje o četiri iskušenja koja su spomenuta u suri Kehf
  Prelijepo kazivanje o iskušenjima spomenutim u suri El-Kehf i o dragocjenim poukama tih iskušenja.
  - 1 Aug 19, 2:44pm -
 • Korist od višeženstva imaju žena, muž i ummet
  Kaže Uzvišeni Allah: „Zaista je ovaj Kur'an uputa ka Putu koji je najispravniji, i vjernicima koji čine dobra djela donosi radosnu vijest da ih čeka nagrada velika.“ (El-Isra, 9) Rekao je šejh i mufessir Eš-Šenkiti, rahimehullah: “Kur'an je dozvolio višeženstvo zbog koristi same žene, kako joj ne bi bila uskraćena udaja (s obzirom da je […]
  - 14 Jul 19, 7:00pm -
 • Minuta uz Kur’an – Allah čuva Svoja stvorenja, a na ljudima je da Mu se pokore
  Predavač u ovom kratkom predavanju pojašnjava ajet u kome se spominje da je Allah Uzvišeni naredio Musaovoj majci da ga baci u rijeku pojašnjavajući time da je Allah jedini Koji svime upravlja i da ga samo On može spasiti. Predavač : Uvejd b. Hamud el-Atvi Prijevod: Senad Muhić Izvor: Islamhouse.com Priprema: Menhedz.com
  - 19 May 19, 5:37pm -
 • Minuta uz Kur’an – Dobrota roditelja je uzrok očuvanja imetka svojoj djeci čak i nakon njihove smrti
  Predavač u ovom kratkom isječku pojašnjava jedan od uzroka očuvanja imetka svojoj djeci čak i nakon smrti roditelja. Jako poučno. Predavač : Uvejd b. Hamud el-Atvi Prijevod: Senad Muhić Izvor: Islamhouse.com Priprema: Menhedz.com
  - 15 May 19, 5:33pm -

Islam - islampress.net

 • Ja ne klanjam, ali sam ipak bolji od pola onih što klanjaju!
  Jasmin Hrnić (Japa Ali) je zajedno sa braćom iz OKC-Sana napravio zanimljiv, nadasve duhovit ali i jako poučan video klip… „Licemjer ima tri osobine: kada govori laže, kada nešto obeća ne ispuni obećanje, a kada mu se nešto povjeri iznevjeri“. (1:10) Ovaj hadis prenosi Imam Ahmed u svome Musnedu, Buhari i Muslim u Sahihima, Tirmizi […]
  - 42 days ago 9 Jan 20, 2:53pm -
 • Slika dana – Džemat “Hanovi” Donje Moštre: Na sabahu više od 500 vjernika
  Ovo je fotografija sa sabah-namaza u džematu “Hanovi” Donje Moštre, MIZ Visoko, zabilježena je u nedjelju, 15.decembra ove godine. Džamija je bila mala da primi sve vjernike koji su se odazvali najboljem pozivu, pa je dio džemata klanjao u dječijim učionicama. Na sabah-namazu je bilo prisutno preko 500 muškaraca, od čega je 95 posto omladine. […]
  - 66 days ago 16 Dec 19, 10:03am -
 • Da znate od čega sve sadaka štiti, dijelili biste je svaki dan
  U našoj vjeri, odnosno Šerijatu, postoje vjerski propisi, među kojima su propisi sadake i zekata. Zekat je opće poznata stvar. Rekao je Poslanik, s.a.v.s.,:“Doista im je Allah propisao imetak u njihovom imetku, koji se uzima od njihovih bogatih (muslimana), pa se vraća (daje) njihovim siromašnim (muslimanima).“ (El-Buhari i Muslim). Ovaj hadis ukazuje, da zekat ide […]
  - 70 days ago 12 Dec 19, 6:30pm -
 • Travnik: Državljanin Republike Irske prihvatio islam u džamiji na Kalibunaru
  Jučer se u Travniku dogodila zanimljiva svečanost. Naime, u džamiji na Kalibunaru, kod vrijednog Alje ef. Cikotića, islam je prihvatio Paul Martin Duggan iz Republike Irske. Da Allah primi njegov šehadet i da ga poživi u islamu. Kako je izgledalo taj trenutak prelaska na islam možete pogledati u video prilogu.
  - 70 days ago 12 Dec 19, 2:38pm -
 • Kako je Zakir Naik postao terorista?

  - 15 Oct 19, 11:18am -
 • Odgovor svećeniku koji je izjavio da je Islam gori od nacizma i komunizma
  “Stoga svu mušku djecu pobijte! A ubijte i svaku ženu koja je poznala muškarca! A sve mlade djevojke koje nisu poznale muškarca ostavite na životu za se.” (Biblija, Brojevi 31: 17) “Zato idi, i pobij Amalika, i zatri kao prokleto sve što god ima; ne žali ga, nego pobij i ljude i žene i djecu […]
  - 25 Sep 19, 11:00am -
 • Prizor za pamćenje
  Prije par sedmica, poslije džume,  primijetila sam jedan prizor. Prelijepa starija žena je sjedila na stolici dok je učila Kur’an, i svako malo je pauzirala i učila dovu. Način na koji je lice okrenula prema nebu, kako je dlanove namjestila u dovi, kako su joj oči bile pune nade i molbe, kako su joj usne […]
  - 11 Sep 19, 9:15pm -
 • Droge, alkohol i muslimani
  Osjećaj krivice, sramote i straha od stigmatizacije su među razlozima zašto mnogi muslimani ne traže pomoć. Osim toga, stvarnost je da ne postoje kulturno osjetljiva mjesta koja pružaju pomoć muslimanima koji se bore s ovisnošću o drogama i alkoholu. Iako bi većina muslimana mogla biti šokirana saznanjem ili priznanjem, kao i šira zajednica, muslimanska zajednica […]
  - 4 Sep 19, 8:22pm -
 • Poučna priča: Nafaka uvijek pronađe svoj put
  Šejh Ali Tantavi, rahimehullah, prenio je jednu interesantnu priču: „Ispričao mi je šejh Sadik al-Madžidi, bivši afganistanski ministar u Egiptu, kako je jednom dobio važan politički zadatak u Rusiji. Pošto se plašio da će na putu prolaziti kroz mjesta čiji stanovnici ne kolju meso na halal način, a kod sebe je imao dvije kokoši, zatražio […]
  - 22 Aug 19, 8:57pm -
 • Vjerski značaj, smisao i svrha kurbana
  Sama riječ kurban, općenito, u širem smislu, znači žrtva i ono što se žrtvuje. U užem vjerskom smislu, uobičajenom kod naših i mnogih drugih muslimana u svijetu, označava živinče, koje se žrtvuje po propisima vjere, u danima Kurban bajrama. To žrtvovanje, odnosno prinošenje kurbana, ili, kako se kod nas popularno kaže: “klanje kurbana”, je, kako […]
  - 10 Aug 19, 10:02pm -

stazomislama.com

minber.ba

 • novoNelson o susretu s Dodikom: Puna podrška BiH, moguće nove sankcije
  “Razgovarali smo o potrebama za reformama, ali još važnije, kako pristupiti reformama. Bilo je važno da ja prenesem stav SAD-a da se mora poštovati teritorijalni suverenitet i integritet Bosne i Hercegovine”, rekao je u intervjuu “Jedan” ambasador Sjedinjenih Američkih Država u BiH Eric Nelson, o razgovoru sa članom Predsjedništva BiH Miloradom Dodikom. “Mora se poštovati […]
  - 40 mins ago 20 Feb 20, 8:59pm -
 • novoMektić: Pozivam Srbe da se distanciraju od opasne Dodikove politike
  Zastupnik Srpske demokratske stranke (SDS) u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Dragan Mektić pozvao je u četvrtak Srbe u Bosni i Hercegovini da se distanciraju od politike člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednika Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodika. Mektić je u razgovoru za Al Jazeeru optužio Dodika da “srpski narod vodi […]
  - 41 mins ago 20 Feb 20, 8:58pm -
 • novoPalestinci traže prekid zabrane izvoza koju im je nametnuo Izrael
  Palestinska Vlada počela je pregovore za ukidanje zabrane izvoza palestinskih proizvoda koju je nametnuo Izrael. U saopćenju iz Ramallaha se navodi da palestinska Vlada, posredstvom međunarodnih medijatora, pregovara s izraelskim vlastima kako bi se okončala zabrana izvoza palestinskih poljoprivrednih proizvoda. Pregovore su inicirali palestinski ministri ekonomije Khaled al-Osaily i poljoprivrede Riyad al-Atari nakon razgovora s […]
  - 45 mins ago 20 Feb 20, 8:54pm -
 • novoU masakru u Njemačkoj ubijen i Hamza Kurtović iz Prijedora
  U stravičnom masakru, koji je u njemačkom gradu Hanau počinio Tobias R., ubijen je dvadesetogodišnji Hamza Kurtović, čiji su roditelji porijeklom iz Prijedora, potvrdili su nam članovi porodice nesretnog mladića. Prvi pucnji su se čuli oko 22 sata u nargila baru u centru Hanaua. Ubica je nasumice pucao i izašao. Nakon toga je otišao u […]
  - 47 mins ago 20 Feb 20, 8:52pm -
 • Tefsir Kur’ana, 171. dio – Sura El-Bekare, 249-251 ajet (početak)– dr. Safet Kuduzović

  - 1 day ago 19 Feb 20, 4:21pm -
 • Erdogan: Turska operacija u Idlibu neizbježna
  Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u srijedu je kazao kako su pregovori sa Rusijom o sjeverozapadnoj sirijskoj regiji Idlib daleko od ispunjenja turskih zahtjeva, prenosi agencija Reuters, te dodaje kako je čelnik Turske upozorio kako je vojna operacija njegove države u Siriji „pitanje vremena“. Čelnik Turske je pred parlamentarcima naveo kako će pokrenuti operaciju u […]
  - 1 day ago 19 Feb 20, 4:19pm -
 • Mediji: Američko oružje ubija turske snage i civile u Siriji
  Ruski zvaničnik kaže kako je SAD od početka godine iz Iraka u Siriju poslao 13 konvoja oklopnih vozila i kamiona s raznim vrstama oružja. Američka vojska vraća velike količine oružja iz Iraka u Siriju, koje se koristi protiv turskih snaga i civila, izjavio je Oleg Žuravljev, šef ruskog centra za pomirenje u Siriji. Prema njegovim […]
  - 1 day ago 19 Feb 20, 4:18pm -
 • Oglasio se PIC bez Rusije: Entiteti nisu države, RS je stvorena Dejtonskim sporazumom
  Upravni odbor Vijeća za provedbu mira, sa izuzećem Rusije, objavilo je saopćenje u kojem izražava apsolutnu podršku Ustavnom sudu BiH. Saopćenje prenosimo u cjelosti: U svjetlu nedavnih zbivanja u Bosni i Hercegovini, Upravni odbor Vijeća za provedbu mira (Peace Implementation Council – PIC) još jednom izražava svoju bezrezervnu podršku radu Ustavnog suda BiH i svih […]
  - 1 day ago 19 Feb 20, 4:15pm -
 • Napadi zvaničnika Srbije pokazuju da Beograd stoji iza krize u BiH
  Posljednje izjave najviših zvaničnika rukovodstva Srbije, na čelu s predsjednikom te zemlje Aleksandrom Vučićem, pokazuju da iza političke krize u Bosni i Hercegovini očigledno stoji Beograd, naglašava Adil Osmanović, šef Kluba zastupnika Stranke demokratske akcije u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. – Činjenica da predsjednik države, ministar vanjskih poslova i ministar odbrane dovode […]
  - 1 day ago 19 Feb 20, 4:13pm -
 • Prva prisega na Akabi
  Jedanaeste godine po poslanstvu došlo je do plodonosnog i blagoslovljenog susreta između Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, i nekolicine stanovnika Medine, koji je rezultirao time da je već naredne, dvanaeste godine po poslanstvu, u toku hadžskih obreda, grupa od dvanaest ljudi došla iz Medine u Meku i tom prilikom susreli su se s Muhammedom, sallallahu […]
  - 1 day ago 19 Feb 20, 12:07pm -

divithana.com

 • novoPolitička sloboda žene muslimanke
  Prenosi Katade da je Omer radijallahu anh jedne prilike izašao iz mesdžida sa svojim slugom pa su sreli na ulici staricu koja ih je poselamila. Omer radijallahu anh je uzvratio na selam, a starica je rekla: “O Omere, zapamtila sam vrijeme kada su te zvali Omerica, dok si se igrao na tržnici Ukaz. I od ...
  - 10 hours ago 20 Feb 20, 12:07pm -
 • Kada je muž obavezan isplatiti mehr supruzi?
  Pitanje: Esselamu alejkum. Da li se vjenčani dar mehr može ženi isplatiti u cijelom iznosu a da to ne znači razvod braka? Negdje sam pročitala da muž treba isplatiti mehr ženi odmah ali neki smatraju da se to daje jedino u slučaju razvoda braka? Odgovor: Mehr je dug muža prema njegovoj supruzi. U osnovi, mehr ...
  - 2 days ago 18 Feb 20, 8:02pm -
 • Vijesnici smrti
  Prenosi se da je Jakub, alejhisselam, rekao Meleku smrti: ‘Imam jednu potrebu kod tebe, pa bi mi bilo drago ako bi mi je ispunio!’ ‘A šta je to?’,upita Melek smrti. ‘Volio bih da mi pošalješ izaslanika prije moje smeti koji će me obavijestiti da mi se približio edžel.’ ‘Ne boj se, poslat ću ti izaslanika, ...
  - 5 days ago 15 Feb 20, 4:09pm -
 • Šerijatski stav o crtanju portreta
  Pitanje: Esselamu alejkum! Molim Vas da mi odgovorite kakav je stav islama po pitanju crtanja likova – portreta? Odgovor: Zabrana crtanja koja se navodi u nekim predajama ne odnosi se na fotografisanje. Također, iz zabrane se može izuzeti crtanje likova u edukativne svrhe. Iz pitanja nije jasno da li Vi želite crtati spomenute likove u ...
  - 6 days ago 14 Feb 20, 3:18pm -
 • Sjeti se milosti kojom te je Allah dž.š. obasuo
  Ono što ti dajem uzmi, i zahvalan budi. (Kur’an, 7:144) Kada ugledaš jutarnje sunce, sjeti se da ono grije i hiljade unesrećenih žena, a ti si blagoslovljena. Sjeti se da ono grije i hiljade gladnih žena, a ti živiš u izobilju. Sjeti se da ono grije i hiljade zarobljenih žena, a ti sasvim slobodna. Sjeti ...
  - 22 Dec 18, 7:29pm -
 • Sura Ez-Zumer – Iz dnevnika jednog muhafiza
  15. 05. 2015. god. … Nekada se probudim prije nego alarm zazvoni. Tako je bilo ove noći kada sam se probudio uz ajete s kraja sure Zumer. Ova sura mi je bila posebno draga upravo zbog tih ajeta koji govore o jednoj veoma upečatljivoj sceni Sudnjeg dana. Ležao sam tako mirno, slušajući prijatan glas i ...
  - 18 Dec 18, 12:27pm -
 • Iz dnevnika jednog muhafiza
  … Rijeka je uz blagi žubor krčila sebi put preko raznobojnog kamenja žureći da se sastane sa drugom rijekom na ušću. U krošnjama drveća sa jedne i druge strane rijeke ptice su cvrkutale i dozivale jedna drugu. Jutarnje sunce se polako uspinjalo na nebu i svojim svjetlucavim zracima uljepšavalo je rječne brzake i virove. Trava ...
  - 13 Dec 18, 2:57pm -
 • Ruža me naučila
  Ruže su oduvijek bile moje najdraže cvijeće. Uvijek bih ostala zapanjena njenom ljepotom, ali samo na trenutak. Ali baš u tom trenutku i trenucima koji bi dolazili poslije, ruža me naučila neprocjenjivu lekciju. Pod ovim ne mislim na lekciju iz botanike ili hortikulture. Mislim na lekciju života. Šta se desi savršeno oblikovanim laticama ruže čak ...
  - 11 Dec 18, 1:03pm -
 • Čuvajući svoj hidžab sačuvala je život svojoj porodici
  Godine 1979. moj djed je odlučio da napusti svoj dom u Siriji i započne novi život u Sjedinjenim Američkim Državama. Plan je bio takav da moj djed prvi dođe u Kaliforniju, a nakon njega i moja nena sa njihovih sedmoro djece. Njihov American Airlines let #191 uključivao je presjedanje u New Yorku, onda vezu sa ...
  - 4 Dec 18, 1:36pm -
 • Tradicionalni ženski mevlud u Behram-begovoj medresi
  Tradicionalni ženski mevlud Petak, 30. novembar 2018. godine Džamija Behram-begove medrese Nakon jacija-namaza
  - 29 Nov 18, 1:23pm -

akos.ba

 • novoDa li se nafaka povećava ili smanjuje?
  Mnogi ljudi se pitaju u pogledu nafake da li se ona povećava i smanjuje, ili, ipak, ona ne podliježe tim stanjima uopće. Da li postoje neke stvari koje čovjekovu nafaku osiguravaju od propasti ili je njegova nafaka, bez obzira na kvalitet života, zagarantirana? Da li postoje neke pojave koje utječu da kod čovjeka prevlada stanjeThe post Da li se nafaka povećava ili smanjuje? appeared first on AKOS.
  - 12 hours ago 20 Feb 20, 9:14am -
 • novoDeset Heraklijevih pitanja o Poslaniku, a.s.
  Običaj Muhammeda, s.a.v.s., je bio da šalje pisma vladarima pozivajući ih u vjerovanje u jednog Boga i Sudnji dan, te da je on posljednji poslanik kojeg je Allah Uzvišeni poslao. Jedan od takvih vladara kojima je Poslanik a.s., poslao pismo jeste i Herakle, vladar Vizantije. Kada mu je stiglo pismo, želio je a sazna daThe post Deset Heraklijevih pitanja o Poslaniku, a.s. appeared first on AKOS.
  - 14 hours ago 20 Feb 20, 7:38am -
 • novoIzet Čamdžić: Kakvo nam je naše znanje (stanje)?”
  The post Izet Čamdžić: Kakvo nam je naše znanje (stanje)?” appeared first on AKOS.
  - 14 hours ago 20 Feb 20, 7:28am -
 • Priča od  Salihu Dobrom
  Očistivši od snijega sve prilaze i staze oko kuće, Salih s bismillom otvori ulazna vrata odakle ga zapahnu topli zrak. Čudio se  kako  i nakon toliko godina nije napuštao ‘rutinu’ učenja bismille koju je u njegov život usadila u ranom djetinjstvu rahmetli nana Almasa. Iako sebe nije doživljavao kao velikog praktikanta vjere njegova djela suThe post Priča od  Salihu Dobrom appeared first on AKOS.
  - 1 day ago 19 Feb 20, 12:31pm -
 • POUČNA PRIČA: Onaj koji daruje…
  Mladi student na jednom univerzitetu je pošao u šetnju sa svojim profesorom. Dok su šetali i razgovarali ugledaše pored puta par starih cipela koje su, po svemu sudeći, pripadale siromašnom seljaku koji je u blizini radio u polju i koji je privodio kraju svoj posao. Student reče profesoru: “Hajde da se našalimo sa seljakom: sakrićemoThe post POUČNA PRIČA: Onaj koji daruje… appeared first on AKOS.
  - 2 days ago 19 Feb 20, 7:31am -
 • Poučna priča: Neprocjenjivi kamen
  Jednog dana je mladi dječak pitao svog oca: “Šta je vrijednost života?” Umjesto odgovora, otac je rekao svom sinu: “Uzmi ovaj kamen i idi ga prodati u market, ako iko bude pitao za cijenu, podigni dva prsta i nemoj ništa reći.” Dječak je zatim otišao u market i jedna žena je pitala: “Koliko košta ovajThe post Poučna priča: Neprocjenjivi kamen appeared first on AKOS.
  - 2 days ago 18 Feb 20, 10:35am -
 • Ženski prauzori u Kur'anu: Likovi žena u Kur'anu
  Metodološki izazov je bio u tome što sam htjela više da se fokusiram na riječi Kur'ana i njihova značenja nego toliko na tefsir i mišljenje učenjaka jer sam smatrala da će me ukoliko se zaokupim i uvrstim u rad i mišljenja mufesira  odvesti preduboko u detalje što mi nije bio cilj, pa sam se zadržalaThe post Ženski prauzori u Kur'anu: Likovi žena u Kur'anu appeared first on AKOS.
  - 3 days ago 18 Feb 20, 9:19am -
 • ,,I lijepo postupajte sa ljudima!”
  Islam je vjera koja proklamuje etičnost i moralnost i koja svoje sljedbenike podučava lijepom ponašanju u svim prilikama. Jedna od osnovnih kur'anskih maksima jeste i dio ajeta koji kaže: ,,A ti sa svakim lijepo…’‘. Božijeg poslanika Muhammeda, a.s., krasile su sve univerzalne moralne osobine koje bi i mi trebali posjedovati. Ljubaznost, skromnost, iskrenost, ljudskost, smirenost,The post ,,I lijepo postupajte sa ljudima!” appeared first on AKOS.
  - 3 days ago 18 Feb 20, 8:50am -
 • Kur'anske priče: Belkisa – Kraljica od Sabe
  ”I on (Sulejman) izvrši smotru pti­ca, pa reče: ’Zašto ne vidim pupavca, da nije odsutan? Ako mi ne donese valjano opravdanje, teškom ću ga kaznom kazniti ili ću ga zaklati!’ I ne potraja dugo, a on dođe, pa reče: ’Doznao sam ono što ti ne znaš, iz Sabe ti donosim pouzdanu vijest. Vidio sam daThe post Kur'anske priče: Belkisa – Kraljica od Sabe appeared first on AKOS.
  - 4 days ago 17 Feb 20, 9:00am -
 • Apsolutno zadovoljstvo kaderom – Božijom odredbom
  Jedna od koristi i blagodati čvrstog vjerovanja u kader jeste i apsolutno zadovoljstvo s uzvišenim Allahom, tojest s Njegovim kaderom. Na tu blagodat želimo posebno skrenuti pažnju u ovom tekstu. Čuveni islamski učenjak Ibn Kajjim o toj blagodati je rekao: „Allah će prsa onog koji srce ispuni zadovoljstvom Njegovom odredbom ispuniti duševnim bogatstvom, spokojem iThe post Apsolutno zadovoljstvo kaderom – Božijom odredbom appeared first on AKOS.
  - 4 days ago 16 Feb 20, 1:42pm -

iskra-islama.net

 • novoZnačenje i porijeklo imena Sara (Sarah)

  Značenje i porijeklo imena Sara (Sarah)

  Koje ime je po vama najljepše i koje želite da vam uradimo sliku s kaligrafijom i značenjem!  Prvih 5 radimoObjava Značenje i porijeklo imena Sara (Sarah) pojavila se prvi puta na Iskra Islama.
  - 11 hours ago 20 Feb 20, 11:03am -
 • novoTi se u minjaku smrzavaš mode radi, a njihov najveći san je tvoja topla soba…
  Dok sam sjedila u autu, pažnju su mi privukle dvije djevojke koje su prolazile sa druge strane ceste. Bila jeObjava Ti se u minjaku smrzavaš mode radi, a njihov najveći san je tvoja topla soba… pojavila se prvi puta na Iskra Islama.
  - 11 hours ago 20 Feb 20, 10:37am -
 • novoSaznala sam tek u braku šta je muž činio – blud, pušenje trave, i sl. Kako da postupim u vezi toga?
  PITANJE: Selam alejkum! Mnogo me opterećuje život mog supruga prije braka. Saznala sam tek u braku šta je činio –Objava Saznala sam tek u braku šta je muž činio – blud, pušenje trave, i sl. Kako da postupim u vezi toga? pojavila se prvi puta na Iskra Islama.
  - 11 hours ago 20 Feb 20, 10:35am -
 • novoPrimjeri lažnog liječenja od sihra
  PRIMJER 1: POKUŠAJ ZLOSTAVLJANJA OBOLJELE ŽENE Nazvao me je čovjek čija je žena bila bolesna i htio je prije samogObjava Primjeri lažnog liječenja od sihra pojavila se prvi puta na Iskra Islama.
  - 12 hours ago 20 Feb 20, 10:09am -
 • novoŠta sa novcem od kamate
  PITANJE: Esselamu alejkum, jedan džematlija ostavio je sljedeće pitanje: Imao je štednju 5 godina u banci, kad mu je isteklaObjava Šta sa novcem od kamate pojavila se prvi puta na Iskra Islama.
  - 12 hours ago 20 Feb 20, 10:07am -

menhedz.com

 • novoSabur Vjerovjesnika, alejhissalatu vesselam
  Bilježi se od Aiše, radijallahu anha, da je rekla: “Pitala sam Poslanika, alejhissalatu vesselam: ‘Da li si ikada doživio dan koji ti je bio teži od Dana Uhuda?’ Poslanik odgovori: ‘Doživio sam od tvoga naroda što sam doživio. Najteže što sam od njih doživio je bilo na Dan Akabe. Tada sam se ponudio Ibn Abdi […]
  - 5 hours ago 20 Feb 20, 4:12pm -
 • Odbrana časti muslimana
  Poslanik, alejhissalatu vesselam, je rekao: “Ko brani vjernika od munafika, Allah pošalje meleka koji će braniti njegovo meso na Kijametskom danu od Džehennema. Onaj ko optuži muslimana nečim, želeći da ga ocrni i osramoti, Allah će ga zadržati na Siratu (džehennemskom mostu) sve dok ne odustane od onog što je rekao.”1 Bilježi se od Džabira […]
  - 1 day ago 19 Feb 20, 6:59pm -
 • Onaj ko je ispružio svoju nogu neće ispružiti svoju ruku!
  Jednom je poznati oholnik Ibrahim Paša sin Muhammeda Alija, koji je tada vladao Misrom (Egiptom, op. M), ušao u Emevijsku džamiju dok je poznati učenjak Šama, Se'id el-Halebi, držao predavanje prisutnima. Dok je šejh držao predavanje njegove noge su bile ispružene, pa je ovaj oholnik (Ibrahim Paša) prošao pored šejha iščekujući od njega strahopoštovanje i […]
  - 2 days ago 18 Feb 20, 5:53pm -
 • Greške klanjača u namazu (14. dio)
  Šezdeset i šesta greška: opće propuštanje zikrova koji se uče nakon farz namaza. Ispravno: redovito učenje propisanih zikrova nakon svakog farz namaza i nepropuštanje istih, zato što su oni od pritvrđenih suneta, i zato što s njim dolazi mnogo hajra, a od kojeg su i umnožavanje dobrih djela. Šezdeset i sedma greška: da se klanjač, […]
  - 7 days ago 13 Feb 20, 5:34pm -
 • Ponašanje Allahovog Poslanika u raznim situacijama
  Uzvišeni je rekao svom Vjerovjesniku, alejhissalatu vesselam: Jer ti si, zaista, najljepše ćudi. (El-Kalem, 4) Znači, veličanstvenog edeba.1 Taj njegov edeb je bio Kur'an kojim ga je odgojio Allah, a to je islam i propisi islama. Ovo značenje se bilježi od Ibn Abbasa, kada govorio o Allahovim riječima: Jer ti si, zaista, najljepše ćudi. (El-Kalem, […]
  - 8 days ago 12 Feb 20, 8:33pm -

saff.ba

 • Preuzmite besplatnu mobilnu aplikaciju “Hisnul Muslim – Zaštita svakog muslimana”
  Hisnul Muslim – Zaštita svakog muslimana je aplikacija koja sadrži vjerodostojne dove sa arapskim i bosanskim prijevodom, kao i audio na arapskom i bosanskom. Dove su podijeljene u kategorije radi lakšeg odabira onih dova koje su nam potrebne u datom trenutku. Aplikacija također posjeduje i notifikacije za jutarnji i večernji zikr u skladu namazskih vremena […]
  - 21 Nov 17, 4:55pm -
 • Muderrisova hutba: Allah, dželle še'nuhu, zabranjuje nasilje, posebno zulum vladara
  Hatib: Nezim Halilović Muderris Tema današnje hutbe je Allah, dželle še'nuhu, zabranjuje nasilje (zulum). Zulum  je jedan od velikih grijeha, koji je prisutan u različitim oblicima, vremenu i prostoru, a svojstven je isključivo zlim pojedincima, grupama, pa i narodima. Zulum možemo podijeliti u tri vrste: 1. Prema Allahu, azze ve dželle, kroz širk (pripisivanje druga), što […]
  - 3 Mar 17, 8:27am -
 • Kratka priča za one koji žele lijegati i ustajati snažni i bezbrižni
  Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić Ova kratka priča može nam pomoći da učinimo velike promjene u našem životu.  Naime, jedan profesor je započeo svoje predavanje držeći u ruci čašu u kojoj je bilo malo vode. Podigao je čašu da je svi studenti vide, a zatim je upitao: ”Šta mislite kolika je težina ove čaše sa ovo […]
  - 24 Feb 17, 1:33pm -
 • Ja i moj babo
  Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić Kada sam imao 4 godine – moj babo je najbolji! Kada sam imao 6 godina – moj babo poznaje sve ljude. Kada sam imao 10 godina – moj babo je odličan, ali mu je narav teška. Kada sam imao 12 godina – moj babo je bio dobar kad sam ja bio […]
  - 23 Feb 17, 1:01pm -
 • Omer ibn Abdul-Aziz i siromašna starica
  Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić Prenosi se da je jedna siromašna starica, koja je živjela u Gizi u Egiptu, pisala pismo halifi Omeru ibn Abdul-Azizu. U pismu je stajalo da se njena stara ograda ili zid srušio, pa lopovi stalno ulaze u dvorište i kradu joj kokoši, a ona nema sredstava ni mogućnosti da to popravi. […]
  - 21 Feb 17, 5:10pm -

Islam - novihorizonti.ba

 • Priča jednog pastira koja je rasplakala čitavo selo…
  Jednom pastiru koji je više od sedamdeset godina proveo čuvajući ovce na obližnjim padinama brda, državne su vlasti dodijelile penziju zbog toga što je kao pastir odlično obavljao svoj posao više od sedam decenija. Ovaj slučaj izazvao je medijsku pažnju, tako da su brojni novinari došli da intervjuiraju pastira, a jedan novinar upitao ga je: ...
  - 12 days ago 8 Feb 20, 4:02pm -
 • Ateista htio poniziti nanu vjernicu. Međutim ona ga obrukala za sva vremena
  BOGATI GAZDA ODLUČIO DA SE NAŠALI S NANOM, ALI I DA JE PONIZI Na radiju je „išla“ emisija uživo, kontakt program, javljali se i slušaoci. Govorilo se o svakodnevnim problemima ljudi. U program se javila i jedna nana. Žali se kako nema šta da jede, nema brašna, soli, kahve, ničeg nema, a, opet, na kraju ...
  - 12 days ago 8 Feb 20, 11:24am -
 • Hadis o zabrani pijenja stojeći iako je i Poslanik a.s nekad pio stojeći
  Šejh Sulejman el-Ulvan je upitan o hadisu u kojem se prenosi zabrana pijenja stojeći pa je odgovorio: Od Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, se prenosi zabrana pijenja stojeći, a prenosi se isto tako i hadis da je pio stojeći. Stoga kažemo da se hadis kojim se zabranjuje pijenje stojeći odnosi na pokuđenost (a ne ...
  - 16 days ago 5 Feb 20, 7:47am -
 • Jeste li čuli za Bošnjaka koji je napravio džamiju u Torontu ali i kopačke slavnom Peleu
  Nekoliko kilometara od Nijagarinih vodopada u Kanadi nalazi se mala džamija. Sagradio ju je Hasan Karači, Bošnjak. Pored ove džamije, Bošnjaci su sagradili još tri džamije, dvije u Torontu i jednu u Hamiltonu. Stari migrant iz Livnva, Kerim Reis, po zanimanju obućar sagradio je džamiju u Torontu. Prvobitno je nosila naziv Hrvatski islamski centar, a ...
  - 17 days ago 3 Feb 20, 8:46pm -
 • Da li je istina da svi ljudi imaju samo pola ljepote Jusufa, a.s.?
  Pitanje: Es-selamu alejkum!Da li pola Ademove, a.s., ljepote pripada Jusufu, a.s., a drugi dio ostatku čovječanstva, ili pola ljepote pripada Jusufu, a.s., a drugi dio Ademu, a.s., ostalim poslanicima i ostatku čovječanstva? Allah vas nagradio!Odgovor: Ovakva pitanja neće čovjeku povećati niti smanjiti iman, tako da znanje o ovakvim stvarima nema svoje težine u čovjekovom vjerovanju. ...
  - 17 days ago 3 Feb 20, 8:45pm -
 • Savjet ženama koje žele izgledati “zgodno” u hidžabu
  U današnjem vremenu među ženama, muslimankama, sve više maha uzima trend modernog nošenja hidžaba. Ovakav trend predstavlja nešto što je nametnuto ženama kroz TV emisije u kojima im se sugerira da istovremeno moraju i mogu izgledati seksipilno i odlično i nositi hidžab. Stoga ćemo u narednim redovima svim ženama i djevojkama, ali i svim muškarcima ...
  - 18 days ago 3 Feb 20, 8:07am -
 • DA LI SE ODNOS U ANALNI OTVOR TRETIRA KAO BLUD?
  PITANJE: Es-selamu alejkum. Imam jedno pitanje o kojem sam istrazivala i na koji nisam dobila konkretan odgovor. Dosta me je omladine pitalo da li se pod pojmom bludi prije braka podrazumijeva i pentracija spolnog organa u analni otvor? Da Allah sacuva tog iskusenja. Znam da je blud u moralnom smislu svaki zabranjeni odnos bio oralni ...
  - 18 days ago 3 Feb 20, 8:06am -
 • Kako djeci davati imena i na šta treba paziti prilikom davanja imena?
  PITANJE: Esselamu alejkum. Molim vas da mi odgovorite, da li mi moramo djeci nadijevati muslimanska imena ili ne, a ako moramo kako da znamo koja su imena muslimanska, a koja nisu? Imaju li tu neka pravila i norme? Unaprijed hvala! ODGOVOR: Alejkumusselam. Imena po kojima se ljudi nazivaju, neka od njih su haram, druga mekruh, ...
  - 18 days ago 3 Feb 20, 8:05am -
 • SJELA SAM PORED MEJITA, PODIGLA SAM ĆEFIN SA LICA I ŠTA VIDIM?
  U meni krv ključa, brzo koračam… Otvaram vrata spavaće sobe, a otud me zapahnu miris, koji još dosad nikad nisam osjetila, miris kakav se rijetko osjeća, miris koji ledi krv u venama, miris bola, straha, jada, tegobe. Miris SMRTI! Srce mi se popelo u grlo, lupalo je tako jako da sam na trenutak pomislila da ...
  - 18 days ago 2 Feb 20, 4:08pm -
 • NEOPISIVA TUGA: Poginula mu tri sina i dvije kćerke odjednom
  Kad insanu u jednom trenutku umre petero djece… Dok sam čitao vijest da je ovaj čestiti čovjek izgubio petero djece, zapitao sam se, kako je sad njemu i njegovoj ženi, majki te djece. Nedo’ Allah im se razumijeti, kako ima obićaj kazati naš narod. Koliku ljubav je ona nosila u svom srcu, koliku? I šta ...
  - 18 days ago 2 Feb 20, 4:05pm -